Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Arhiv: Srpanj 2019
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.7.2019 do 31.7.2019

31.7.2019

Troškovi upravnog spora kod šutnje uprave

Ustavni sud Republike Hrvatske je svojom odlukom broj: U-III-2086/2018. od 9. travnja 2019. opovrgao stajalište sjednice sudaca Visokog upravnog suda Republike Hrvatske od 12. veljače 2018. o naknadi troškova upravnog spora kada se poništavaju upravni akti koji su bili predmet tog spora, te odlučio da i u tom slučaju stranke imaju pravo na troškove upravnog spora. > Detalji...

29.7.2019

Isplata razlike plaće za "neprekinuti 24-satni rad"

Ustavni sud Republike Hrvatske je u četiri recentne odluke (U-III-859/2019., U-III-860/2019., U-III-861/2019. i U-III-1321/2019., sve od 17. lipnja 2019.) ocjenjivao ustavne tužbe o naknadi za "neprekinuti 24-satni rad". Podnositelji - djelatne vojne osobe, pirotehničar i zaposlenik Hrvatske vojske u činu razvodnika isticali su da su im sudovi donoseći osporene presude povrijedili ustavna prava iz članaka 14. stavka 2., 26., 29. stavka 1., 141. i 145. Ustava Republike Hrvatske, odbijajući njihove tužbene zahtjeve podnesene protiv tuženice Republike Hrvatske, konkretno, protiv Ministarstva obrane. > Detalji...

26.7.2019

Sud EU-a: odšteta putnicima zbog dužeg kašnjenja

Izravno povezani letovi s točkom polazišta u državi članici, sa zaustavljanjem u trećoj zemlji i s točkom odredišta u drugoj zemlji izvan Unije, realizirani na temelju jedinstvene rezervacije: zračni prijevoznik koji je izveo prvi let obvezan je platiti odštetu putnicima koji su pretrpjeli duže kašnjenje u dolasku drugog leta koji je izveo zračni prijevoznik treće zemlje. > Detalji...

25.7.2019

Zakonska obveza vođenja registra udruga i stranih udruga u Republici Hrvatskoj

Ovim tekstom prikazujemo zakonsku obvezu vođenja registra udruga i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj, sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske, te registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 5/15.). > Detalji...

24.7.2019

Regulacija neosobnih podataka

U studenome 2018. godine, na temelju prijedloga Europske komisije, Europski parlament i Vijeće su donijeli Uredbu (EU) 2018/1807 o okviru za slobodan protok neosobnih podataka u Europskoj uniji („Uredba o slobodnom protoku neosobnih podataka“, u daljnjem tekstu: Uredba). Uredba se primjenjuje od 28. svibnja 2019. > Detalji...

22.7.2019

Nasljedivost novčane naknade kod profesionalne bolesti azbestoze

Zakonom o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu ("Narodne novine" broj 78/07., 139/10. i 111/18.) uređuje se priznavanje odštetih zahtjeva radnika oboljelih od bolesti uzorkovanih azbestozom, kao i pravo na podnošenje zahtjeva koje ima radnik koji je tijekom rada kod poslodavca bio izložen azbestu i kojem je utvrđena profesionalna bolest uzrokovana azbestom. Sukladno odredbama tog Zakona određena je i nasljedivost tražbine u vidu dospjelih novčanih naknada koje nisu isplaćene zbog smrti osobe kojoj je naknada priznata. > Detalji...

19.7.2019

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Hrvatski sabor je na 12. sjednici, 9. svibnja 2019., donio zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a s ciljem da se svim sudionicima u prometu na jasan i nedvojben način ukaže na sankcije koje proizlaze iz protupravnog ponašanja u želji smanjenja broja najtežih prekršaja koji izravno dovode u opasnost vozače i druge sudionike u prometu. > Detalji...

18.7.2019

Kriteriji za nepristranost suda kao element pravičnog postupka – presuda Škrlj protiv Hrvatske

Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu (dalje: ESLJP) je 11. srpnja 2019. g. donio presudu (uz jedno izdvojeno mišljenje) kojom je utvrdio da je Republika Hrvatska podnositelju M. Škrlju povrijedila pravo na pošteno suđenje zajamčeno čl. 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (dalje: Konvencija) zato što se sudac Prekršajnog suda u Pazinu nije izuzeo od suđenja u postupku protiv podnositelja. U tekstu se donosi kratak pregled navedene odluke. > Detalji...

17.7.2019

Načelna stajališta Ustavnog suda o postupcima odlučivanja o sukobu interesa

Tomislav Karamarko iz Zagreba je ustavnom tužbom osporio presudu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske od 30. studenoga 2017. i presudu Upravnog suda u Zagrebu  26. rujna 2016. kojom je odbijena njegova tužba i potvrđena odluka Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Republike Hrvatske od 15. lipnja 2016. Ustavna tužba je usvojena odlukom Ustavnog suda broj: U-III-673/2018 od 2. srpnja 2019. > Detalji...

16.7.2019

Sud EU-a: nadoknada iznosa u putovanjima u paket aranžmanima

Putnici koji imaju pravo tražiti nadoknadu iznosa vrijednosti svojih zrakoplovnih karata od organizatora putovanja ne mogu tražiti nadoknadu i od zračnog prijevoznika. Takvo kumuliranje dovelo bi do neopravdane prekomjerne zaštite putnika na štetu zračnog prijevoznika. > Detalji...

15.7.2019

Pravo na slobodu izražavanja novinara u digitalnom okruženju

Dana 4. prosinca 2018. godine Europski sud za ljudska prava (dalje: Sud, ESLJP) jednoglasno je utvrdio povredu članka 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (dalje: Konvencija) u predmetu Magyar Jeti Zrt protiv Mađarske.Odluka je postala konačna u ožujku ove godine. > Detalji...

11.7.2019

Obavezni prekršajni nalog prema članku 239. stavku 2. Prekršajnog zakona

Prekršajni zakon u svojim odredbama osim obligatornog izdavanja prekršajnog naloga (obavezni prekršajni nalog), predviđa i fakultativno izdavanje obaveznog prekršajnog naloga, uz uvjete propisane u odredbama članka 239. stavka 2. istog Zakona, a što je upravo u fokusu ovoga članka. > Detalji...

10.7.2019

Odricanje od nasljedstva i sudska praksa

U izlaganju se prikazuje značaj odricanja od nasljedstva, tko ga se, kako i do kada može odreći, kakvo može biti, što se smatra, a što ne odricanjem od nasljedstva i kakve posljedice odricanje izaziva, a sve s osvrtom na situacije iz sudske prakse. > Detalji...

8.7.2019

Javno razotkrivanje

1. srpnja 2019. godine na snagu je stupio Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ("Narodne novine", br. 17/19.). Načelno, nepravilnosti se mogu prijaviti kroz razne kanale te je u osnovi predviđeno da prijavljivanje krene interno, odnosno iz same organizacije, ali je svakako bitno normirati postojanje više kanala prijave. U tom smislu Zakon slijedi međunarodne standarde, između ostaloga, i preporuke Vijeća Europe o zviždačima. Stoga će se u ovom tekstu dati kratak pregled najbitnijih kriterija za primjenu javnog razotkrivanja kao kanala prijave nepravilnosti. > Detalji...

5.7.2019

Učinak mjera proračunske štednje na neovisnost sudaca

Sud Europske unije donio je odluku o tome da smanjenjem plaće sucima u Portugalu nije povrijeđeno pravo Europske unije, posebice načelo sudske neovisnosti. Samim time sud Europske unije  proširio je svoju ovlast zaštite načela vladavine prava. > Detalji...

4.7.2019

Sud EU-a: Načela prava Zajednice

Odredbe poljskog zakonodavstva o snižavanju dobne granice za odlazak u mirovinu sudaca Vrhovnog suda protivne su pravu Unije. > Detalji...

3.7.2019

Pravilo o redoslijedu rješavanja predmeta odnosi se na suca, a ne na sud

Sudac je dužan predmete unutar svoje referade rješavati redoslijedom njihova zaprimanja u sud. Navedeno pravilo nije propisano u odnosu na sud kao cjelinu, niti bi ga u toj inačici bilo moguće primjenjivati. > Detalji...

2.7.2019

Sud EU-a: Usklađivanje zakonodavstva

Situacija u kojoj se u privatnoj garaži nekretnine vozilo parkirano dulje od 24 sata zapalilo, izazvavši požar uzrokovan električnim instalacijama tog vozila i nanijevši štetu toj nekretnini, obuhvaćena je pojmom „upotreba vozila” u smislu Direktive o osiguranju od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila. > Detalji...

1.7.2019

Pitanje kontradiktornosti u žurnom prekršajnom postupku

Prekršajnim zakonom ("Narodne novine" broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.) propisan je žurni prekršajni postupak kao odgovor na zahtjev učinkovitosti, te se nužno nameće praktično pitanje je li svrsishodno u žurnom prekršajnom postupku inzistirati na svim formalnim jamstvima poštenog suđenja koja se primjenjuju u kaznenim predmetima? > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2020

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite