Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Propisi
 

Izbor dana : Sudska praksa

Odgovornost poslodavca za štetu
Ukoliko tuženik nije dokazao da je vratio oduzetu imovinsku korist temeljem kaznene presude tada sadržaj provedenog kaznenog post...Detalji

SADRŽAJ PORTALA

Propisi Sudska praksa Stečaj Stečaj Stručni članci EU sadržaj Europski sadržaj Sadržaj cijelog prikaza

BRZE POVEZNICE

Zakoni Korisni obrasci Sudske odluke Registar propisa Mišljenja i tumačenja

KORISNA POMAGALA

Zatezne kamate  Izračun plaće Autorski honorar Ugovor o djelu Najam stana Sadržaj cijelog prikaza
<prosinac 2014>
poutsrčepesune
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Propisi

Pročišćeni tekstovi zakona i podzakonskih propisa s korisnim poveznicama

Propisi

REGI Registar propisa Pravni propisi razvrstani po područjima: zakoni, podzakonski propisi i međunarodni ugovori
ZAKO Zakoni Pročišćeni tekstovi zakona povezanih sa sudskom praksom i drugim korisnim dokumentima
PROP Podzakonski propisi Pročišćeni tekstovi podzakona povezanih sa sudskom praksom i drugim korisnim dokumentima
Opći podzakonski propisi
Pojedinačni podzakonski propisi
LPROP Propisi lokalne i područne (regionalne) samouprave - Grad Zagreb Pročišćeni tekstovi i objave propisa lokalne i područne (regionalne) samouprave povezanih sa sudskom praksom i drugim korisnim dokumentima
MEDUGV Međunarodni ugovori

Propisi iz Narodnih novina broj / na dan 19.12.2014 godine

Važeći i budući propisi

Dokumenti od 1 do 52 (od ukupno 52)
Dokument
Zakon o mirovinskom osiguranju - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 1.1.2015 (Zakoni - ZAKO)
VRSTE OSIGURANJA I OSIGURANE OSOBE A. OSIGURANICI 1. Obvezno osiguranje Članak 9.(1) Obvezno su osigurani:1. radnici, službenici i namještenici i s njima, prema posebnim propisima, izjednačene osobe, zaposleni na državnom području Republike Hrvatske 2. osobe izabrane ili imenovane na dužnosti u tijelima javne vlasti, jedinicama lokalne samouprave i jedinicama područne (regionalne) samouprave, ako za taj rad primaju plaću 3. osobe koje se nakon završenog školovanja nalaze na ...
Zakon o sanaciji javnih ustanova - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Zakoni - ZAKO)
(3) Vlada donosi odluku o sanaciji javne ustanove kojoj je osnivač Republika Hrvatska, odnosno odluku o sanaciji javne ustanove kojoj je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugi osnivači, koja obvezno sadrži:– način provođenja sanacije,– odredbu kojom se utvrđuje da stupanjem na snagu odluke o sanaciji i dvije godine nakon dana stupanja na snagu odluke o završetku sanacije prestaju ovlasti tijela upravljanja javnom ustanovom i miruju sva prava ...
Zakon o policiji - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 31.12.2014 (Zakoni - ZAKO)
2. ORGANIZACIJA POLICIJE Članak 7.Ministarstvo, radi stvaranja uvjeta rada policije:1. obavlja poslove u svezi s upravljanjem i razvojem ljudskih potencijala, uključujući planiranje i utvrđivanje potreba za prijamom u policiju, provođenje postupka prijama, napredovanja, ocjenjivanja rada i učinkovitosti, nagrađivanja i kontinuiranog obrazovanja policijskih službenika te obavlja i druge poslove u svezi s radnopravnim statusom policijskih službenika,2. planira i utvrđuje strategiju ...
Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Zakoni - ZAKO)
(2) Ugovor o kreditu za međufinanciranje mora sadržavati odredbe:1. o visini odobrenog kredita,2. o visini kamatne stope odobrenog kredita koja u odnosu na kamatnu stopu stambenog kredita ne može biti viša od tri posto,3. o roku otplate,4. o visini otplatnih anuiteta s odredbom o nepromjenjivosti anuiteta i rokova otplate ako se ne radi o ranijoj otplati,5. o prijevremenoj otplati,6. o instrumentima osiguranja otplate kredita,7. o nadzoru namjene korištenja kredita od strane stambene ...
Odluka o pomoći poljoprivrednim proizvođačima na područjima zahvaćenima poplavom, za provedbu naknadne sjetve za 2014. godinu - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
godinu, poljoprivrednim proizvođačima, na sljedećim -područjima: Vukovarsko-srijemske županije - općine Gunja, općine Drenovci, općine -Vrbanja, Požeško-slavonske županije - grada Pleternice za naselja Gradac, Pleternica i Brodski Drenovac, te- Sisačko-moslavačke županije - grada Hrvatske Kostajnice osigura pomoć u vidu potrebnog poljoprivrednog repromaterijala (sjeme, mineralno gnojivo i gorivo) za provedbu naknadne - ponovljene sjetve ratarskih i povrtnih kultura. Zadužuje ...
Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 27.12.2014 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga NN 151-2848/2014 NN2014B151A2848 prestanak važenja OPĆE ODREDBE Članak 1.Ovim Pravilnikom uređuju se obveznici, način plaćanja, vrste i visina naknada i administrativnih pristojbi koje naplaćuje Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) na temelju ovlaštenja -propisanih: Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne ...
Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013. do 2016. godine - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
Financiranje građenja i održavanja javnih cesta utvrđeno je Zakonom o cestama, prema kojem su osnovni izvori sredstava:• za autoceste koje nisu u koncesiji (HAC) naknada iz goriva, cestarina koja se plaća za korištenje autocesta, te druge naknade vezane za korištenje autocesta,• za autoceste u koncesiji (ARZ, AZM, BINA ISTRA) cestarina koja se plaća za korištenje autocesta u koncesiji i izvori financiranja određeni ugovorom o koncesiji,• za državne ceste naknada za ceste iz ...
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Pula - Pola - osnovni tekst - budući, važi od 1.1.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Pula - Pola NN 151-2855/2014 NN2014B151A2855 Članak 1.Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja grada Pule sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak, Pravilnika o porezu na dohodak, te ove Odluke. Članak 2.Osnovica za prirez porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak. 9/01.Članak 6.Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »...
Odluka o gradskim porezima Grada Petrinje - osnovni tekst - budući, važi od 1.1.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Članak 11.Porez na kuće za odmor ne plaća se:• na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te zbog starosti i trošnosti, i• na kuće za odmor u kojima su smješteni prognanici i izbjeglice. Članak 14.Obveznik poreza na tvrtku ili naziv dužan je promjenu imena tvrtke, odnosno naziva prijaviti nadležnom poreznom tijelu, kao i sve druge promjene koje utječu na visinu i razrez poreza, u roku od 15 dana od dana upisa ...
Pravilnik o izdvajanju poslova ili funkcija - osnovni tekst - budući, važi od 27.12.2014 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o izdvajanju poslova ili funkcija NN 151-2853/2014 NN2014B151A2853 Članak 1.(1) Ovim se Pravilnikom podrobnije utvrđuju uvjeti za izdvajanje poslova ili funkcija društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (dalje u tekstu: Društvo), pravila za upravljanje rizicima koji su povezani s izdvajanjem poslova ili funkcija, područje primjene internih akata u vezi s izdvajanjem poslova ili funkcija, zahtjevi u vezi s pristupom podacima i dokumentaciji te obavljanjem nadzora ...
Pravilnik o sadržaju revizije u društvu za osiguranje - osnovni tekst - budući, važi od 27.12.2014 (Opći podzakonski propisi - PRED)
(4) Revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji za potrebe Agencije sastoji se od sljedećih izvještaja:1. Izvještaj o stanju i promjenama tehničkih pričuva osiguranja,2. Izvještaj o stanju i strukturi ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve,3. Izvještaj o stanju i strukturi ulaganja imovine za pokriće matematičke pričuve,4. Izvještaj o poštivanju pravila o upravljanju rizicima,5. Izvještaj o djelovanju unutarnje revizije,6. Izvještaj o načinu vođenja poslovnih knjiga,7...
Pravilnik o obliku i iznosu kapitala društva za upravljanje UCITS fondovima - osnovni tekst - budući, važi od 1.1.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Članak 4.(1) Iznimno od članka 21. stavka 1. Zakona, kapital društva za upravljanje mora u svakom trenutku biti veći ili jednak najvećem od sljedeća četiri iznosa:a) zbroju iznosa temeljnog kapitala iz članka 18. Zakona, najnižeg iznosa temeljnog kapitala vanjskog upravitelja alternativnog investicijskog fonda određenog propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje alternativnih investicijskih fondova i dodatnog iznosa kapitala iz članka 20. stavka 1. Zakona, u slučaju kada ...
Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2015. godinu - osnovni tekst - budući, važi od 1.1.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
društva za upravljanje fondovima osnovanima posebnim zakonima, nad čijim je poslovanjem Agencija ovlaštena za provođenje nadzora,8. leasing-društva iz članka 3. stavka 1. Zakona o leasingu (»Narodne novine«, broj 141/13, u daljnjem tekstu: ZOL), leasing društva iz treće države i leasing društva države članice iz članka 46. stavka 2. ZOL-a koje obavljaju poslove leasinga na području Republike Hrvatske preko podružnice sukladno članku 48. ZOL-a, kao i leasing društvo države ...
Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga - osnovni tekst - budući, važi od 27.12.2014 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga NN 151-2848/2014 NN2014B151A2848 OPĆE ODREDBE Članak 1.Ovim Pravilnikom uređuju se obveznici, način plaćanja, vrste i visina naknada i administrativnih pristojbi koje naplaćuje Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) na temelju ovlaštenja -propisanih: Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05...
Odluka Državnog sudbenog vijeća broj: OU-45/14 od 12. prosinca 2014. - osnovni tekst - trenutno važeći (Pojedinačni podzakonski propisi - PRED)
Odluka Državnog sudbenog vijeća broj: OU-45/14 od 12. prosinca 2014. NN 151-2846/2014 NN2014B151A2846
Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme zdravstvene ustanove koja pruža zdravstvenu zaštitu osobama lišenim slobode - osnovni tekst - budući, važi od 27.12.2014 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Ordinacija opće/obiteljske medicine Članak 9.Ordinacija opće/obiteljske medicine mora sadržavati sljedeću -opremu: osnovnu medicinsko-tehničku opremu, iz članka 8. ovoga Pravilnika, vagu za mjerenje tjelesne težine, visinomjer, hladnjak, zglobni stolni reflektor, stalak za infuzije, aparat za davanje kisika, bocu s kisikom, otoskop, izvor hladnog svjetla, štrcaljku ili pulsni aparat za ispiranje ušiju, platneni metar, špatule za pregled ždrijela, posudu za čiste i posudu za ...
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1. "Trajna obustava ribolovne aktivnosti" - osnovni tekst - budući, važi od 27.12.2014 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Članak 2.Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:(1) »Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja)« - Posredničko tijelo Upravljačkog tijela i Tijela za potvrđivanje, odnosno tijelo koje provodi funkcije delegirane od strane Upravljačkog tijela i Tijela za potvrđivanje, pri čemu ta tijela zadržavaju odgovornost za provedbu funkcija;(2) »Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ...
Odluka o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja - osnovni tekst - budući, važi od 1.1.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Odluka o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja NN 151-2841/2014 NN2014B151A2841 Članak 1.Ovom Odlukom utvrđuje se cijena odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja, koje izdaju mjesno nadležni uredi državne uprave u županijama, odnosno nadležni Ured Grada Zagreba. Članak 5.Mjesno nadležni uredi državne uprave u županijama nadležni za izdavanje odobrenja, odnosno nadležni ured Grada Zagreba, dužni su osigurati ...
Pravilnik o načinu provedbe nadzora izvršavanja istražnog zatvora u domu - osnovni tekst - budući, važi od 27.12.2014 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Članak 3.(1) Policijski službenik koji obavlja nadzor izvršavanja istražnog zatvora u domu će nakon zaprimanja rješenja o određivanju istražnog zatvora u domu oformiti Dnevnik koji sadrži:1) način provedbe nadzora istražnog zatvora u domu,2) broj policijskih službenika potreban za provođenje nadzora,3) podatke nužne za nesmetanu komunikaciju s okrivljenikom (brojevi telefona i dr.),4) vremenske termine provođenja nadzora,5) podatke o mjerama opreza, ako ih je sud rješenjem ...
Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/14-07/481, urbroj: 50301-09/06-14-2 od 17. prosinca 2014. - osnovni tekst - trenutno važeći (Pojedinačni podzakonski propisi - PRED)
Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/14-07/481, urbroj: 50301-09/06-14-2 od 17. prosinca 2014. NN 151-2837/2014 NN2014B151A2837
Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2015. - osnovni tekst - budući, važi od 1.1.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
DJELATNOST NAZIV ZANIMANJA Ukupno Poljoprivreda i šumarstvo Pomoćni stočar i pastir 20 Sezonsko zapošljavanje - cjepljari voćaka i vinove loze 15 Ukupno 35 Turizam i ugostiteljstvo Turistički animator 15 Turistički zastupnik 10 Kuhar nacionalne kuhinje 31 Maser posebnih vrsta masaža 40 Instruktor ronjenja 10 Ukupno 106 Kultura Dramski umjetnik 1 Baletni umjetnik 10 Baletni pedagog 2 Baletni majstor 2 Orkestralni umjetnik 9 Operni pjevač 3 Dirigent 1 Ukupno 28 Promet Vozač teretnih ...
Odluka o koeficijentu korekcije za minimalni pristupni paket usluga u 2015. godini - osnovni tekst - budući, važi od 1.1.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
godini NN 151-2834/2014 NN2014B151A2834 I.Ovom Odlukom određuje se koeficijent korekcije od 0,5 za minimalni pristupni paket usluga, koji pruža upravitelj željezničke infrastrukture za vozni red u 2015. godini, poštujući načelo jednakih i nediskriminirajućih naknada za željezničke usluge iz članka 24. stavka 2. Zakona o željeznici. NN 151-2834/2014), objava od 19.12.2014, na snazi od 17.12.2014, primjena od 1.1.2015
Odluka o davanju prava priređivanja igara na sreću u casinima - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
Odluka o davanju prava priređivanja igara na sreću u casinima NN 151-2833/2014 NN2014B151A2833 oduzimanje prava I.Daje se pravo priređivanja igara na sreću u casinima, u trajanju od 15 godina računajući od dana potpisivanja ugovora o pravu priređivanja igara na sreću, sljedećim trgovačkim društvima:1. CASINO RESORT OPERATOR d.o.o. , Umag, Šetalište Vladimira Gortana 36, stečena Odlukom o davanju koncesija za trajno priređivanje igara na sreću u igračnicama (»Narodne novine«...
Odluka o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske - osnovni tekst - budući, važi od 1.1.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Odluka o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske NN 151-2831/2014 NN2014B151A2831 I.Objekti posebne namjene - rezidencijalni objekti u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: rezidencijalni objekti) u smislu ove Odluke su:1. zgrada »Visoka«, u Zagrebu, Visoka ulica broj 22 2. objekti na otočju -Brijuni: »Vila -Brijunka« »Bijela -vila« »Vila -Jadranka« otok Vanga -(Krasnica) otok Galija- »Kaštel«3. »Vila Kovač«, Hvar. Rezidencijalne ...
Odluka o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika - osnovni tekst - trenutno važeći (Opći podzakonski propisi - PRED)
Odluka o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika NN 151-2830/2014 NN2014B151A2830 I.Osnovica za obračun plaće državnih dužnosnika utvrđuje se u visini od 3.890,00 kuna bruto i primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec prosinac 2014. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika (»Narodne novine«, broj 31/2014). Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana ...
Uredba o visini minimalne plaće - osnovni tekst - budući, važi od 1.1.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Uredba o visini minimalne plaće NN 151-2825/2014 NN2014B151A2825 Članak 1.Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. Članak 2.Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. NN 151-2825/2014), objava od 19.12.2014, na snazi od 1.1.2015
Odluka o izboru članova Programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije - osnovni tekst - trenutno važeći (Pojedinačni podzakonski propisi - PRED)
Odluka o izboru članova Programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije NN 151-2820/2014 NN2014B151A2820
Odluka o imenovanju članice Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave - osnovni tekst - trenutno važeći (Pojedinačni podzakonski propisi - PRED)
Odluka o imenovanju članice Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave NN 151-2819/2014 NN2014B151A2819
Odluka o razrješenju članice Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave - osnovni tekst - trenutno važeći (Pojedinačni podzakonski propisi - PRED)
Odluka o razrješenju članice Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave NN 151-2818/2014 NN2014B151A2818
Odluka o imenovanju člana Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje - osnovni tekst - trenutno važeći (Pojedinačni podzakonski propisi - PRED)
Odluka o imenovanju člana Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje NN 151-2817/2014 NN2014B151A2817
Odluka o razrješenju člana Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje - osnovni tekst - trenutno važeći (Pojedinačni podzakonski propisi - PRED)
Odluka o razrješenju člana Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje NN 151-2816/2014 NN2014B151A2816
Odluka o proglašenju Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve porajmosa/holokausta koji se obilježava 2. kolovoza - osnovni tekst - trenutno važeći (Opći podzakonski propisi - PRED)
Odluka o proglašenju Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve porajmosa/holokausta koji se obilježava 2. kolovoza NN 151-2815/2014 NN2014B151A2815 I.Dan 2. kolovoza proglašava se Međunarodnim danom sjećanja na romske žrtve porajmosa/holokausta. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«. Odluka o proglašenju Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve porajmosa/holokausta koji se obilježava 2. kolovoza (Narodne novine, br.
Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu - osnovni tekst - budući, važi od 27.12.2014 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu NN 151-2814/2014 NN2014B151A2814 I.U operaciju potpore miru KFOR na Kosovu upućuje se u 2015. godini do 35 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske s dva helikoptera Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane, uz mogućnost rotacije. , izvijesti Hrvatski sabor o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru iz točke I. ove Odluke.
Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru "EU NAVFOR SOMALIJA - ATALANTA" - osnovni tekst - budući, važi od 27.12.2014 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru "EU NAVFOR SOMALIJA - ATALANTA"NN 151-2813/2014 NN2014B151A2813 I.U operaciju potpore miru »EU NAVFOR Somalija - ATALANTA« u 2015. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da jedanput godišnje izvijesti Hrvatski sabor o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru iz točke I. ove Odluke. Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u ...
Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru "EUFOR ALTHEA" u Bosni i Hercegovini - osnovni tekst - budući, važi od 27.12.2014 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru "EUFOR ALTHEA" u Bosni i Hercegovini NN 151-2812/2014 NN2014B151A2812 I.U operaciju potpore miru »EUFOR ALTHEA« u Bosni i Hercegovini upućuje se u 2015. , izvijesti Hrvatski sabor o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru iz točke I. ove Odluke. Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru "EUFOR ALTHEA" u ...
Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru "RESOLUTE SUPPORT" u Afganistanu - osnovni tekst - budući, važi od 27.12.2014 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru "RESOLUTE SUPPORT" u Afganistanu NN 151-2811/2014 NN2014B151A2811 I.U misiju potpore miru »ESOLUTE SUPPORT« u Afganistanu upućuje se u 2015. Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske koji u sastavu 24. hrvatskoga kontingenta sudjeluju u operaciji potpore miru ISAF u Afganistanu 1. siječnja 2015. , izvijesti Hrvatski sabor o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji ...
Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine - osnovni tekst - trenutno važeći (Opći podzakonski propisi - PRED)
Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. godine NN 151-2810/2014 NN2014B151A2810 Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. NN 151-2810/2014), objava od 19.12.2014, na snazi od 12.12.2014
Odluka ministra poljoprivrede klasa: 400-01/14-01/182, urbroj: 525-07/0570-14-1 od 29. rujna 2014 - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
cijena trošak kg/kom/ha kn/kg/kom kn/ha kg/kom/ha kn/kg kn/ha litara/ha kn/litri kn/ha kn/ha češnjak 1.000 8,00 8.000,00 500 3,75 1.873,54 60 6,41 384,60 10.258,14 duhan 153 12,35 1.889,86 550 4,04 2.219,35 60 6,41 384,60 4.493,81 ječam 200 3,75 750,00 300 3,40 1.018,73 55 6,41 352,55 2.121,28 krumpir 2.700 8,34 22.508,44 500 4,45 2.223,63 60 6,41 384,60 25.116,67 kukuruz 3 454,33 1.362,98 400 4,45 1.778,90 55 6,41 352,55 3.494,44 kukuruz za silažu 3 324,00 972,00 200 3,40 679,16 55 6,41...
Uredba o standardu kakvoće voda - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 27.12.2014 (Opći podzakonski propisi - PRED)
2. Produženje rokova za postizanje ciljeva zaštite voda Članak 5.Rokovi za postizanje ciljeva zaštite voda mogu se produžiti radi postupnog postizanja ciljeva, uz uvjet da ne dolazi do daljnjeg pogoršanja stanja vodnih tijela u sljedećim slučajevima:1. kada se utvrdi da se potrebna poboljšanja stanja voda na vodnom području ne mogu razumno postići u propisano vrijeme iz najmanje jednog od sljedećih -razloga: ako se iz tehničkih razloga poboljšanje može postići samo u fazama ...
Uredba o visini minimalne plaće - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 1.1.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Uredba o visini minimalne plaće NN 151-2825/2014 NN2014B151A2825 novi propis Članak 1.Visina minimalne plaće za razdoblje od dana stupanja na snagu ove Uredbe do 31. prosinca 2013. Članak 2.Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. lipnja 2013. NN 51-1016/2013), objava od 30.4.2013, na snazi od 1.6.2013 Uredba o visini minimalne plaće (Narodne novine, br.
Uredba o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 1.1.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Uredba o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja NN 151-2828/2014 NN2014B151A2828 izmjene i dopuna I. TEMELJNE ODREDBE Članak 1.(1) Ovom Uredbom određuju -se: štićene osobe, objekti i -prostori, provođenje osiguranja i zaštite štićenih osoba, objekata i -prostora, međusobne obveze i suradnja sigurnosno-obavještajnih agencija, nadležnih ustrojstvenih jedinica u ministarstvima koje provode osiguranje i zaštitu štićenih osoba,...
Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 27.12.2014 (Opći podzakonski propisi - PRED)
1. a) ravnatelj KBC-a i kliničkih bolnica 3,395 b) ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo 3,395 c) zamjenik ravnatelja pod 1.a) i 1.b) 3,104 2. a) ravnatelj drugih kliničkih ustanova 3,104 b) ravnatelj drugih državnih zdravstvenih zavoda 3,104 c) zamjenik ravnatelja pod 2.a) i 2.b) 2,813 3. a) ravnatelj županijske bolnice 2,813 b) ravnatelj županijskog Doma zdravlja i Doma zdravlja Grada Zagreba 2,813 c) ravnatelj županijskog Zavoda za javno zdravstvo i županijskog Zavoda za ...
Odluka o utvrđivanju cijene obrtnice - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 2.1.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Članak 2.Za izdanu obrtnicu fizička osoba plaća 200,00 kn,Plaćanja cijene obrtnice oslobođene su:Fizičke osobe koje otvaraju obrt na područjima određenim Zakonom o područjima posebne državne skrbi, Zakonom o brdsko- -planinskim područjima i Zakonom o otocima. Članak 7.Danom stupanja na snagu ove Odluke prestale važiti Rješenje o utvrđivanju cijene obrtnice (»Narodne novine«, broj 100/07.) i Dopuna rješenja o utvrđivanju cijene obrtnice (»Narodne novine«, broj 65/12.)...
Pravilnik o obliku i iznosu kapitala društva za upravljanje UCITS fondovima - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 1.1.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o obliku i iznosu kapitala društva za upravljanje UCITS fondovima NN 151-2850/2014 NN2014B151A2850 prestanak važenja Članak 1.(1) Ovim Pravilnikom propisuju -se: način izračuna kapitala društva za upravljanje, obilježja osnovnog i dopunskog kapitala te obilježja stavki koje ih čine, odbitne stavke i ograničenja -kapitala, dodatne kapitalne zahtjeve za društva za upravljanje koji osim djelatnosti upravljanja UCITS fondom obavljaju djelatnosti osnivanja i upravljanja ...
Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta - u obradi - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 27.12.2014 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta NN 151-2847/2014 NN2014B151A2847 izmjene i dopune
Pravilnik o evidenciji i izvršavanju istražnog zatvora u domu - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 27.12.2014 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Članak 10.(1) Probacijski službenik će odmah obavijestiti sud i državnog odvjetnika:1) ako se okrivljenik udaljio iz doma,2) ako postoje okolnosti koje ukazuju da se okrivljenik ne izvršava dužnosti iz članka 3. ovog Pravilnika,3) ako postoje okolnosti koje ukazuju da se punoljetne osobe koje borave u domu okrivljenika ne pridržavaju posebnih obveza koje su preuzele glede uporabe tehničkih sredstava nadzora,4) ako je probacijskom službeniku znatno otežan ili onemogućen nadzor nad ...
Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica NN 151-2839/2014 NN2014B151A2839 dopune
Pravilnik o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvješća društava za zastupanje u osiguranju, odnosno društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 27.12.2014 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvješća društava za zastupanje u osiguranju, odnosno društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju NN 151-2851/2014 NN2014B151A2851 izmjene i dopune I. UVODNE ODREDBE Članak 1.(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sljedeće:– oblik i sadržaj financijskog i statističkog izvješća kojima društvo za zastupanje u osiguranju, odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju izvještava Hrvatsku agenciju za ...
Pravilnik o detaljnom obliku i najmanjem opsegu te sadržaju revizorskog pregleda i revizorskog izvješća s obzirom na specifičnosti poslova osiguranja i reosiguranja - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 27.12.2014 (Opći podzakonski propisi - PRED)
2. Revizorsko izvješće za potrebe Agencije Članak 4.(1) Revizorsko izvješće za potrebe Agencije sastoji se od sljedećih izvještaja:1. Godišnji financijski izvještaji koji se dostavljaju Agenciji u skladu s odredbama Zakona o osiguranju te njegovim podzakonskim aktima,2. Izvještaj o stanju i promjenama tehničkih pričuva osiguranja,3. Izvještaj o stanju i strukturi ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve,4. Izvještaj o stanju i strukturi ulaganja imovine za pokriće ...
Rješenje o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 1.1.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Rješenje o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja NN 151-2841/2014 NN2014B151A2841 prestanak važenja Članak 1.Ovim Rješenjem utvrđuje se cijena odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja, koje izdaju nadležni uredi državne uprave u županijama, odnosno Ured Grada Zagreba. Članak 5.Uredi državne uprave u županijama nadležni za izdavanje odobrenja, odnosno Ured Grada Zagreba, dužni su osigurati čuvanje i ...
Odluka o prirezu poreza na dohodak Grada Pule - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 1.1.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Odluka o prirezu poreza na dohodak Grada Pule NN 151-2855/2014 NN2014B151A2855 prestanak važenja Članak 1.Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak sa područja grada Pule na osnovu Zakona o financiranju jedinica lokalne i područje (regionalne) samouprave, Zakona o porezu na dohodak, Pravilnika o porezu na dohodak. 2/94.Članak 6.Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2002. NN 87-1482/2001), objava ...
Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 27.12.2014 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Članak 2.Jedinstveni nazivi radnih mjesta na kojima se upravlja pojedinim ustrojstvenim jedinicama u državnim tijelima (položaji) i koeficijenti složenosti poslova su:a) Položaji I. vrste 1. načelnik sektora 3,007 2. tajnik kabineta potpredsjednika Vlade i ministra 2,910 3. tajnik kabineta ministra 2,619 4. tajnik kabineta predstojnika državnog ureda 2,134 5. voditelj službe tajnik kabineta ravnatelja državne upravne organizacije pročelnik područnog ureda središnjeg tijela ...

Ukinuti propisi

Dokumenti od 1 do 1 (od ukupno 1)
Dokument
Odluka o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika - nevažeći propis (Opći podzakonski propisi - PRED)
Odluka o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika NN 151-2830/2014 NN2014B151A2830 prestanak važenja I.Osnovica za obračun plaće državnih dužnosnika utvrđuje se u visini od 4.221,762 kuna bruto i primjenjuje se od 1. travnja 2014. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika (»Narodne novine«, broj 25/2013). NN 31-547/2014), objava od 7.3.2014, na snazi od 1.4.2014, primjena od 1.4.2014 Odluka o visini...
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite