Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Propisi
 

Izbor iz sadržaja : Sudska praksa

Porezni jamac
Ako vlasnik tvrtke nakon što je utvrđena porezna obveza i rješenje o prisilnoj naplati, raspolaže imovinom tvrtke n...Detalji

SADRŽAJ PORTALA

NN 59/2016 Sudska praksa Stručni članci EU sadržaj  Sadržaj cijelog prikaza

BRZE POVEZNICE

Zakoni Korisni obrasci Sudske odluke Registar propisa Mišljenja i tumačenja

KORISNA POMAGALA

Zatezne kamate Izračun plaće Autorski honorar Ugovor o djelu Najam stana Sadržaj cijelog prikaza
<srpanj 2016>
poutsrčepesune
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

Propisi

Pročišćeni tekstovi zakona i podzakonskih propisa s korisnim poveznicama

Propisi

REGI Registar propisa Pravni propisi razvrstani po područjima: zakoni, podzakonski propisi i međunarodni ugovori
ZAKO Zakoni Pročišćeni tekstovi zakona povezanih sa sudskom praksom i drugim korisnim dokumentima
PROP Podzakonski propisi Pročišćeni tekstovi podzakona povezanih sa sudskom praksom i drugim korisnim dokumentima
Opći podzakonski propisi
Pojedinačni podzakonski propisi
LPROP Propisi lokalne i područne (regionalne) samouprave - Grad Zagreb Pročišćeni tekstovi i objave propisa lokalne i područne (regionalne) samouprave povezanih sa sudskom praksom i drugim korisnim dokumentima
MEDUGV Međunarodni ugovori

Propisi iz Narodnih novina broj / na dan 29.6.2016 godine

Važeći i budući propisi

Dokumenti od 1 do 17 (od ukupno 17)
Dokument
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 034-03/2015-01/045, urbroj: 580-10/70--2016-018 od 15. lipnja 2016. - osnovni tekst - trenutno važeći (Pojedinačni podzakonski propisi - PRED)
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 034-03/2015-01/045, urbroj: 580-10/70--2016-018 od 15. lipnja 2016. NN 59-1511/2016 NN2016B59A1511
Odluka o imenovanju županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku - osnovni tekst - trenutno važeći (Pojedinačni podzakonski propisi - PRED)
Odluka o imenovanju županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku NN 59-1507/2016 NN2016B59A1507
Odluka o imenovanju općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Požegi - osnovni tekst - trenutno važeći (Pojedinačni podzakonski propisi - PRED)
Odluka o imenovanju općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Požegi NN 59-1506/2016 NN2016B59A1506
Odluka o imenovanju općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Vukovaru - osnovni tekst - trenutno važeći (Pojedinačni podzakonski propisi - PRED)
Odluka o imenovanju općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Vukovaru NN 59-1505/2016 NN2016B59A1505
Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu - osnovni tekst - trenutno važeći (Pojedinačni podzakonski propisi - PRED)
Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu NN 59-1504/2016 NN2016B59A1504
Odluka o imenovanju zamjenice županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu - osnovni tekst - trenutno važeći (Pojedinačni podzakonski propisi - PRED)
Odluka o imenovanju zamjenice županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu NN 59-1503/2016 NN2016B59A1503
Pravilnik o zaštiti i korištenju arhivskog i registraturnog gradiva Državne geodetske uprave - osnovni tekst - budući, važi od 7.7.2016 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Registraturno gradivo smatra se arhivskim gradivom u nastajanju 4. Gradivo je svaki zapis, bilo koje vrste, oblika i tehnike izrade (rukopis, tisak, crtež, slika, zvučni zapis, filmski ili videozapis, elektronički zapis i dr.)5. Dosje je jedinica koju čine predmeti ili dokumenti koji se odnose na istu osobu, stvar, pojavu ili vrstu aktivnosti 6. Izlučivanje je postupak kojim se iz neke cjeline gradiva izdvajaju jedinice čiji je utvrđeni rok čuvanja istekao 7. Elektronički dokument je...
Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2016./2017. - osnovni tekst - trenutno važeći (Opći podzakonski propisi - PRED)
) - djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. ovoga zakona, djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8. ovoga zakona i djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa -100%tnim oštećenjem organizma, koja imaju prednost pri smještaju u učeničke domove ako im redoviti mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice, ostvaruju dodatnih deset (10) bodova;...
Pravilnik o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati radnici koji obavljaju poslove s izvorima neionizirajućeg zračenja - osnovni tekst - budući, važi od 1.7.2016 (Opći podzakonski propisi - PRED)
- toplinski učinci nastali apsorpcijom energije iz elektromagnetskih polja u tkivo- netoplinski učinci, kao stimulacija mišića, živaca ili osjetilnih organa struje u ekstremitetima- inducirane struje;3. »neizravni učinci« su učinci prouzročeni izloženošću predmeta elektromagnetskom polju, koji mogu postati uzrokom štetnog učinka na sigurnost ili zdravlje;a) neizravni učinci -su: interferencija s medicinskim elektroničkim uređajima i drugih -proizvodima; interferencija s ...
Odluka o sastavnim dijelovima Sporazuma o pripremi i provedbi projekata - osnovni tekst - budući, važi od 7.7.2016 (Opći podzakonski propisi - PRED)
3. početak i završetak svake faze projekta ulaganja 4. da dugotrajna imovina povezana s kapitalnim troškovima projekta ulaganja mora predstavljati ulaganje u vlasništvo korisnika potpore te je direktno vezana uz aktivnosti projekta ulaganja i omogućuje obavljanje registriranih djelatnosti korisnika potpore za ulaganje 5. da će novootvorena radna mjesta visoke stručne spreme biti povezana s provedbom projekta ulaganja, jer se radna mjesta otvaraju kao posljedica povećane učinkovitosti...
Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2016. godini - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst, važi do 31.12.2016 (Opći podzakonski propisi - PRED)
godine u 12:00 sati u dijelovima unutarnjega ribolovnog mora kako slijedi:a) Područje omeđeno spojnicama: rt Lako - Φ 13° 26,55' λ 45° 29,134' - Φ 13° 33,39' λ 45° 3,127' - Φ 13° 42,62' λ 44° 52,397' - rt Kumpar (Područje 1. na karti u Prilogu 1.)b) Područje omeđeno spojnicama: rt Šip (Brseč) - rt Banja (o. Korčula) - Uvala Trstena - Rt Osičac (Pelješac) (Područje 6. na karti u Prilogu 2.).(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka u području iz stavka 1. točke e) ovoga ...
Uputa za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 13.7.2016 (Opći podzakonski propisi - PRED)
9. Obračun održavanja obvezne pričuve sastavlja se na priloženim obrascima KOP 2 i DOP 2.10. Podaci vezani uz održavanje i izdvajanje deviznog dijela obvezne pričuve dostavljaju se na obrascu DOP 3.Obrazac DOP 3 sastoji se od tri -dijela: DOP 3/1, koji se odnosi na popis banaka preko kojih se izvršava obveza održavanja i izdvajanja deviznog dijela obvezne -pričuve, DOP 3/2, koji se odnosi na popis banaka za koje se izvršava obveza održavanja i izdvajanja deviznog dijela obvezne ...
Odluka o izvješćivanju o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 1.7.2016 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Obvezu dostavljanja Izvješća -imaju: kreditne institucije (banke i štedne banke) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su dobile odobrenje za rad od Hrvatske narodne -banke, podružnice kreditnih institucija iz druge države članice Europske unije za koje je njezino nadležno tijelo dostavilo obavijest Hrvatskoj narodnoj banci o osnivanju podružnice u Republici Hrvatskoj i- podružnice kreditnih institucija iz trećih država koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za ...
Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 1.7.2016 (Opći podzakonski propisi - PRED)
5., 7., 8 i 9.I. OPĆE ODREDBE Članak 1.Ovim Pravilnikom propisuju se:a) granične razine elektromagnetskih polja, postupci njihovog provjeravanja i uvjeti za dobivanje ovlasti za obavljanje tih postupaka, kao i posebni zahtjevi za uređaje, postrojenja i građevine koje su izvori elektromagnetskih polja ili sadrže izvore elektromagnetskih polja;b) izvori elektromagnetskih polja, za koje je obvezna dozvola ministra zdravlja (u daljnjem tekstu: ministar);c) uvjeti koje moraju ispunjavati ...
Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 1.7.2016 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Devizna potraživanja u smislu ove odluke -jesu: strana gotovina- čekovi koji glase na stranu valutu- devizni tekući računi- devizni depoziti kod Hrvatske narodne banke- devizni depoziti po viđenju- devizni depoziti s preostalim rokom dospijeća do 3 mjeseca- dospjeli devizni depoziti- vrijednosni papiri stranih financijskih institucija i stranih država koji se drže radi trgovanja i koji su raspoloživi za prodaju – instrumenti tržišta novca, obveznice i drugi dugoročni dužnički ...
Pravilnik o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima koji se odnose na izloženost radnika rizicima koji potječu od elektromagnetskih polja - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 1.7.2016 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pri procjeni rizika izloženosti radnika elektromagnetskim poljima, poslodavac obraća posebnu pažnju na sljedeće elemente:(a) razinu, frekvencijski spektar, trajanje i vrstu izloženosti;(b) granične vrijednosti izloženosti i vrijednosti upozorenja;(c) sve učinke na zdravlje i sigurnost posebno ugroženih radnika;(d) sve neposredne učinke, kao što su:1) interferencija s medicinskom elektroničkom opremom i napravama (uključujući stimulatore rada srca i druge implantate);2) probojni ...
Odluka o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, sredstava za službena putovanja, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
Odluka o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, sredstava za službena putovanja, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije NN 59-1497/2016 NN2016B59A1497 izmjena i dopuna I.Ovom se Odlukom utvrđuju dužnosnici i državni službenici u Hrvatskom saboru (u daljnjem tekstu: Sabor) koji imaju pravo na korištenje službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, sredstava za službena putovanja, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije.
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite