Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Propisi
 

Izbor dana : Mišljenja i tumačenja

Oporezivanje stanova u novogradnji
Ako porezni obveznik prodaje nekretninu u novogradnji koja je izgrađena i isporučena kao nekorištena nakon 31. prosinca 20...Detalji

SADRŽAJ PORTALA

Propisi Sudska praksa Stečaj Stečaj Stručni članci EU sadržaj Europski sadržaj Sadržaj cijelog prikaza

BRZE POVEZNICE

Zakoni Korisni obrasci Sudske odluke Registar propisa Mišljenja i tumačenja

KORISNA POMAGALA

Zatezne kamate  Izračun plaće Autorski honorar Ugovor o djelu Najam stana Sadržaj cijelog prikaza
<veljača 2015>
poutsrčepesune
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
2324252627281
2345678

Propisi

Pročišćeni tekstovi zakona i podzakonskih propisa s korisnim poveznicama

Propisi

REGI Registar propisa Pravni propisi razvrstani po područjima: zakoni, podzakonski propisi i međunarodni ugovori
ZAKO Zakoni Pročišćeni tekstovi zakona povezanih sa sudskom praksom i drugim korisnim dokumentima
PROP Podzakonski propisi Pročišćeni tekstovi podzakona povezanih sa sudskom praksom i drugim korisnim dokumentima
Opći podzakonski propisi
Pojedinačni podzakonski propisi
LPROP Propisi lokalne i područne (regionalne) samouprave - Grad Zagreb Pročišćeni tekstovi i objave propisa lokalne i područne (regionalne) samouprave povezanih sa sudskom praksom i drugim korisnim dokumentima
MEDUGV Međunarodni ugovori

Propisi iz Narodnih novina broj / na dan 25.2.2015 godine

Važeći i budući propisi

Dokumenti od 1 do 16 (od ukupno 16)
Dokument
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Hrvatska Dubica - osnovni tekst - budući, važi od 5.3.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Članak 3.Prirez porezu na dohodak plaćaju fizičke osobe, rezidenti, obveznici poreza na dohodak od nesamostalnog rada, poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i drugog dohotka koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine Hrvatska Dubica, i nerezidenti koji su na području Općine Hrvatska Dubica ostvarili dohodak, a sve sukladno odredbama Zakona o ...
Statut Zavoda za unapređivanje zaštite na radu - osnovni tekst - trenutno važeći (Opći podzakonski propisi - PRED)
Statut Zavoda za unapređivanje zaštite na radu NN 22-462/2015 NN2015B22A462 I. OPĆE ODREDBE Članak 1.Ovim se Statutom uređuje:1) naziv, sjedište i pečat Zavoda za unapređivanje zaštite na radu (u daljnjem tekstu: Zavod),2) pravni položaj, zastupanje i predstavljanje,3) djelatnost Zavoda,4) ustrojstvo Zavoda i naziv, sjedište i poslovi njegovih ustrojstvenih jedinica,5) tijela Zavoda i djelokrug njihova rada,6) imovina Zavoda,7) financiranje i financijsko poslovanje Zavoda,8) opći ...
Rješenje Ministarstva zdravlja, klasa: UP/I-510-01/13-01/25, urbroj: 534-04-1-2/7-15-15 od 19. veljače 2015. godine - osnovni tekst - trenutno važeći (Pojedinačni podzakonski propisi - PRED)
Rješenje Ministarstva zdravlja, klasa: UP/I-510-01/13-01/25, urbroj: 534-04-1-2/7-15-15 od 19. veljače 2015. godine NN 22-460/2015 NN2015B22A460
Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma - osnovni tekst - budući, važi od 5.3.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
PRUŽANJE USLUGA NA PRIVREMENOJ I POVREMENOJ OSNOVI Članak 3.(1) Kandidat iz članka 2. podstavka 1. ovoga Pravilnika, koji želi pružati usluge na privremenoj ili povremenoj osnovi obavljanjem regulirane profesije turističkog vodiča, turističkog pratitelja ili voditelja poslovnice turističke agencije u Republici Hrvatskoj, dužan je o tome podnijeti prijavu na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (dalje u tekstu: obrazac - Prilog I.).(2) Prijava iz stavka 1. ovoga članka:a) ...
Pravilnik o provedbi Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 - 2020 - osnovni tekst - budući, važi od 5.3.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Članak 14.Uvjeti prihvatljivosti:a) ulaganja u razvoj sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda (isključujući 3. stupanj pročišćavanja ukoliko isto nije zakonska obveza) su prihvatljiva u naselju s najviše 2 000 stanovnika,b) ukoliko se više naselja povezuje sustavom vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, svako naselje mora ispuniti uvjet iz točke a ovoga stavka,c) korisnik mora osigurati da je ulaganje u funkciji/uporabi uključujući ...
Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama - osnovni tekst - budući, važi od 5.3.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
UVJETI I PRAVO NA POKRETANJE POSTUPKA Članak 6.(1) Pravo na sredstva iz članka 3. ovoga Pravilnika za izvršene radove u šumama ostvaruju:1. Trgovačko društvo;2. Savjetodavna služba;3. Javna ustanova iz članka 17. stavka 3. Zakona;(2) Tijela državne uprave i pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska iz članka 17. stavka 2. Zakona, za šume u vlasništvu Republike Hrvatske, imaju pravo na sredstva iz članka 3. ovoga Pravilnika samo za izradu šumskogospodarskih planova putem ...
Pravilnik o izgledu i sadržaju službenih iskaznica i značaka službenika Porezne uprave - osnovni tekst - budući, važi od 5.3.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o izgledu i sadržaju službenih iskaznica i značaka službenika Porezne uprave NN 22-451/2015 NN2015B22A451 I. OPĆE ODREDBE Članak 1.(1) Ovim se Pravilnikom -uređuje: izgled, zaštita i sadržaj službenih iskaznica i značaka što ih nose službenici Porezne uprave koji obavljaju poslove:a) poreznog nadzora,b) otkrivanja porezno-kaznenih djela,c) naplate,d) unutarnje kontrole i -nadzora, izgled, zaštita i sadržaj službenih iskaznica što ih nose ostali službenici Porezne ...
Pravilnik o izgledu i sadržaju službenih iskaznica i značaka službenika Porezne uprave - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 5.3.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o izgledu i sadržaju službenih iskaznica i značaka službenika Porezne uprave NN 22-451/2015 NN2015B22A451 prestanak važenja I. OPĆE ODREDBE Članak 1.(1) Ovim se Pravilnikom -uređuje: izgled, zaštita i sadržaj službenih iskaznica i značaka što ih nose službenici Porezne uprave koji obavljaju poslove:a) poreznog nadzora,b) otkrivanja porezno-kaznenih djela,c) naplate,d) unutarnje kontrole,e) unutarnjeg -nadzora, izgled, zaštita i sadržaj službenih iskaznica što ih ...
Pravilnik o mjerilima i načinu za određivanja cijena lijekova na veliko i o načinu izvješćivanja o cijenama na veliko - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
Članak 8.Usporedna cijena lijeka na veliko sukladno članku 6. i 7. ovoga Pravilnika izračunava -se: za Italiju se pri preračunu iz cijene na malo u cijenu na veliko koristi faktor umnoška: 0,685- za Sloveniju se koriste cijene na veliko objavljene na internetskoj stranici iz članka 6. stavka 4. ovog Pravilnika- za Češku se pri preračunu iz cijene na malo u cijenu na veliko koristi faktor umnoška: 0,86- za Španjolsku se pri preračunu iz cijene na malo u cijenu na veliko koristi ...
I. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
Tablica 3.: Najveća dozvoljena količina primjene stajskog gnoja na poljoprivrednoj površini Vrsta stajskog gnoja N P 2 O 5 K 2 O Granične vrijednosti primjene dušika (N) Najveća dozvoljena količina stajskog gnoja prema graničnim vrijednostima Sadržana količina hranjiva (kg) (%) (%) (%) (kg/ha) (t/ha) N P 2 O 5 K 2 O Goveđi 0,5 0,3 0,5 210 42 210 126 210 170 34 170 102 170 Konjski 0,6 0,3 0,6 210 35 210 105 210 170 28 170 85 170 Ovčji 0,8 0,5 0,8 210 26 210 130 210 170 21 170 106 ...
Pravilnik o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 5.3.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje NN 22-461/2015 NN2015B22A461 izmjene i dopune I. OPĆE ODREDBE Članak 1.Ovim se Pravilnikom, u skladu s odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju (u daljnjem tekstu: ZOMO), utvrđuju:1. podaci koji se vode u matičnoj evidenciji o osiguranicima, obveznicima doprinosa za mirovinsko osiguranje i korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja 2. prijave za vođenje matične evidencije 3. obveznici podnošenja ...
Pravilnik o priređivanju igara klađenja na daljinu - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 5.3.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Definicije pojmova Članak 2.U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:1. on-line igranje (igranje na daljinu) jest priređivanje igara na sreću putem interneta i SMS-a putem kojih igrač može odigrati igru samostalno, kroz interakciju sa sustavom, bez neposrednog predstavnika priređivača,2. sustav priređivanja jest računalni sustav ili sustav računala pomoću kojih se igra priređuje na daljinu, a uključuje operativne sustave i aplikacijsku programsku ...
Pravilnik o priređivanju lutrijskih igara - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 5.3.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Definicije pojmova Članak 2.U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:1. lutrijske igre na sreću jesu one igre koje su kao takve definirane u članku 5. stavku 1. točki 1. Zakona o igrama na sreću;2. uplatno mjesto jest mjesto na kojem igrač može odigrati lutrijske igre uz posredovanje predstavnika priređivača;3. samoposlužni terminal za primanje uplata jest terminal u stalnoj vezi sa sustavom priređivača pomoću kojeg igrač može odigrati lutrijske igre...
Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 1.3.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita NN 22-454/2015 NN2015B22A454 izmjene 1. UVODNE ODREDBE Članak 1.Ovim Pravilnikom propisuje se sastav i način rada Ispitnog povjerenstva za polaganje pravosudnog ispita, način prijave za polaganje pravosudnog ispita, način izbora predmeta za pisane radnje, dopuštena pomagala pri izradi pisanih radnji, vrijeme i mjesto izrade pisanih radnji, nadzor nad pisanim dijelom ispita, provođenje usmenog dijela ispita, uvjete pod kojima se odobrava slušanje...
Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama šumoposjednika - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 5.3.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama šumoposjednika NN 22-455/2015 NN2015B22A455 prestanak važenja I. OPĆE ODREDBE Članak 1.Ovim se Pravilnikom propisuje postupak za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (u daljnjem tekstu: sredstva OKFŠ–a) za izvršene radove u šumama šumoposjednika. Članak 4.Sredstva iz članka 2. ovog Pravilnika za...
Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj - u obradi - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj NN 22-464/2015 NN2015B22A464 novi indeks
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite