Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Propisi
 

Izbor dana : Mišljenja i tumačenja

Isporuka zemljišta
Isporučitelj ne obračunava PDV kada isporučuje zemljište, bilo građevinsko bilo poljoprivredno, ukoliko nije upisan u regi...Detalji

SADRŽAJ PORTALA

Propisi Sudska praksa Insolvencijski postupci Stručni članci EU sadržaj Sadržaj cijelog prikaza

BRZE POVEZNICE

Zakoni Korisni obrasci Sudske odluke Registar propisa Mišljenja i tumačenja

KORISNA POMAGALA

Zatezne kamate Izračun plaće Autorski honorar Ugovor o djelu Najam stana Sadržaj cijelog prikaza
<studeni 2015>
poutsrčepesune
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456

Propisi

Pročišćeni tekstovi zakona i podzakonskih propisa s korisnim poveznicama

Propisi

REGI Registar propisa Pravni propisi razvrstani po područjima: zakoni, podzakonski propisi i međunarodni ugovori
ZAKO Zakoni Pročišćeni tekstovi zakona povezanih sa sudskom praksom i drugim korisnim dokumentima
PROP Podzakonski propisi Pročišćeni tekstovi podzakona povezanih sa sudskom praksom i drugim korisnim dokumentima
Opći podzakonski propisi
Pojedinačni podzakonski propisi
LPROP Propisi lokalne i područne (regionalne) samouprave - Grad Zagreb Pročišćeni tekstovi i objave propisa lokalne i područne (regionalne) samouprave povezanih sa sudskom praksom i drugim korisnim dokumentima
MEDUGV Međunarodni ugovori

Propisi iz Narodnih novina broj / na dan 25.11.2015 godine

Važeći i budući propisi

Dokumenti od 1 do 15 (od ukupno 15)
Dokument
Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Puli - Pola - osnovni tekst - budući, važi od 31.12.2015 (Pojedinačni podzakonski propisi - PRED)
Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Puli - Pola NN 128-2435/2015 NN2015B128A2435
Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru - osnovni tekst - trenutno važeći (Pojedinačni podzakonski propisi - PRED)
Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru NN 128-2434/2015 NN2015B128A2434
Odluka o razrješenju dužnosti općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Koprivnici i dužnosti zamjenice općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Varaždinu - osnovni tekst - trenutno važeći (Pojedinačni podzakonski propisi - PRED)
Odluka o razrješenju dužnosti općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Koprivnici i dužnosti zamjenice općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Varaždinu NN 128-2433/2015 NN2015B128A2433
Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/15-01/66, urbroj: 425-02/2-15-4 od 10. studenoga 2015. - osnovni tekst - trenutno važeći (Pojedinačni podzakonski propisi - PRED)
Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/15-01/66, urbroj: 425-02/2-15-4 od 10. studenoga 2015. NN 128-2432/2015 NN2015B128A2432
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama - osnovni tekst - budući, važi od 1.1.2016 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama NN 128-2428/2015 NN2015B128A2428 I. OPĆE ODREDBE Članak 1.(1) Ovim se Tehničkim propisom (u daljnjem tekstu: propis) -propisuju: tehnički zahtjevi u pogledu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite građevinskog dijela zgrade, tehničkih sustava grijanja, ventilacije, hlađenja, klimatizacije, pripreme potrošne tople vode i rasvjete koje treba ispuniti prilikom projektiranja i građenja novih zgrada,...
Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2015. godini - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst, važi do 31.12.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
(3) Pravo na korištenje podmjere iz stavka 1. ovoga članka ima Nacionalni sportski savez, kao pravna osoba u sustavu sporta, sukladno članku 14., 15. i 16. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15), upisane u Registar sportskih djelatnosti sukladno članku 20. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15). Iznimno, za ovu uzgojnu godinu pravo na korištenje podmjere iz stavka 1. ovoga ...
Pravilnik o tovarištima - osnovni tekst - trenutno važeći (Opći podzakonski propisi - PRED)
(4) Ukoliko podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovog članka ima sjedište na području države članice Europske unije, uz zahtjev je dužan -priložiti: dokaz o upisu u sudski, obrtni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta podnositelja zahtjeva, koji mora biti preveden, od ovlaštene osobe, na hrvatski -jezik, jednakovrijedan dokument nadležnog tijela države sjedišta, ako se ne izdaje potvrda iz stavka 3. alineje 1. ovoga -članka, jednakovrijedan dokument kojim se dokazuje ...
Naredba o kriterijima za određivanje visine lučkih pristojbi u lukama i pristaništima unutarnjih voda - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
PRILOG 1.TABLICA VISINE PRISTOJBE ZA UPORABU OBALE/PONTONA TERETNA PLOVILA RED.BROJ TEMELJ ZA OBRAČUN PRISTOJBE JEDINICA MJERE MAKSIMALNI IZNOS (kn) 1. UKRCAJ/ISKRCAJ RASUTIH TERETA a) Ugljen, željezna ruda i ostale rude, glina, kaolin, bitumen, šamot, cement, koks, petrolkoks nedjeljiva tona 2,60 b) Umjetna gnojiva, fosfati, soli, sumpor nedjeljiva tona 2,60 c) Staro željezo i otpaci nedjeljiva tona 2,60 d) Šljunak prirodni, šljunčani i kameni agregati, željezna troska, pijesak ...
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 1.1.2016 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama NN 128-2428/2015 NN2015B128A2428 prestanak važenja I. OPĆE ODREDBE Članak 1.(1) Ovim se Tehničkim propisom (u daljnjem tekstu: Propis) -propisuju: tehnički zahtjevi u pogledu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite građevinskog dijela zgrade, tehničkih sustava grijanja, ventilacije, hlađenja, klimatizacije, pripreme potrošne tople vode i rasvjete koje treba ispuniti prilikom projektiranja i ...
Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 3.12.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
(3) Prilikom prikaza informacija o prinosu mirovinskog fonda iz stavka 1. ovoga članka, mirovinsko društvo dužno se pridržavati sljedećeg:1. prinos mirovinskog fonda za razdoblje kraće od jedne godine ne smije biti prikazan na godišnjoj razini,2. ako se prikazuje prinos mirovinskog fonda za višegodišnje razdoblje, mora se prikazati prosječni godišnji prinos izračunat kao geometrijski prosjek,3. prinos mirovinskog fonda mora uvijek sadržavati točno navedeno vremensko razdoblje na...
Pravilnik o načinu i provođenju te ocjenjivanju pisanog ispita i usmenog razgovora - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o načinu i provođenju te ocjenjivanju pisanog ispita i usmenog razgovora NN 128-2436/2015 NN2015B128A2436 izmjene i dopune I. OPĆE ODREDBE Članak 1.(1) Ovim Pravilnikom (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se način provođenja i ocjenjivanja kandidata u postupku imenovanja na državnoodvjetničku dužnost i -to: za kandidate koji ispunjavaju uvjete za mjesto zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, a nisu kao dužnosnici u pravosudnim tijelima obnašali ...
Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 31.1.2016 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na izuzeće za olovo u lemovima, premazima priključaka električnih i elektroničkih komponenata i tiskanih pločica, spojevima električnih žica, zaštitnih naprava i ugrađenih konektora koji se koriste u (a) magnetnim poljima unutar područja promjera od 1 m oko izocentra magneta u medicinskoj opremi za magnetnu rezonanciju, uključujući monitore za pacijente dizajnirane za korištenje unutar tog područja; ili (b) u ...
Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 28.11.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju NN 128-2429/2015 NN2015B128A2429 izmjene i dopune; prestanak važenja Priloga I., Tablice 4 u dijelu koji propisuje napomene, pripadajuće jedinice, MDK i pokazatelja za tricij i ukupnu primljenu dozu Članak 1.Ovim Pravilnikom propisuju -se: parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju (mikrobiološki i kemijski), i indikatorski parametri vode za ljudsku potrošnju (mikrobiološki i -kemijski), ...
Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 3.12.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara NN 128-2431/2015 NN2015B128A2431 izmjena i dopuna I.Za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara određuju se sljedeće zdravstvene ustanove:1. Dom zdravlja radnika MUP-a 2. Dom zdravlja Osijek 3. Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske ...
Rješenje o određivanju zdravstvenih organizacija za obavljanje zdravstvenih pregleda djelatnika i građana za držanje i nošenje oružja - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 3.12.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Rješenje o određivanju zdravstvenih organizacija za obavljanje zdravstvenih pregleda djelatnika i građana za držanje i nošenje oružja NN 128-2430/2015 NN2015B128A2430 izmjena i dopuna I.Preglede, u smislu Pravilnika o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja ("Narodne novine", broj 79/92.) obavljati će slijedeće zdravstvene organizacije:1. Zavod za zaštitu zdravlja Grada Zagreba 2. Zavod za prometnu ...

Ukinuti propisi

Dokumenti od 1 do 2 (od ukupno 2)
Dokument
Pravilnik o kriterijima za određivanje lučkih pristojbi - nevažeći propis (Opći podzakonski propisi - PRED)
Članak 2.Pojedini pojmovi u ovom Pravilniku znače:1. »ministar« čelnik ministarstva nadležnog za unutarnju plovidbu 2. »javna luka« je luka pod upravom Republike Hrvatske, jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave, državnih tijela ili javnih ustanova, koja je razvrstana kao državna ili županijska luka,3. »privatna luka« je luka koja je pod upravom osobe koja nema javne ovlasti i koja je razvrstana kao privatna luka,4. »javno pristanište« je pristanište pod upravom ...
Uredba o pristaništima unutarnjih voda - nevažeći propis (Opći podzakonski propisi - PRED)
Članak 8.(1) Putničko pristanište je javno pristanište i mora imati:– pristane čija veličina odgovora vrsti plovila, uređaje i opremu za siguran privez plovila,– pristupni most ili pokretni siz za transfer putnika, konstruiran i opremljen na način koji jamči sigurno kretanje putnika,– informacijsku ploču s osnovnim podacima o pristaništu,– objekte sigurnosti plovidbe postavljene u skladu s planom obilježavanja,– uređene i osvijetljene prilaze pristaništu i plovilu,– ...
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite