Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Propisi
 

Izbor dana : Sudska praksa

Srodstvo kao bitno obilježje djela
Prvostupanjski sud je propustio, s obzirom na međusobne obiteljske odnose prvookrivljene i drugookrivljene, utvrditi radi li se, ...Detalji

SADRŽAJ PORTALA

Propisi Sudska praksa Stečaj Stečaj Stručni članci EU sadržaj Europski sadržaj Sadržaj cijelog prikaza

BRZE POVEZNICE

Zakoni Korisni obrasci Sudske odluke Registar propisa Mišljenja i tumačenja

KORISNA POMAGALA

Zatezne kamate  Izračun plaće Autorski honorar Ugovor o djelu Najam stana Sadržaj cijelog prikaza
<kolovoz 2015>
poutsrčepesune
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Propisi

Pročišćeni tekstovi zakona i podzakonskih propisa s korisnim poveznicama

Propisi

REGI Registar propisa Pravni propisi razvrstani po područjima: zakoni, podzakonski propisi i međunarodni ugovori
ZAKO Zakoni Pročišćeni tekstovi zakona povezanih sa sudskom praksom i drugim korisnim dokumentima
PROP Podzakonski propisi Pročišćeni tekstovi podzakona povezanih sa sudskom praksom i drugim korisnim dokumentima
Opći podzakonski propisi
Pojedinačni podzakonski propisi
LPROP Propisi lokalne i područne (regionalne) samouprave - Grad Zagreb Pročišćeni tekstovi i objave propisa lokalne i područne (regionalne) samouprave povezanih sa sudskom praksom i drugim korisnim dokumentima
MEDUGV Međunarodni ugovori

Propisi iz Narodnih novina broj / na dan 1.8.2015 godine

Važeći i budući propisi

Dokumenti od 1 do 33 (od ukupno 33)
Dokument
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti - osnovni tekst - budući, važi od 9.8.2015 (Zakoni - ZAKO)
(2) Ugostiteljsku djelatnost, pod uvjetima propisanim ovim Zakonom za ugostitelja, mogu obavljati -i: javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima- zdravstvene ustanove - specijalne bolnice i lječilišta- Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata -Vukovar« ugostiteljske obrazovne ustanove te učenički i studentski centri, u svojim poslovnim prostorijama i prostorima- Hrvatski ferijalni i hostelski savez u objektima omladinskog turizma (hostel) za svoje članove i ...
Zakon o faktoringu - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Zakoni - ZAKO)
Sadržaj ugovora o faktoringu Članak 14.(1) Ugovor o faktoringu obvezno mora sadržavati sljedeće odredbe, odnosno podatke:1. podatke o ugovornim stranama (tvrtka, skraćena tvrtka, ime i prezime, sjedište, odnosno adresa stanovanja i osobni identifikacijski broj - OIB)2. određenje faktoring-posla s obzirom na obilježje i vrstu iz članka 8. ovoga Zakona 3. određenje predmeta faktoringa 4. određenje stope kamate i načina obračuna, odnosno naznaku da je navedeno utvrđeno posebnim ...
Zakon o pravu na pristup informacijama - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 9.8.2015 (Zakoni - ZAKO)
Pojmovi Članak 5.Pojedini izrazi u ovom Zakonu imaju sljedeće značenje:1) »Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija« (u daljnjem tekstu: korisnik) je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba;2) »Tijela javne vlasti«, u smislu ovoga Zakona, su tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili ...
Zakon o sportu - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 9.8.2015 (Zakoni - ZAKO)
(2) Nacionalno vijeće za sport:1. raspravlja o pitanjima od značaja za sport te predlaže i potiče donošenje mjera za unapređenje sporta,2. daje mišljenje Vladi Republike Hrvatske o nacrtu prijedloga Nacionalnog programa sporta,3. daje mišljenje o prioritetnim projektima, elaboratima i studijama koje će se financirati u sustavu javnih potreba u sportu,4. utvrđuje smjernice za izradu propisa o kategorizaciji sportaša,5. daje mišljenje o programima osposobljavanja za stručni rad u ...
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (2006) - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 9.8.2015 (Zakoni - ZAKO)
(2) Ugostiteljsku djelatnost, pod uvjetima propisanim ovim Zakonom, mogu obavljati i:– javne ustanove koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima -prirode, zdravstvene ustanove - specijalne bolnice i lječilišta,– ugostiteljske obrazovne ustanove te učenički i studentski domovi u svojim poslovnim prostorijama i prostorima,– Hrvatski ferijalni i hostelski savez u objektima omladinskog turizma (hostel) za svoje članove i članove međunarodnih udruga omladinskog turizma kojih je...
Metodologija za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja - osnovni tekst - budući, važi od 9.8.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Metodologija za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja NN 85-1667/2015 NN2015B85A1667 I. OPĆE ODREDBE Članak 1.(1) Ovom Metodologijom za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja (u daljnjem tekstu: Metodologija) određuje se način izračuna jediničnih cijena za pružanje usluge uravnoteženja u obračunskom intervalu za povećanje i smanjenje proizvodnje električne energije u okviru aktiviranja rezerve snage za automatsku sekundarnu regulaciju frekvencije i ...
Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom - osnovni tekst - budući, važi od 1.10.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom NN 85-1666/2015 NN2015B85A1666 I. OPĆE ODREDBE Članak 1.Ovim Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju -se: međusobni ugovorni odnosi između energetskih subjekata i korisnika -mreže, uvjeti za sklapanje i sadržaj ugovora o opskrbi krajnjeg -kupca, obveze i odgovornosti energetskih subjekata i korisnika -mreže, postupak promjene opskrbljivača ...
Pravilnik o kriterijima za određivanje visine naknada i načinu njihovog obračunavanja i plaćanja za pokrivanje troškova službenih kontrola hrane i predmeta opće uporabe koje se uvoze u Republiku Hrvatsku - osnovni tekst - trenutno važeći (Opći podzakonski propisi - PRED)
(3) Visina naknade iz stavka 1. ovoga članka za hranu i predmete opće uporabe, koji po posebnim propisima Europske unije ne podliježu pojačanom nadzoru pri uvozu, iznosi:1. pošiljke do 100 kg - 50,00 kuna (sve vrste prijevoza)2. avionske, kamionske i pošiljke u kontejnerima do 5 tona - 150,00 kuna 3. avionske, kamionske i pošiljke u kontejnerima iznad 5 tona - 200,00 kuna 4. brodske pošiljke do 1000 tona 1.000,00 kuna, za brodske pošiljke od 1.000 do 10.000 tona naknada iznosi ...
Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima - osnovni tekst - budući, važi od 9.8.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Članak 3.Dokazom o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima smatra -se: dokument o ovjeri sposobnosti (certifikat) koji je izdan od nacionalne članice Međunarodne organizacije za upravljanje projektima iz članka 2. ovoga Pravilnika, neovisno o stupnju ovjere sposobnosti za koji je dokument izdan, odnosno- dokument o ovjeri sposobnosti (certifikat) koji je izdan od Instituta za upravljanje projektima iz članka 2. ovoga Pravilnika, neovisno o stupnju ovjere sposobnosti za ...
Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/15-07/273 urbroj: 50301-05/18-15-1 od 30. srpnja 2015. - osnovni tekst - trenutno važeći (Opći podzakonski propisi - PRED)
NN 85-1657/2015 NN2015B85A1657 1. U Zaključku o utvrđivanju Programa zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska, klase: 022-03/13-07/156, urbroja: 50301-05/05-13-3, od 1. kolovoza 2013. godine, u točki 2. podtočki a) riječi: »HEP - Razvoj višenamjenskih nekretninskih projekata d.o.o.« zamjenjuju se riječima: »Program Sava d.o.o.«. Točka 4. mijenja se i glasi:»4. Voditelj Programa dužan je izraditi studiju izvodljivosti, ...
Odluka o davanju odobrenja Karlovačkoj županiji, Varaždinskoj županiji i Primorsko-goranskoj županiji za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom "Srednjoeuropski transportni koridor Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću" - osnovni tekst - trenutno važeći (Opći podzakonski propisi - PRED)
Odluka o davanju odobrenja Karlovačkoj županiji, Varaždinskoj županiji i Primorsko-goranskoj županiji za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom "Srednjoeuropski transportni koridor Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću"NN 85-1656/2015 NN2015B85A1656 I.Daje se odobrenje za sudjelovanje u Srednjoeuropskom transportnom koridoru Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u ...
Odluka o osnivanju Međuresorne radne skupine za osiguravanje ulaska Republike Hrvatske u schengenski prostor i uspostavu praćenja rada i evaluacije primjene schengenske pravne stečevine te radnih skupina za pojedina područja - osnovni tekst - trenutno važeći (Opći podzakonski propisi - PRED)
Zadaće Međuresorne radne skupine -su: koordiniranje, sustavno praćenje i analiza učinaka ispunjavanja zadaća usmjerenih na osiguravanje ulaska Republike Hrvatske u schengenski -prostor, suradnja i razmjena informacija s ministarstvima i ostalim tijelima državne uprave, organizacijama i institucijama s ciljem ispunjavanja zadaća u području primjene schengenske pravne -stečevine, pribavljanje stajališta, informacija, analiza i prijedloga ministarstava i drugih tijela državne uprave, ...
Odluka o određivanju pravne osobe za pružanje usluga zaštite osoba i imovine u Prihvatilištu za tražitelja azila - osnovni tekst - trenutno važeći (Opći podzakonski propisi - PRED)
Odluka o određivanju pravne osobe za pružanje usluga zaštite osoba i imovine u Prihvatilištu za tražitelja azila NN 85-1654/2015 NN2015B85A1654 I.Za pružanje usluga zaštite osoba i imovine u Prihvatilištu za tražitelje azila određuje se društvo AKD - Zaštita d.o.o. za zaštitu osoba i imovine, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 28.II. Odluka o određivanju pravne osobe za pružanje usluga zaštite osoba i imovine u Prihvatilištu za tražitelja azila (Narodne novine, br.
Zaključak o obvezi Vlade Republike Hrvatske na pokretanje postupka za prestanak Sporazuma o arbitraži između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije potpisanog 4. studenoga 2009. - osnovni tekst - trenutno važeći (Opći podzakonski propisi - PRED)
Zaključak o obvezi Vlade Republike Hrvatske na pokretanje postupka za prestanak Sporazuma o arbitraži između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije potpisanog 4. studenoga 2009. NN 85-1651/2015 NN2015B85A1651 Hrvatski sabor obvezuje Vladu Republike Hrvatske na pokretanje postupka za prestanak Sporazuma o arbitraži između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije potpisanog 4. studenoga 2009. NN 85-1651/2015), objava od 1.8.2015, na snazi od 29.7.2015
Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 14.8.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
PRILOG 1.OPĆENITO 1.1 UVOD 1.1.1 Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema (u daljnjem tekstu: Pravila) sukladno odredbama Pomorskog zakonika i Pravilnika o pomorskoj opremi propisuju postupke ocjene sukladnosti za opremu navedenu u Prilogu A.1 ovih Pravila, kojom se, sukladno zahtjevima međunarodnih konvencija ili iz drugih razloga, brod oprema i to:.1 sredstva za spašavanje;.2 sprečavanje onečišćenja mora;.3 oprema za zaštitu od požara;.4 navigacijska ...
Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima - u obradi - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima NN 85-1664/2015 NN2015B85A1664 novi propis
Prosječna ponderirana kamatna stopa na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita - u obradi - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
Prosječna ponderirana kamatna stopa na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita NN 85-1665/2015 NN2015B85A1665 novi propis
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva socijalne politike i mladih - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 9.8.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
1. KABINET MINISTRA Članak 3.Kabinet ministra posebna je ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva u kojoj se obavljaju administrativni i stručni poslovi za ministra, zamjenika ministra i pomoćnike ministra; protokolarni poslovi; poslovi davanja smjernica za izradu godišnjeg plana rada Ministarstva i stvaranje podloge i smjera za izradu ciljeva i mjera u ostalim ustrojstvenim jedinicama, poslovi vezani uz organizaciju određenih događaja iz djelokruga rada Ministarstva, poslovi vezani...
Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 9.8.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Članak 5.(1) Oznaka kvalitete dodijelit će se hotelu ako, uz uvjete iz prethodnog članka, uprava ugostitelja (dalje u tekstu: uprava):1. donese pisanu izjavu o vlastitom opredjeljenju za razvoj, promicanje i neprekidno poboljšanje kvalitete (dalje u tekstu: izjava uprave),2. ispunjava uvjete zaštite okoliša,3. ispunjava uvjete sigurnosti,4. ispunjava uvjete veće od propisanih uvjeta za kategorizaciju hotela,5. ispunjava uvjete kvalitete uređenja i opreme,6. donese priručnik s pisanim...
Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
ULAZAK DRŽAVLJANA DRŽAVA ČLANICA EGP-a I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI Članak 3.(1) Smatra se da državljanin države članice EGP-a prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku ne posjeduje valjanu putnu ispravu ili osobnu iskaznicu koja služi za prelazak državne granice ako:1. nisu upisani svi predviđeni podaci,2. je rok njezinog važenja istekao, osim ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno,3. je oštećena,4. nije priznata za prelazak državne granice,5. posjeduje putnu ispravu ...
Pravilnik o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana te načinu dostave i preuzimanja izrađenih putovnica - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana te načinu dostave i preuzimanja izrađenih putovnica NN 85-1659/2015 NN2015B85A1659 izmjene i dopune; promjena naslova Članak 1.Ovim Pravilnikom propisuje se izgled i sadržaj obrasca putovnice, putnog lista, obrasca zahtjeva za izdavanje putovnice, obrasca zahtjeva za izdavanje i produženje roka valjanosti putnih isprava koje se izdaju prema međunarodnim ugovorima te sadržaj evidencija koje vodi pravna osoba ...
Pravilnik o diplomatskim i službenim putovnicama Republike Hrvatske - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o diplomatskim i službenim putovnicama Republike Hrvatske NN 85-1658/2015 NN2015B85A1658 izmjene i dopune Članak 1.Ovim se Pravilnikom propisuje obrazac diplomatske i službene putovnice, obrazac na kojem se ispisuju osobni podaci podnositelja zahtjeva koji se dostavljaju ovlaštenoj pravnoj osobi radi upisa i elektroničkog unosa u diplomatsku putovnicu ili službenu putovnicu, način izdavanja diplomatskih i službenih putovnica Republike Hrvatske kao i način vođenja upisnika ...
Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 9.8.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Članak 3.Dokazom o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima smatra -se: dokument o ovjeri sposobnosti (certifikat) koji je izdan od nacionalne članice Međunarodne organizacije za upravljanje projektima iz članka 2. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika, odnosno- dokument o ovjeri sposobnosti (certifikat) koji je izdan od Instituta za upravljanje projektima iz članka 2. stavka 1. podstavka 2. ovoga Pravilnika, neovisno o stupnju ovjere sposobnosti za koji je dokument iz ...
Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 9.8.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Članak 3.(1) U primjeni ovog Pravilnika KAMPOVI će se smatrati postojećim objektima uz uvjet da:1. objekt na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika ima rješenje nadležnog upravnog tijela o utvrđenoj vrsti KAMPOVA i kategoriji,2. objekt na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika je kod nadležnog upravnog tijela zatečen u postupku razvrstavanja i kategorizacije, a zahtjevom je zatraženo razvrstavanje u neku od vrsta KAMPOVA,3. objekt na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika ima rješenje ...
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 9.8.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi NN 85-1648/2015 NN2015B85A1648 prestanak važenja u dijelu u kojem je u suprotnosti s ovim Zakonom I. OPĆE ODREDBE Članak 1.Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja knjige žalbi koju su dužne voditi pravne i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge u turizmu sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu.
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 9.8.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju NN 85-1648/2015 NN2015B85A1648 produljenje primjene do donošenja novog podzakonskog propisa I. OPĆA ODREDBA Članak 1.Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja knjige gostiju, koju su dužni voditi ugostitelji u ugostiteljskom objektu za smještaj, kao i oblik i sadržaj obrasca i način vođenja popisa gostiju koji su dužni voditi iznajmljivači koji pružaju ugostiteljsku uslugu ...
Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i upisnicima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 9.8.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i upisnicima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu NN 85-1648/2015 NN2015B85A1648 produljenje primjene do donošenja novog podzakonskog propisa I. OPĆA ODREDBA Članak 1.Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju, Upisnika ugostiteljskih objekata koji se kategoriziraju, Upisnika o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, ...
Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 9.8.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu NN 85-1648/2015 NN2015B85A1648 produljenje primjene do donošenja novog podzakonskog propisa I. OPĆE ODREDBE Članak 1.Ovim Pravilnikom propisuju se: vrste, minimalni uvjeti za vrste, kategorije, uvjeti za kategorije, oznake za kategorije, način označavanja kategorija, način kategorizacije objekata u kojima se pružaju usluge smještaja, zdravstveni uvjeti, što se smatra pretežito vlastitom proizvodnjom, a što jelima...
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj" - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 9.8.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"NN 85-1648/2015 NN2015B85A1648 produljenje primjene do donošenja novog podzakonskog propisa I. OPĆE ODREDBE Članak 1.Ovim Pravilnikom propisuju se vrste, minimalni uvjeti za vrste, vrste koje se kategoriziraju, kategorije, uvjeti za kategorije, oznake za vrste i kategorije, način označavanja vrsta i kategorija i način ...
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 9.8.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
(2) Objekt iz stavka 1. ovog članka smatrat će se postojećim ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:1. da objekt na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika ima rješenje nadležnog upravnog tijela za bilo koju vrstu i kategoriju iz skupina objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge smještaja,2. da je objekt na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika zatečen u postupku kategorizacije koji se vodi kod nadležnog upravnog tijela, a zahtjevom je zatraženo razvrstavanje u neku od ...
Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine "Hoteli" - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 9.8.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, umjesto odstupanja dozvoljenih odredbama toga stavka, u postojećim objektima koji posluju ljeti, bez obzira na vrstu i kategoriju koja se objektu utvrđuje, dozvoljava se u modul uračunati postojeću površinu terase, lođe ili balkona uz smještajnu -jedinicu: 2 m 2 za modul: sobe, obiteljske sobe (family room) i hotelskog apartmana -(suite); 3 m 2; za modul: studio -apartmana; 4 m 2; za modul: apartmana s jednom sobom za spavanje, a za svaku dodatnu ...
Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »Restorani«, »Barovi«, »Catering objekti« i »Objekti jednostavnih usluga« - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 9.8.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »Restorani«, »Barovi«, »Catering objekti« i »Objekti jednostavnih usluga«NN 85-1648/2015 NN2015B85A1648 produljenje primjene do donošenja novog podzakonskog propisa I. OPĆE ODREDBE Članak 1.Ovim Pravilnikom uređuje se razvrstavanje i minimalni uvjeti koje moraju ispunjavati ugostiteljski objekti iz skupina »Restorani«, »Barovi«, »Catering objekti« i »Objekti jednostavnih usluga« (u daljnjem ...
Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom - budući redakcijski pročišćeni tekst, važi od 1.10.2015 (Opći podzakonski propisi - PRED)
32. st. 1. Zakona o energiji (NN 120/12, 14/14)I. OPĆE ODREDBE Članak 1.Ovim Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se:– postupak izdavanja prethodne elektroenergetske suglasnosti i stvaranja uvjeta za priključenje na elektroenergetsku mrežu;– postupak izdavanja elektroenergetske suglasnosti;– uvjeti za priključenje, opskrbu električnom energijom i korištenje mreže;– kvaliteta opskrbe električnom energijom;– međusobni ...

Ukinuti propisi

Dokumenti od 1 do 1 (od ukupno 1)
Dokument
Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za pokrivanje troškova nadzora i utvrđivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe koji se uvoze u Republiku Hrvatsku - nevažeći propis (Opći podzakonski propisi - PRED)
Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za pokrivanje troškova nadzora i utvrđivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe koji se uvoze u Republiku Hrvatsku NN 85-1663/2015 NN2015B85A1663 prestanak važenja Članak 1.Ovim Pravilnikom pobliže se određuju troškovi nadzora i utvrđivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe koji se uvoze u Republiku Hrvatsku (dalje u tekstu: pošiljke koje se uvoze), koje granični sanitarni inspektori ...
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite