Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Radno-pravni odnosi
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 27
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 662)
Naslov Datum
Provođenje izbora za radničko vijeće 10.7.2006
KLASA: 110-01/06-01/169
Sukob interesa u pogledu zastupanja radnika kod poslodavca 20.8.2008
KLASA: 110-01/08-01/191, URBROJ: 526-08-01-01/1-08-2,
Obveze agencije prema ustupljenom radniku 25.2.2009
KLASA: 110-01/09-01/3
Ustupanje radnih sati između članova radničkog vijeća 22.4.2009
Uvjeti za rad radničkog vijeća su propisani odredbom članka 152. Zakona o radu (NN br. 38/95, 54/95, 65/95, 102/98, 17/01, 114/03, 123/03, 142/03 i 30/04) (u važećem Zakonu to je odredba članka 155. – napomena priređivača). Za rad u radničkom vijeću, svaki član ima pravo na naknadu plaće za šest rad...
Postupak izbora članova radničkog vijeća 28.4.2009
Izbori za radničko vijeće se provode u skladu s odredbama Zakona o radu (NN br. 38/95, 54/95, 65/95, 102/98, 17/01, 114/03, 123/03, 142/03 i 30/04) te Pravilnika o provođenju izbora za radničko vijeće (NN br. 12/02). (sada je to Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća objavljen u NN br. 81/10 –...
Vrijeme primjene kolektivnog ugovora 31.7.2009
KLASA: 110-01/09-01/128
Zasnivanje radnog odnosa 13.8.2009
KLASA: 110-01/09-01/112
Rad blagdanom 2.10.2009
KLASA: 110-01/09-01/168
Dužina trajanja stanke 10.12.2009
Sukladno odredbi članka 52. stavka 1. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 149/09) svaki radnik koji radi najmanje šest sati dnevno ima svakog radnog dana pravo na odmor (stanku) od najmanje trideset minuta, osim ako posebnim zakonom nije drukčije uređeno.
Članak 51. ZOR-a – Obveze poslodavca prema noćnim i smjenskim radnicima 2010
Spomenuta nova odredba ZOR-a koja obvezuje poslodavca da noćnom radniku, koji je na radu izložen osobitoj opasnosti ili teškom fizičkom ili mentalnom naporu, utvrdi raspored radnog vremena na način da taj radnik ne radi duže od osam sati u razdoblju od dvadeset četiri sata u kojem radi noću, zahtije...
Članak 99. ZOR-a - Naknada štete 2010
Radnik koji na radu ili u svezi s radom namjerno ili zbog krajnje nepažnje uzrokuje štetu poslodavcu, dužan je poslodavcu štetu naknaditi. Ako štetu uzrokuje više radnika, svaki radnik odgovara za dio štete koji je uzrokovao. Smatra se da su svi radnici podjednako odgovorni i štetu naknađuju u jedna...
Članak 104. ZOR-a - Načini prestanka ugovora o radu 2010
Odredbom članka 104. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 149/09) propisano je da ugovor o radu prestaje kada radnik navrši šezdeset pet godina života i petnaest godina mirovinskog staža, osim ako se poslodavac i radnik drukčije ne dogovore. Dakle, ukoliko i poslodavac i radnik žele nastavak radnog o...
Članak 120. ZOR-a - Zbrinjavanje viška radnika 2010
Sukladno odredbama Zakona o radu (NN br. 149/09, nastavno: ZOR), u zbrinjavanju viška radnika se razlikuju dvije faze tog postupka. U prvoj fazi, poslodavac je dužan, ako utvrdi višak od najmanje dvadeset radnika i kojima će neovisno o načinu prestanka ugovora o radu, u razdoblju od devedeset dana p...
Članak 124. i 129. ZOR-a - Vraćanje radne knjižice 2010
U svezi s Vašim dopisom kod nas zaprimljenim 17. veljače 2010. godine kojim ukazujete na probleme koje imate s poslodavcem u pogledu povrata radne knjižice nakon prestanka radnog odnosa i ukazujete na sadržaj „odredbe 243. Zakona o radu“ kojom je kako navodite isto uređeno, podsjećamo Vas da je od 0...
Članak 129. ZOR-a – Sudska zaštita prava iz radnog odnosa 2010
Odredbom članka 129. stavka 1. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 149/09) propisano je radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa može u roku od petnaest dana od dostave odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od saznanja za povredu prava, zahtijevati o...
Članak 152. ZOR-a - Odnos radničkog vijeća i sindikata 2010
Članak 163. ZOR-a – Predstavnik radnika u organu poslodavca
Članak 248. ZOR-a - Sindikalni predstavnik i povjerenik 2010
Odredbom članka 248. stavka 1. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 149/09) propisano je da sindikati samostalno odlučuju o načinu njihovog zastupanja kod poslodavca. Nadalje, u stavcima 2. i 3. istog članka navodi se kako sindikati koji imaju članove zaposlene kod određenog poslodavca mogu imenovati...
Članak 262. ZOR-a – Produžena primjena pravnih pravila sadržanih u kolektivnom ugovoru 2010
Ako kolektivnim ugovorom nije drugačije određeno, nakon isteka roka na koji je sklopljen kolektivni ugovor, u njemu sadržana pravna pravila kojima se uređuje sklapanje, sadržaj i prestanak radnog odnosa i dalje se primjenjuju do sklapanja novoga kolektivnog ugovora, kao dio prethodno sklopljenih ugo...
Članak 297. ZOR-a - Prijelazne i završne odredbe 2010
U svezi primjene čl. 297. Zakona o radu (NN 149/09, dalje kao: ZOR), posebice u pogledu postupka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u pogledu dostavljenog programa zbrinjavanja radnika, mišljenja samo da se započetim postupcima ostvarivanja i zaštite prava radnika podrazumijevaju oni postupci koje su...
Putni troškovi 2010
Zakonom o radu („Narodne novine“, br. 149/09) kao općim propisom kojim se uređuju radni odnosi u Republici Hrvatskoj nije propisana obveza poslodavca za plaćanjem putnih troškova. Međutim, obveza davanja naknade od strane poslodavca za pokrivanje putnih troškova može se propisati kolektivnim ugovoro...
Javni natječaj 2010
Zakonom o radu (NN br. 149/09) nije propisana dužnost poslodavca da slobodna radna mjesta i uvjete kojima mora udovoljavati radnik za obavljanje poslova određenog radnog mjesta, oglasi u sredstvima javnog priopćavanja.
Radni staž 2010
Zakon o radu („Narodne novine“ br. 149/09) kao opći propis o radnim odnosima ne definira pojam tzv. radnog staža, odnosno postojanje i opseg niti jednog prava iz radnog odnosa ne uvjetuje određenom dužinom ukupnog radnog staža, već za ostvarivanje određenih prava iz radnog odnosa utvrđuje kao uvjet ...
Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima 2010
( u daljnjem tekstu: Pravilnik) 
Ugovor o radu na određeno vrijeme 2010
Zakon o radu (NN br. 149/09) propisuje u odredbi članka 10. stavak 1. da se ugovor o radu može iznimno sklopiti na određeno vrijeme, i to za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen objektivnim razlozima koji su opravdani rokom, izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određeno...
Ograničenja u primjeni 2010
Odredbom članka 3. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 149/09) propisana su ograničenja u primjeni Zakona. Ograničenja iz stavka 3. navedenog članka Zakona su osobne prirode odnosno omogućavaju ne primjenu odredbi o radnom vremenu, stanci, dnevnom i tjednom odmoru na one radnike koji mogu, u svojstv...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 27 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2019(20) 2018(47) 2017(1) 2016(11)
2015(120) 2014(173) 2013(107) 2012(62)
2011(48) 2010(64) 2009(7) 2008(1)
2006(1)

Područje

< SviRadno-pravni odnosi

Izvor

Ministarstvo financija - porezna uprava(2)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(448)
Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora(212)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite