Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Radno-pravni odnosi
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 26
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 632)
Naslov Datum
Članak 104. ZOR-a - Načini prestanka ugovora o radu 2010
Odredbom članka 104. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 149/09) propisano je da ugovor o radu prestaje kada radnik navrši šezdeset pet godina života i petnaest godina mirovinskog staža, osim ako se poslodavac i radnik drukčije ne dogovore. Dakle, ukoliko i poslodavac i radnik žele nastavak radnog o...
Članak 12. ZOR-a – Oblik ugovora o radu 2010
Odredbom članka 8. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 149/09) propisano je da se radni odnos zasniva sklapanjem ugovora o radu. Nadalje, odredbom članka 12. Zakona propisana je forma sklapanja ugovora o radu na način da se isti sklapa u pisanom obliku, a ukoliko ugovor nije sklopljen u pisanom obli...
Članak 120. ZOR-a - Zbrinjavanje viška radnika 2010
Sukladno odredbama Zakona o radu (NN br. 149/09, nastavno: ZOR), u zbrinjavanju viška radnika se razlikuju dvije faze tog postupka. U prvoj fazi, poslodavac je dužan, ako utvrdi višak od najmanje dvadeset radnika i kojima će neovisno o načinu prestanka ugovora o radu, u razdoblju od devedeset dana p...
Članak 124. i 129. ZOR-a - Vraćanje radne knjižice 2010
U svezi s Vašim dopisom kod nas zaprimljenim 17. veljače 2010. godine kojim ukazujete na probleme koje imate s poslodavcem u pogledu povrata radne knjižice nakon prestanka radnog odnosa i ukazujete na sadržaj „odredbe 243. Zakona o radu“ kojom je kako navodite isto uređeno, podsjećamo Vas da je od 0...
Članak 129. ZOR-a – Sudska zaštita prava iz radnog odnosa 2010
Odredbom članka 129. stavka 1. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 149/09) propisano je radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa može u roku od petnaest dana od dostave odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od saznanja za povredu prava, zahtijevati o...
Članak 152. ZOR-a - Odnos radničkog vijeća i sindikata 2010
Članak 163. ZOR-a – Predstavnik radnika u organu poslodavca
Članak 16. ZOR-a - Obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu u slučaju upućivanja radnika u inozemstvo  2010
Odredbom članka 16. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 149/09.) propisano je da u slučaju kada se radnik privremeno upućuje na rad u inozemstvo, pisani ugovor o radu ili pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu prije odlaska u inozemstvo mora sadržavati, osim uglavaka iz članka 13. Zakona i doda...
Obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavaca koji zapošljavaju do 20 radnika i obavlja uredske poslove 4.1.2013
Poslodavci koji zapošljavaju do 20 radnika nisu obvezni zapošljavati stručnjaka zaštite na radu, već za obavljanje poslova zaštite na radu moraju odrediti ovlaštenika za obavljanje poslova zaštite na radu. Pravilnikom o programu i načinu provjere osposobljenosti poslodavca ili njegovog ovlaštenika z...
Članak 248. ZOR-a - Sindikalni predstavnik i povjerenik 2010
Odredbom članka 248. stavka 1. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 149/09) propisano je da sindikati samostalno odlučuju o načinu njihovog zastupanja kod poslodavca. Nadalje, u stavcima 2. i 3. istog članka navodi se kako sindikati koji imaju članove zaposlene kod određenog poslodavca mogu imenovati...
Članak 262. ZOR-a – Produžena primjena pravnih pravila sadržanih u kolektivnom ugovoru 2010
Ako kolektivnim ugovorom nije drugačije određeno, nakon isteka roka na koji je sklopljen kolektivni ugovor, u njemu sadržana pravna pravila kojima se uređuje sklapanje, sadržaj i prestanak radnog odnosa i dalje se primjenjuju do sklapanja novoga kolektivnog ugovora, kao dio prethodno sklopljenih ugo...
Članak 297. ZOR-a - Prijelazne i završne odredbe 2010
U svezi primjene čl. 297. Zakona o radu (NN 149/09, dalje kao: ZOR), posebice u pogledu postupka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u pogledu dostavljenog programa zbrinjavanja radnika, mišljenja samo da se započetim postupcima ostvarivanja i zaštite prava radnika podrazumijevaju oni postupci koje su...
Članak 43. ZOR-a – Puno i nepuno radno vrijeme 2010
Prema odredbi članka 43. stavka 2. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 149/09) puno radno vrijeme ne smije biti duže od četrdeset sati tjedno. Sukladno navedenoj odredbi poslodavac i radnik ne mogu sklopiti ugovor o radu s radnim vremenom dužim od onog propisanog zakonom, niti bi radnik koji radi u ...
Članak 45. ZOR-a - Prekovremeni rad 2010
Zakon o radu („Narodne novine“ br. 149/09) kao opći propis o radnim odnosima ne definira pojam dnevnice niti određuje uvjete i način njezine isplate. Međutim, uobičajeno je da se u slučaju upućivanja izvan ugovorenog mjesta rada, radniku nadoknade time nastali troškovi. Dnevnica se isplaćuje na teme...
Članak 46. ZOR-a – Raspored radnog vremena 2010
Zakon o radu („Narodne novine“ br. 149/09) kao opći propis koji regulira radne odnose u Republici Hrvatskoj nema odredaba o institutu dvokratnog radnog vremena. Međutim, odredbom članka 46. stavka 1. Zakona je propisano da ako dnevni i tjedni raspored radnog vremena nije određen propisom, kolektivni...
Članak 47. ZOR-a - Preraspodjela radnog vremena 2010
Sukladno odredbama članka 47. ZOR-a puno ili nepuno radno vrijeme može se preraspodijeliti tako da tijekom jedne kalendarske godine u jednom razdoblju traje duže, najduže četiri mjeseca, osim ako kolektivnim ugovorom nije drukčije određeno (do najviše 6 mjeseci), a u drugom razdoblju kraće od punog ...
Članak 48. ZOR-a – Noćni rad 2010
U svezi sa upitom o primjeni čl. 48. st. 6. ZOR-a (kojim je uređen raspored radnog vremena noćnih radnika) na radnike-vozače vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 tone, podsjećamo na odredbu čl. 1. Zakona o radu kojom je utvrđeno da se tim Zakonom uređuju radni odnosi u Republici Hrvatsk...
Članak 50. ZOR-a - Rad u smjenama 2010
Odredbom članka 50. Zakona o radu (NN br. 149/09, nastavno: ZOR) propisano je da je rad u smjenama organizacija rada kod poslodavca prema kojoj dolazi do izmjene radnika na istom radnom mjestu i mjestu rada u skladu s rasporedom radnog vremena, koji može biti prekinut ili neprekinut, uključujući izm...
Članak 51. ZOR-a – Obveze poslodavca prema noćnim i smjenskim radnicima 2010
Spomenuta nova odredba ZOR-a koja obvezuje poslodavca da noćnom radniku, koji je na radu izložen osobitoj opasnosti ili teškom fizičkom ili mentalnom naporu, utvrdi raspored radnog vremena na način da taj radnik ne radi duže od osam sati u razdoblju od dvadeset četiri sata u kojem radi noću, zahtije...
Članak 52. ZOR-a - Stanka 2010
Sukladno odredbi članka 52. stavka 1. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 149/09) svaki radnik koji radi najmanje šest sati dnevno ima svakog radnog dana pravo na odmor (stanku) od najmanje trideset minuta, osim ako posebnim zakonom nije drukčije uređeno. Vrijeme provedeno na odmoru, odnosno stanci ...
Članak 54. ZOR-a - Tjedni odmor 2010
Odredbom članka 54. Zakona o radu (NN br. 149/09) definira se pravo radnika na tjedni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje dvadeset četiri sata, kojem se pribraja dnevni odmor iz članka 53. Zakona, a kojeg radnik koristi nedjeljom, te u dan koji nedjelji prethodi, odnosno iza nje slijedi.
Članak 55. ZOR-a – Godišnji odmor 2010
Odredbom članka 55. Zakona o radu („Narodne novine“, br. 149/09.) propisano je da za svaku kalendarsku godinu radnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje četiri tjedna, a maloljetni radnik i radnik koji radi na poslovima na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnost...
Članak 59. ZOR-a – Pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora 2010
U slučaju kada je radnik zaposlen na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci on stječe pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora u skladu s odredbom članka 59. Zakona o radu („Narodne novine“, br. 149/09.). Trajanje njegovog godišnjeg odmora se izračunava na način da radnik za svakih navršenih mjesec...
Članak 61. ZOR-a – Naknada za neiskorišteni godišnji odmor 2010
U slučaju kada poslodavac donese odluku o izvanrednom otkazu ugovora o radu, ugovor o radu prestaje s danom dostave izvanrednog otkaza radniku kojem se otkazuje, te stoga poslodavac nije u prilici omogućiti radniku pravo na korištenje neiskorištenog dijela godišnjeg odmora. Tada je poslodavac dužan,...
Članak 63. ZOR-a - Prenošenje godišnjeg odmora u slijedeću kalendarsku godinu 2010
Novi Zakon o radu („Narodne novine“ br. 149/09) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2010. godine propisuje u odredbi članka 63. stavka 1. da radnik neiskorišteni dio godišnjeg odmora koji preostane nakon što se iskoristi najmanje dva tjedna godišnjeg odmora u neprekidnom trajanju tijekom kalendarske...
Članak 64. ZOR-a – Raspored korištenja godišnjeg odmora 2010
Odredbom članka 48. stavak 3. Zakona o radu (NN br. 38/95, 54/95 i 65/95) bilo je propisano da se zaposlenika mora najmanje 30 dana prije korištenja obavijestiti o rasporedu i trajanju godišnjeg odmora. Međutim, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu od 2. ožujka 2001. godine (NN br. 17/01), i...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 26 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2019(14) 2018(23) 2017(1) 2016(11)
2015(120) 2014(173) 2013(107) 2012(62)
2011(48) 2010(64) 2009(7) 2008(1)
2006(1)

Područje

< SviRadno-pravni odnosi

Izvor

Ministarstvo financija - porezna uprava(2)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(448)
Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora(182)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite