Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Radno-pravni odnosi
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 26 / 27
Dokumenti od 626 do 650 (od ukupno 662)
Naslov Datum
Članak 297. ZOR-a - Prijelazne i završne odredbe 2010
U svezi primjene čl. 297. Zakona o radu (NN 149/09, dalje kao: ZOR), posebice u pogledu postupka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u pogledu dostavljenog programa zbrinjavanja radnika, mišljenja samo da se započetim postupcima ostvarivanja i zaštite prava radnika podrazumijevaju oni postupci koje su...
Putni troškovi 2010
Zakonom o radu („Narodne novine“, br. 149/09) kao općim propisom kojim se uređuju radni odnosi u Republici Hrvatskoj nije propisana obveza poslodavca za plaćanjem putnih troškova. Međutim, obveza davanja naknade od strane poslodavca za pokrivanje putnih troškova može se propisati kolektivnim ugovoro...
Javni natječaj 2010
Zakonom o radu (NN br. 149/09) nije propisana dužnost poslodavca da slobodna radna mjesta i uvjete kojima mora udovoljavati radnik za obavljanje poslova određenog radnog mjesta, oglasi u sredstvima javnog priopćavanja.
Radni staž 2010
Zakon o radu („Narodne novine“ br. 149/09) kao opći propis o radnim odnosima ne definira pojam tzv. radnog staža, odnosno postojanje i opseg niti jednog prava iz radnog odnosa ne uvjetuje određenom dužinom ukupnog radnog staža, već za ostvarivanje određenih prava iz radnog odnosa utvrđuje kao uvjet ...
Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima 2010
( u daljnjem tekstu: Pravilnik) 
Ugovor o radu na određeno vrijeme 2010
Zakon o radu (NN br. 149/09) propisuje u odredbi članka 10. stavak 1. da se ugovor o radu može iznimno sklopiti na određeno vrijeme, i to za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen objektivnim razlozima koji su opravdani rokom, izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određeno...
Ograničenja u primjeni 2010
Odredbom članka 3. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 149/09) propisana su ograničenja u primjeni Zakona. Ograničenja iz stavka 3. navedenog članka Zakona su osobne prirode odnosno omogućavaju ne primjenu odredbi o radnom vremenu, stanci, dnevnom i tjednom odmoru na one radnike koji mogu, u svojstv...
Članak 12. ZOR-a – Oblik ugovora o radu 2010
Odredbom članka 8. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 149/09) propisano je da se radni odnos zasniva sklapanjem ugovora o radu. Nadalje, odredbom članka 12. Zakona propisana je forma sklapanja ugovora o radu na način da se isti sklapa u pisanom obliku, a ukoliko ugovor nije sklopljen u pisanom obli...
Članak 16. ZOR-a - Obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu u slučaju upućivanja radnika u inozemstvo  2010
Odredbom članka 16. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 149/09.) propisano je da u slučaju kada se radnik privremeno upućuje na rad u inozemstvo, pisani ugovor o radu ili pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu prije odlaska u inozemstvo mora sadržavati, osim uglavaka iz članka 13. Zakona i doda...
Pojam radnog vremena 2010
Za vozača je relevantno određenje pojma radnog vremena iz članka 42. Zakona o radu (NN br. 149/09). Vozaču sukladno spomenutoj odredbi ZOR-a, radno vrijeme ne predstavlja samo vrijeme vožnje, jer je tom odredbom određeno da je radno vrijeme vremensko razdoblje u kojem je radnik obvezan obavljati pos...
Članak 55. ZOR-a – Godišnji odmor 2010
Odredbom članka 55. Zakona o radu („Narodne novine“, br. 149/09.) propisano je da za svaku kalendarsku godinu radnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje četiri tjedna, a maloljetni radnik i radnik koji radi na poslovima na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnost...
Članak 46. ZOR-a – Raspored radnog vremena 2010
Zakon o radu („Narodne novine“ br. 149/09) kao opći propis koji regulira radne odnose u Republici Hrvatskoj nema odredaba o institutu dvokratnog radnog vremena. Međutim, odredbom članka 46. stavka 1. Zakona je propisano da ako dnevni i tjedni raspored radnog vremena nije određen propisom, kolektivni...
Članak 52. ZOR-a - Stanka 2010
Sukladno odredbi članka 52. stavka 1. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 149/09) svaki radnik koji radi najmanje šest sati dnevno ima svakog radnog dana pravo na odmor (stanku) od najmanje trideset minuta, osim ako posebnim zakonom nije drukčije uređeno. Vrijeme provedeno na odmoru, odnosno stanci ...
Članak 45. ZOR-a - Prekovremeni rad 2010
Zakon o radu („Narodne novine“ br. 149/09) kao opći propis o radnim odnosima ne definira pojam dnevnice niti određuje uvjete i način njezine isplate. Međutim, uobičajeno je da se u slučaju upućivanja izvan ugovorenog mjesta rada, radniku nadoknade time nastali troškovi. Dnevnica se isplaćuje na teme...
Članak 48. ZOR-a – Noćni rad 2010
U svezi sa upitom o primjeni čl. 48. st. 6. ZOR-a (kojim je uređen raspored radnog vremena noćnih radnika) na radnike-vozače vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 tone, podsjećamo na odredbu čl. 1. Zakona o radu kojom je utvrđeno da se tim Zakonom uređuju radni odnosi u Republici Hrvatsk...
Članak 43. ZOR-a – Puno i nepuno radno vrijeme 2010
Prema odredbi članka 43. stavka 2. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 149/09) puno radno vrijeme ne smije biti duže od četrdeset sati tjedno. Sukladno navedenoj odredbi poslodavac i radnik ne mogu sklopiti ugovor o radu s radnim vremenom dužim od onog propisanog zakonom, niti bi radnik koji radi u ...
Članak 63. ZOR-a - Prenošenje godišnjeg odmora u slijedeću kalendarsku godinu 2010
Novi Zakon o radu („Narodne novine“ br. 149/09) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2010. godine propisuje u odredbi članka 63. stavka 1. da radnik neiskorišteni dio godišnjeg odmora koji preostane nakon što se iskoristi najmanje dva tjedna godišnjeg odmora u neprekidnom trajanju tijekom kalendarske...
Članak 54. ZOR-a - Tjedni odmor 2010
Odredbom članka 54. Zakona o radu (NN br. 149/09) definira se pravo radnika na tjedni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje dvadeset četiri sata, kojem se pribraja dnevni odmor iz članka 53. Zakona, a kojeg radnik koristi nedjeljom, te u dan koji nedjelji prethodi, odnosno iza nje slijedi.
Članak 59. ZOR-a – Pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora 2010
U slučaju kada je radnik zaposlen na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci on stječe pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora u skladu s odredbom članka 59. Zakona o radu („Narodne novine“, br. 149/09.). Trajanje njegovog godišnjeg odmora se izračunava na način da radnik za svakih navršenih mjesec...
Članak 47. ZOR-a - Preraspodjela radnog vremena 2010
Sukladno odredbama članka 47. ZOR-a puno ili nepuno radno vrijeme može se preraspodijeliti tako da tijekom jedne kalendarske godine u jednom razdoblju traje duže, najduže četiri mjeseca, osim ako kolektivnim ugovorom nije drukčije određeno (do najviše 6 mjeseci), a u drugom razdoblju kraće od punog ...
Članak 61. ZOR-a – Naknada za neiskorišteni godišnji odmor 2010
U slučaju kada poslodavac donese odluku o izvanrednom otkazu ugovora o radu, ugovor o radu prestaje s danom dostave izvanrednog otkaza radniku kojem se otkazuje, te stoga poslodavac nije u prilici omogućiti radniku pravo na korištenje neiskorištenog dijela godišnjeg odmora. Tada je poslodavac dužan,...
Članak 50. ZOR-a - Rad u smjenama 2010
Odredbom članka 50. Zakona o radu (NN br. 149/09, nastavno: ZOR) propisano je da je rad u smjenama organizacija rada kod poslodavca prema kojoj dolazi do izmjene radnika na istom radnom mjestu i mjestu rada u skladu s rasporedom radnog vremena, koji može biti prekinut ili neprekinut, uključujući izm...
Članak 64. ZOR-a – Raspored korištenja godišnjeg odmora 2010
Odredbom članka 48. stavak 3. Zakona o radu (NN br. 38/95, 54/95 i 65/95) bilo je propisano da se zaposlenika mora najmanje 30 dana prije korištenja obavijestiti o rasporedu i trajanju godišnjeg odmora. Međutim, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu od 2. ožujka 2001. godine (NN br. 17/01), i...
Članak 65. ZOR-a – Plaćeni dopust 2010
Zakon o radu („Narodne novine“ br. 149/09) u odredbi članka 65. stavka 6. propisuje da radnici- dobrovoljni darivatelji krvi ostvaruju pravo na jedan slobodan dan s naslova dobrovoljnog darivanja krvi, a ostvaruju ga u tijeku kalendarske godine sukladno radnim obvezama. Međutim, kolektivnim ugovorom...
Članak 66. ZOR-a - Neplaćeni dopust 2010
Prema odredbi članka 66. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 149/09) poslodavac može radniku na njegov zahtjev odobriti neplaćeni dopust, s tim da za vrijeme trajanja neplaćenog dopusta prava i obveze iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom miruju, ako zakonom nije drukčije određeno. U slučaju...
<<   Prijašnja | Stranica: 1 ... 25 26 27 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2019(20) 2018(47) 2017(1) 2016(11)
2015(120) 2014(173) 2013(107) 2012(62)
2011(48) 2010(64) 2009(7) 2008(1)
2006(1)

Područje

< SviRadno-pravni odnosi

Izvor

Ministarstvo financija - porezna uprava(2)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(448)
Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora(212)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite