Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Radno-pravni odnosi > 2014
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 173)
Naslov Datum
Uračunavanje stanke u radno vrijeme 30.12.2014
Puno radno vrijeme prema Zakonu o radu iznosi četrdeset sati tjedno. Kako iz Vašeg upita proizlazi da imate ugovor o radu na puno radno vrijeme koje iznosi četrdeset sati tjedno, napominjemo da bi rad duži od punog radnog vremena predstavljao prekovremeni rad za koji bi radnik onda imao pravo na po...
Korištenje godišnjeg odmora 18.12.2014
Tumačenje br. 1/26 od 18.prosinca 2014.
Prenošenje godišnjeg odmora 18.12.2014
Godišnji odmor, koji je prekinut ili nije korišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga, prema izričitoj odredbi članka 26. Kolektivnog ugovora, službenik i namještenik ima pravo iskoristiti do 30. lipnja iduće godine.
Novčana pomoć zaposleniku na bolovanju 11.12.2014
Tumačenje br. 109/14 od 11. prosinca 2014.
Izmjena obračuna troškova prijevoza 11.12.2014
Tumačenje br. 107/14 od 11. prosinca 2014.
Preraspodjela radnog vremena 9.12.2014
Ako preraspodjela radnog vremena nije ugovorena i uređena kolektivnim ugovorom, odnosno sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, poslodavac je dužan utvrditi plan preraspodijeljenog radnog vremena s naznakom poslova i broja radnika uključenih u preraspodijeljeno radno vrijeme, te...
Uvjeti za stjecanje prava na godišnji odmor 5.12.2014
Pri određivanju uvjeta za stjecanje prava na „cijeli“ godišnji odmor radnika, izraz „koji se prvi puta zaposlio“ podrazumijeva prvo zapošljavanje osobe, za razliku od stipulacije ostatka norme „ili ima prekid duži od osam dana“.
Početak tijeka otkaznog roka 4.12.2014
Zakonom o radu propisano je da otkazni rok počinje teći danom dostave otkaza ugovora o radu. S obzirom na takvu izričitu normu, otkazni rok ne počinje teći prvog slijedećeg dana kao što se uobičajeno računaju rokovi, već je prvi dan otkaznog roka dan uručenja odluke o otkazu.
Smanjenje radne sposobnosti 4.12.2014
U skladu sa Zakonom o radu, ako kod radnika postoji smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, smanjenje radne sposobnosti uz djelomični gubitak radne sposobnosti ili neposredna opasnost od nastanka smanjenja radne sposobnosti koju je utvrdilo ovlašteno tijelo u skladu s posebnim pro...
Pravo na godišnji u odmor u dijelovima 4.12.2014
U skladu sa Zakonom o radu, ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, mora tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor iskoristiti najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju, osim ako se radnik i poslodavac drukčije ne dogovore.
Povećana plaća za rad nedjeljom 4.12.2014
Zakonom o radu je propisano da za otežane uvjete rada, prekovremeni i noćni rad te za rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi, radnik ima pravo na povećanu plaću.
Objašnjenje pojmova javni prijevoz, javni mjesni i javni međumjesni prijevoz 3.12.2014
Tumačenje br. 106/14 od 3. prosinca 2014.
Smanjenje plaće 2.12.2014
U skladu sa Zakonom o radu, poslodavac je dužan, najkasnije petnaest dana od dana isplate plaće, naknade plaće ili otpremnine, radniku dostaviti obračun iz kojeg je vidljivo kako su ti iznosi utvrđeni. U protivnom, čini jedan od najtežih prekršaja sankcioniranih Zakonom, u kojem slučaju radnik može ...
Raspored radnog vremena i noćni rad 2.12.2014
Nejednaki raspored radnog vremena te prekovremeni rad dva su različita instituta uređena Zakonom o radu.
Računanje blagdana u godišnji odmor 1.12.2014
U okviru instituta godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo tijekom kalendarske godine, Zakonom o radu propisano je između ostalog, da se blagdani i neradni dani određeni zakonom, ne uračunavaju u trajanje godišnjeg odmora.
Pravo na godišnji odmor vatrogasaca 1.12.2014
Prema odredbama članka 3. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN br. 5/84), poslovi vatrogasaca i poslovi čuvanja ljudi i imovine vatrenim oružjem ubrajaju se u poslove s posebnim uvjetima rada za čije obavljanje je potrebno ispunjavati posebne uvjete u pogledu dobi, spola, stručne spos...
Prestanak ugovora o radu zbog opće nesposobnosti za rad 1.12.2014
Zakonom o radu propisani su načini prestanka ugovora o radu. Između ostalog, ugovor o radu prestaje dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti za rad.
Trajanje ugovora o radu na određeno vrijeme 1.12.2014
Zakonom o radu je propisano u kojim se slučajevima može sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme, a koji se sklapa iznimno u odnosu na ugovor o radu na neodređeno vrijeme.
Vrijeme pripravnosti 28.11.2014
Zakonom o radu definiran je pojam radnog vremena na način da se radnim vremenom smatra vrijeme u kojem je radnik obvezan obavljati poslove, odnosno u kojem je spreman (raspoloživ) obavljati poslove prema uputama poslodavca, na mjestu gdje se njegovi poslovi obavljaju ili drugom mjestu koje odredi po...
Pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora kod stručnog osposobljavanja 28.11.2014
Zakonom o poticanju zapošljavanja propisano je da se na osobu koja sklopi ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, na odgovarajući način primjenjuje opći propis koji uređuje radne odnose, osim odredbi o sklapanju ugovora o radu, plaći i naknadi plaće te prestanku ugovo...
Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama 28.11.2014
Ovo Ministarstvo nije ovlašteno za tumačenje Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama, već isto može donijeti tijelo koje je stručni nositelj pripreme navedene Odluke.
Računanje prosjeka radnog vremena 27.11.2014
Zakonom o radu, u okviru instituta rasporeda radnog vremena, propisano je da ako je radno vrijeme radnika nejednako raspoređeno, razdoblje takvog rasporeda ne može biti kraće od mjesec dana niti duže od jedne godine, te tijekom tako utvrđenog rasporeda, radno vrijeme mora odgovarati radnikovom ugovo...
Izbori za radničko vijeće 26.11.2014
Odredbom članka 164. Zakona o radu propisano je da u trgovačkom društvu ili zadruzi, u kojima se sukladno posebnom propisu utemeljuje organ koji nadzire vođenje poslova (nadzorni odbor, upravni odbor, odnosno drugo odgovarajuće tijelo) te u javnoj ustanovi, jedan član organa društva ili zadruge koji...
Pravo na plaćeni dopust s osnova darivanja krvi 26.11.2014
Zakonom o radu propisano je pravo radnika da po osnovi darivanja krvi ostvari pravo na jedan plaćeni slobodni dan, koji koristi na dan darivanja krvi, ako kolektivnim ugovorom sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća ili ugovorom o radu nije drukčije određeno. Prema tome, ukoliko navedeno prav...
Prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme 26.11.2014
U slučaju kada je sklopljen na određeno vrijeme, ugovorni odnos prestaje njegovim istekom. Ako bi se takav ugovor želio raskinuti ranije, poslodavac bi radniku mogao redovito otkazati samo ako je takva mogućnost otkazivanja predviđena tim ugovorom.
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 7 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

< Svi
2014(173)
> Travanj(1) > Svibanj(4) > Lipanj(49) > Kolovoz(15) > Rujan(48) > Listopad(18) > Studeni(20) > Prosinac(18)

Područje

< SviRadno-pravni odnosi

Izvor

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(98)
Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora(75)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite