Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 9
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 220)
Naslov Datum
Izdavanje uvjerenja o vremenu građenja za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. Godine 22.3.2012
KLASA: 360-01/12-02/150 URBROJ: 531-05-2-12-3
Primjena članka 325. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji 21.1.2009
Klasa: 350-01/09-01/10
Može li se podnijeti zahtjev za ozakonjenje jednog nezakonito zatvorenog balkona odnosno lođe ako ih je na zgradi više nezakonito zatvorenih ili se mora podnijeti zahtjev za sve nezakonito zatvorene lođe odnosno balkone 5.11.2012
Moguće je i jedno i drugo. U konkretnom se slučaju stan tretira kao funkcionalna jedinica te je stoga moguće podnijeti zahtjev za legalizaciju bespravne rekonstrukcije jedne funkcionalne jedinice.
Planiranje i evidentiranje prometnih površina u službenim registrima te utvrđivanje njihova postojanja u postupcima izdavanja akata kojima se provode prostorni planovi, dopušta građenje i „legaliziraju“ bespravne zgrade 22.9.2008
Klasa: 350-01/08-01/129 Urbroj: 531-01-08-1
Izdavanja akata za gradnju u neizgrađenim dijelovima građevinskog područja 17.6.2014
REPUBLIKA HRVATSKA
Izdavanje lokacijskih dozvola za elektroničku komunikacijsku opremu koja se postavlja na postojećim građevinama ( antenski prihvat) i elektroničke komunikacijske opreme koja se postavlja na samostojećim antenskim stupovima 19.11.2008
Klasa:350-01/08-02/643
Provedba javnog arhitektonskog natječaja 21.3.2014
REPUBLIKA HRVATSKA
Obveza provedbe javnog arhitektonskog natječaja 15.10.2014
Uprava za prostorno uređenje i pravne poslove
Provedba javnog arhitektonskog natječaja 21.3.2014
REPUBLIKA HRVATSKA
Nacrti (tlocrti, presjeci i pročelja) u arhitektonskoj snimci i snimci izvedenog stanja za ozakonjenje nezakonite rekonstrukcije 12.11.2012
Prema odredbi članka 13. stavak 3. podstavak 6. predmetnog Zakona, arhitektonska snimka sadržava nacrte (tlocrti, presjeci i pročelja) u primjerenom mjerilu. Navedena odredba, prema prirodi stvari, podrazumijeva nacrte cijele zgrade, a primjerenost mjerila da ti nacrti u svim slučajevima ne moraju b...
Arhitektonska snimka mora sadržavati izvedeno stanje zgrade, a ne nacrte zgrade kakva se planira izgraditi 11.5.2012
U povodu vašeg upita u svezi sa sadržajem arhitektonske snimke izvedenog stanja u postupku izdavanja rješenja o izvedenom stanju, na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov, br. 90/11), skrećemo pozornost na odredbu članka 8. stavak 3. tog Zakona kojom je propisano da ...
Utvrđivanje građevne čestice za autokamp 12.6.2012
Vezano za vaš upit, u vezi s postupkom za utvrđivanje građevne čestice (zemljišta nužnog za redovnu uporabu građevine) za složenu građevinu autokamp, obavještavamo vas da se navedeni postupak provodi, odnosno rješenje donosi na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 76/07, 38...
Autokamp je građevina 4.6.2012
U povodu vašeg upita o tome smatra li se autokamp zajedno sa svim svojim objektima jedinstvenom tehničko-tehnološkom cjelinom, odnosno može li se smatrati građevinom, dajemo sljedeće mišljenje.
Zgrada čiji se balkon ili solarna ploča nalazi iznad površine javne namjene 27.11.2012
U povodu vašeg upita o mogućnosti ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade čiji se, kako navodite, balkon ili »solar« nalazi iznad površine javne namjene, obavještavamo vas da se, prema odredbi članka 6. stavak 2. podstavak 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov, br. 86/12)...
Legalizacija bespravno zatvorene lođe odnosno balkona 5.11.2012
Lođa odnosno balkon koji je ostakljen ili na neki drugi način zatvoren a da je pri tome zadržao funkciju balkona odnosno lođe ne ozakonjuje se. Navedeni čin može biti u suprotnosti s konzervatorskim pravilima u slučaju da je zgrada pod zaštitom a može izazvati i spor radi zaštite autorskih prava pro...
Potrebna dokumentacija za legalizaciju bespravno zatvorenih lođa i/ili balkona 5.11.2012
Dokumentacija koju je potrebno priložiti za legalizaciju bespravno zatvorene lođe i balkona ovisi o kategoriji građevine na kojoj se nalazi bespravni zahvat. Za legalizaciju bespravne lođe i balkona na građevini većoj od 400 m2 zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju potrebno je...
Utjecaj površine otvorenog bazena na kig i kis 9.5.2014
REPUBLIKA HRVATSKA
Utjecaj površine otvorenog bazena na izračun koeficijenta izgrađenosti i iskorištenosti 5.1.2012
U povodu vašeg upita o utjecaju površine otvorenog bazena, koji se projektira na građevnoj čestici stambene zgrade, na izračun koeficijenta izgrađenosti (kig) i iskorištenosti (kis), obavještavamo vas sljedeće.
Ozakonjenje betonare 12.12.2012
U povodu vašeg upita u svezi s mogućnosti ozakonjenja, kako navodite, betonare, obavještavamo vas da se, prema odredbi članka 3. stavak 3. i članka 5. stavak 1. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 86/12), na temelju tog Zakona i pod uvjetima propisanim tim Zakonom, m...
Ozakonjenje građevine bez stropa ili krovne konstrukcije 24.10.2012
U povodu vašeg upita u vezi s ozakonjenjem nezakonito izgrađene zgrade skrećemo vam pozornost na odredbu članka 2. stavak 1. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov, br. 86/12) kojom je propisano da se nezakonito izgrađenom zgradom, u smislu navedenog Zakona, smatra zgrada, od...
Za građenje na poluotvoreni (polu ugrađeni) način građevina treba biti prislonjena na među susjedne građevne čestice, a ne na susjednu građevinu 13.2.2012
U povodu vašeg upita o mogućnosti izdavanja, u ponovnom postupku, lokacijske dozvole za građenje poslovne građevine na poluotvoreni način na čestici zemljišta koja se nalazi unutar građevinskog područja naselja i to unutar postojeće pretežito stambene zone, mišljenja smo kako slijedi.
Posebni uvjeti ne smiju biti u suprotnosti s prostornim planom u skladu s kojim se izdaje lokacijska dozvola 20.2.2012
U povodu vašeg upita o mogućnosti izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju poslovno-stambene građevine na k.č.br. 2704/1, 2704/2, 2705 i 2706 sve k.o. Trnje, u sklopu koje je urbanističkim planom uređenja planirana izgradnja skloništa, te s tim u vezi mišljenjem izdanim od strane Državne uprave za ...
Može li projektant biti zaposlenik osobe koja je izvođač na istoj građevini 6.10.2015
REPUBLIKA HRVATSKA
Za utvrđivanje koeficijenta namjene bitna je namjena zgrade, a ne i služi li ona za obavljanje poljoprivredne djelatnosti 4.5.2013
Vezano uz vaš upit, u kojem tražite objašnjenje pojma »poljoprivredno gospodarstvo« koji se koristi u odredbi članka 3. stavak 2. podstavak 1. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 86/12 - u nastavku teksta: Zakona o postupanju), obavještavamo vas da je značenje spomen...
Dokaz o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti u vrijeme građenja građevine 2.6.2011
Samostalna služba za žalbe i upravni nadzor
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 9 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2015(11) 2014(43) 2013(33) 2012(70)
2011(40) 2010(9) 2009(3) 2008(5)
2007(3) 2006(1) 2005(1) 2004(1)

Područje

Gradnja(199)
Ostalo(16)
Porez na dobit(3)
Porez na promet nekretnina(2)

Izvor

< SviMinistarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite