Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > 2015
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 14
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 338)
Naslov Datum
Oporezivanje prometa nekretnina od 1. siječnja 2015. godine 7.4.2015
​Zaprimili smo elektroničkim putem upit podnositelja iz dostavnog popisa, vezano za lzmjene i dopune Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj 143/2014) koji je u primjeni od 1. siječnja 2015. godine.
Primjena članka 17. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost 9.10.2015
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o primjeni članka 17. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon). U upitu se navodi da porezni obveznik ima sjedište u drugoj državi članici te da je regi...
Tumačenje članka 66. stavka 14. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 19.3.2015
Nastavno na upit mogu li se jamstva koristiti i prije izvršenja predstečajne nagodbe za naplatu otpisanog potraživanja od 40% kojeg je vjerovnik otpisao jamcu platcu po predstečajnoj nagodbi vezano za tumačenje članka 66. stavka 14. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne n...
Ispravljanje računa iz 2013. i 2014. godine koji se odnose na tuzemni prijenos porezne obveze 15.2.2015
​Zbog velikih promjena koje su se dogodile pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji te izmjena zakonskih i podzakonskih akata na području poreza na dodanu vrijednost, naročito u postupku primjene tuzemnog prijenosa porezne obveze propisanog člankom 75. stavkom 3. Zakona o porezu na dodanu vri...
Uputa za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost za 2014. godinu 31.1.2015
​Na temelju odredbi članka 12. stavka 1. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine broj 148/13 i 141/14) radi jedinstvenog postupanja u primjeni Zakona o PDV-u (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 48/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o PDV-u (Narodne novine broj 79/13, 85/13, ...
Uputa o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2014. godinu 7.1.2015
​U skladu s odredbama članka 35. Zakona i članka 46. Pravilnika, porezni obveznik poreza na dobit dužan je za razdoblje za koje se utvrđuje porez podnijeti prijavu poreza na dobit - Obrazac PD.
Uputa o sastavljanju i podnošenju godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak i obračunavanje godišnjeg poreza na dohodak za 2014. godinu 10.1.2015
​1. Porezni obveznik i opseg porezne obveze U skladu s člankom 2. Zakona i člankom 2. Pravilnika, obveznik poreza na dohodak jest fizička osoba koja ostvaruje dohodak. Ako više fizičkih osoba zajednički ostvaruje dohodak, porezni obveznik je svaka fizička osoba zasebno i to za svoj udio u zajednički...
Primjene porezne olakšice za reinvestiranu dobit od 2015. godine 14.10.2015
​Porezna olakšica za reinvestiranu dobit uvedena je u sustav poreza na dobit Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, broj 22/12) i primjenjuje se od prijave poreza na dobit za 2012. godinu. Međutim, tijekom 2014. godine, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu...
Dostava ponuda čija veličina premašuje 35 MB 19.9.2015
Člankom 54. stavkom 5. točkom 1. Zakona o javnoj nabavi propisano je da javni naručitelj prihvaća dostavu u papirnatom obliku u odnosu na dijelove ponude koji se ne mogu dostaviti elektroničkim sredstvom, poput fizičkih uzoraka, maketa i sl. Mišljenja smo da se u konkretnom slučaju ova odredba može ...
Promjena primatelja u zemlji odredišta nakon puštanja robe u slobodan promet korištenjem postupka 42 15.5.2015
Zatražili ste očitovanje u vezi izmjene podataka u carinskoj deklaraciji, odnosno promjene primatelja u zemlji odredišta nakon puštanja robe u slobodan promet korištenjem postupka 42. U dopisu se navodi da je na nadležno postupanje u Ministarstvu financija, Carinskoj upravi zaprimljen pisani podnesa...
Obveza plaćanja PDV-a na obavljenu uslugu posredovanja 2.1.2015
​Elektroničkom poštom dostavili ste nam upit u kojem navodite da se bavite iznajmljivanjem apartmana u Zagrebu od početka mjeseca svibnja 2014. godine. U upitu navodite da vam je dodijeljen PDV identifikacijski broj (HR12345678912) te da surađujete s internetskim operaterima „A“ (Sjedinjene Američke...
Obračunavanje i plaćanje PDV-a po sniženoj stopi na lijekove 5.1.2015
​Navedenim dopisima obratili ste se u vezi tumačenja odredbe članka 38. stavka 2. točke d) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) kojom je propisano da se porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) obračunav...
Upis u registar obveznika PDV-a Komore poreznih savjetnika 14.1.2015
​Navedenim dopisom obratili ste se u vezi upisa u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). U upitu je navedeno da je Hrvatska komora poreznih savjetnika (u daljnjem tekstu: Komora) neprofitna organizacija koja obavlja Zakonom o poreznom savjetništvu (Narodne novine br...
Određivanje, dodjela OIB-a i porezno zastupanje 9.1.2015
​Elektroničkim putem zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska u kojem se postavljaju sljedeća pitanja vezana za postupak određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja (u daljnjem tekstu: OIB) te postupka dodjeljivanja ovlaštenja za poreznog zastupnika za stranu pravnu...
Oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu dobara nekomercijalne naravi sadržanih u malim pošiljkama 30.1.2015
​Navedenim dopisima obratili ste se u vezi tumačenja članka 44. stavka 1. točke 7. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) kojim je propisano oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV...
Obračun PDV-a u nautičkom turizmu 7.5.2015
​Elektroničkim putem obratili ste se upitom u vezi obračuna PDV-a u nautičkom turizmu te u vezi s tim postavljate pitanje tko, gdje i kako plaća PDV u slučaju kada crnogorska čarter kompanija koja će od hrvatskog Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture zatražiti odobrenje za kabotažu ukrcav...
Obračunavanje PDV-a na usluge obrazovanja 7.4.2015
​Obrazovna ustanova iz dostavnog popisa obratila se u vezi obračunavanja PDV-a na usluge obrazovanja koja se provode po rješenjima resornih ministarstva. U upitu se navodi da osim programa koji se provode temeljem rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta koja su oslobođenja plaćanja PDV-...
Porezni tretman zemljišta kojeg prodaje tuzemni porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a 17.4.2015
​Elektroničkim putem dostavljen je upit Odvjetničkog ureda "X" u vezi poreznog tretmana zemljišta kojeg prodaje tuzemni porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a. U upitu se navodi da je za spomenuto zemljište izdana izvršna lokacijska i građevinska dozvola, međutim da po istima nij...
Obveza obračuna PDV-a 4.5.2015
​Navedenim dopisom dostavili ste nam upit o obvezi obračuna PDV-a. Porezni obveznik obvezan je za potrebe izgradnje supermarketa izgraditi pristupne prometnice, uključujući i prometno križanje - rotor na nekretninama koje su u njegovom vlasništvu. Izgrađeni rotor bit će dio državne ceste za koju je ...
Identifikacija opunomoćenika kod određivanja i dodjeljivanja OIB-a za drugu osobu 21.5.2015
​Zaprimili smo upit obveznika kojim traži objašnjenje iz kojeg je razloga nadležna ispostava Porezne uprave odbila izvršiti određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja (u nastavku: OIB) za stranu fizičku osobu. Naime, podnositelj upita navodi kako je opunomoćenik uz preslike dokumen...
Plaćanje i iskazivanje PDV-a u prijavi 11.5.2015
​Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio nam se s pitanjem da li porezni obveznik koji porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) obračunava prema naplaćenim naknadama PDV plaća i iskazuje u prijavi PDV-a tek kada račun naplati u cijelosti ili po svakom iznosu koji je plaćen za taj ra...
Obveza plaćanja PDV-a na naknadu ostvarenu u sudskom postupku temeljem stjecanja bez osnove 16.3.2015
​Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio nam se upitom o obvezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) na naknadu ostvarenu u sudskom postupku temeljem, kako je navedeno, stjecanja bez osnove. U upitu se navodi da se radi o situaciji kada osoba bez valjanog pravnog osnov...
Uputa za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine 18.12.2015
​Na temelju odredbi članka 12. stavka 1. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine broj 148/13 i 141/14) radi jedinstvenog postupanja u primjeni Zakona o PDV-u (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 48/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o PDV-u (Narodne novine broj 79/13, 85/13, ...
Obračun PDV-a u charter poslovanju 10.7.2015
​Elektroničkim putem obratili ste se upitom u vezi obračuna PDV-a u charter poslovanju. U upitu je postavljeno pitanje obračunava li se i plaća PDV u Republici Hrvatskoj u slučaju kada se na komercijalne/charter jahte u nekoj od domaćih luka, npr. Dubrovniku ukrca vlasnik jahte i njegova rodbina ili...
Oslobođenje od plaćanja PDV-a kod opskrbe plovila 13.7.2015
​Zatraženo je očitovanje u vezi oslobođenja od plaćanja PDV-a kod opskrbe plovila. U dopisu se navodi da je u Carinskoj upravi, Središnjem uredu zaprimljen upit u vezi opskrbe broda ciparske zastave koji ima odobrenje za obavljanje pomorske kabotaže između luke Rijeka i nekoliko luka u Istri, što zn...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 14 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

< Svi
2015(338)
> Siječanj(45) > Veljača(27) > Ožujak(23) > Travanj(23) > Svibanj(59) > Lipanj(34) > Srpanj(40) > Kolovoz(16) > Rujan(31) > Listopad(11) > Studeni(12) > Prosinac(17)

Područje

Doprinosi(13)
Gradnja(11)
Javna nabava(13)
OIB(3)
Opći porezni zakon(3)
Ostalo(17)
Porez na dobit(5)
Porez na dodanu vrijednost(114)
Porez na dohodak(20)
Porez na promet nekretnina(17)
Posebni porezi i trošarine(1)
Radno-pravni odnosi(120)
Županijski porezi(1)

Izvor

HANFA(1)
Ministarstvo financija - porezna uprava(193)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(110)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(11)
Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora(10)
Uprava za sustav javne nabave(13)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite