Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > 2015
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 14
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 339)
Naslov Datum
Oporezivanje prometa nekretnina od 1. siječnja 2015. godine 7.4.2015
​Zaprimili smo elektroničkim putem upit podnositelja iz dostavnog popisa, vezano za lzmjene i dopune Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj 143/2014) koji je u primjeni od 1. siječnja 2015. godine.
Primjena članka 17. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost 9.10.2015
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o primjeni članka 17. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon). U upitu se navodi da porezni obveznik ima sjedište u drugoj državi članici te da je regi...
Tumačenje članka 66. stavka 14. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 19.3.2015
Nastavno na upit mogu li se jamstva koristiti i prije izvršenja predstečajne nagodbe za naplatu otpisanog potraživanja od 40% kojeg je vjerovnik otpisao jamcu platcu po predstečajnoj nagodbi vezano za tumačenje članka 66. stavka 14. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne n...
Ispravljanje računa iz 2013. i 2014. godine koji se odnose na tuzemni prijenos porezne obveze 15.2.2015
​Zbog velikih promjena koje su se dogodile pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji te izmjena zakonskih i podzakonskih akata na području poreza na dodanu vrijednost, naročito u postupku primjene tuzemnog prijenosa porezne obveze propisanog člankom 75. stavkom 3. Zakona o porezu na dodanu vri...
Uputa za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost za 2014. godinu 31.1.2015
​Na temelju odredbi članka 12. stavka 1. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine broj 148/13 i 141/14) radi jedinstvenog postupanja u primjeni Zakona o PDV-u (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 48/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o PDV-u (Narodne novine broj 79/13, 85/13, ...
Uputa o sastavljanju i podnošenju godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak i obračunavanje godišnjeg poreza na dohodak za 2014. godinu 10.1.2015
​1. Porezni obveznik i opseg porezne obveze U skladu s člankom 2. Zakona i člankom 2. Pravilnika, obveznik poreza na dohodak jest fizička osoba koja ostvaruje dohodak. Ako više fizičkih osoba zajednički ostvaruje dohodak, porezni obveznik je svaka fizička osoba zasebno i to za svoj udio u zajednički...
Uputa o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2014. godinu 7.1.2015
​U skladu s odredbama članka 35. Zakona i članka 46. Pravilnika, porezni obveznik poreza na dobit dužan je za razdoblje za koje se utvrđuje porez podnijeti prijavu poreza na dobit - Obrazac PD.
Primjene porezne olakšice za reinvestiranu dobit od 2015. godine 14.10.2015
​Porezna olakšica za reinvestiranu dobit uvedena je u sustav poreza na dobit Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, broj 22/12) i primjenjuje se od prijave poreza na dobit za 2012. godinu. Međutim, tijekom 2014. godine, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu...
Dostava ponuda čija veličina premašuje 35 MB 19.9.2015
Člankom 54. stavkom 5. točkom 1. Zakona o javnoj nabavi propisano je da javni naručitelj prihvaća dostavu u papirnatom obliku u odnosu na dijelove ponude koji se ne mogu dostaviti elektroničkim sredstvom, poput fizičkih uzoraka, maketa i sl. Mišljenja smo da se u konkretnom slučaju ova odredba može ...
Promjena primatelja u zemlji odredišta nakon puštanja robe u slobodan promet korištenjem postupka 42 15.5.2015
Zatražili ste očitovanje u vezi izmjene podataka u carinskoj deklaraciji, odnosno promjene primatelja u zemlji odredišta nakon puštanja robe u slobodan promet korištenjem postupka 42. U dopisu se navodi da je na nadležno postupanje u Ministarstvu financija, Carinskoj upravi zaprimljen pisani podnesa...
Porezni tretman primitaka iz inozemstva koje porezni obveznik ostvaruje od strane agencije 14.12.2015
​Podnositelj  upita postavio je upit vezano za porezni tretman primitaka iz inozemstva koje isti ostvaruje od Međunarodne agencije za atomsku energiju kao „ekspert tehničke pomoći“. Prema podacima navedenim u upitu porezni obveznik potpisuje ugovor i „dobiva plaću“ na svoj račun kao ekspert tehničke...
Oporezivanje putničkih agencija 5.1.2015
​Općenito Putničke agencije u načelu pružaju usluge prijevoza, smještaja, usluge vodiča i pratitelja grupe, usluge organizacije putovanja, savjetovanja i druge slične usluge. Putnička agencija može poslovati na različite načine:
Zapošljavanje putem agencija za privremeno zapošljavanje 8.9.2015
Zapošljavanje radnika, neovisno o tome radi li se o ugovoru o radu na neodređeno, odnosno određeno, unaprijed poznato vremensko razdoblje, zasniva se sklapanjem ugovora o radu te ovisi o potrebama i organizaciji radnog vremena poslodavca za obavljanjem određenog posla. U radnom odnosu radnik radi ne...
Ustupanje radnika putem agencije za privremeno zapošljavanje 6.5.2015
Sukladno odredbama Zakona o radu poslove ustupanja radnika obavljaju agencije za privremeno zapošljavanje. Agencija za privremeno zapošljavanje kao poslodavac obavlja poslove ustupanja radnika drugom poslodavcu (tj. korisniku) na temelju ugovora o ustupanju radnika. Korisnik može biti fizička ili pr...
Turistička agencija koja primjenjuje poseban postupak oporezivanja putničkih agencija 7.5.2015
​Obratili ste se upitom o tome može li turistička agencija koja primjenjuje posebni postupak oporezivanja putničkih agencija, uz ispunjenje propisanih uvjeta, primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama za račune koji se ne odnose na posebni postupak oporezivanja putničkih agencija.
Porezni tretman iznajmljivanja apartmana putem Airbnb Online Platforme 24.7.2015
​Podnositelj upita iznajmljuje apartman preko agencije registrirane u Republici Hrvatskoj te ima dodijeljen hrvatski PDV identifikacijski broj, međutim ove godine goste je počeo nalaziti i putem Airbnb Online Platforme. U vezi s navedenim postavlja pitanja:
Aktivnosti djece u snimanju reklama 18.8.2015
Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati („Narodne novine“, broj 62/10), propisuje uvjete i vrste aktivnosti u kojima djeca mogu sudjelovati, sukladno Ustavom zajamčenoj i Zakonom propisanoj zaštiti maloljetnika.
Porezni tretman prilikom davanja poklona sudionicima ankete 21.9.2015
​Obratili ste se upitom u vezi poreznog tretmana davanja poklona sudionicima ankete i organiziranja nagrađivanja pojedinih sudionika prema utvrđenim kriterijima u okviru provođenja Ankete o financiranju i potrošnji kućanstava. Prema navodima u upitu „A“ (u daljnjem tekstu: „A“) upisana je u registar...
Donacija arhitektonskih projekata 7.1.2015
​Porezni obveznik iz dostavnog popisano obratio se upitom u vezi primjene oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (PDV) prilikom donacije projekata. Naime, u svom upitu porezni obveznik (Hrvatska komora arhitekata, u daljnjem tekstu: HKA) navodi da je uključen u pripremu izgradnje objeka...
Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja između Hrvatske i Austrije 3.8.2015
​Podnositelj upita postavio je upit vezano za porezni tretman dohotka kojeg radnik sa hrvatskim državljanstvom i prebivalištem ostvaruje temeljem nesamostalnog rada u društvu sa sjedištem u Republici Austriji. Naime, radnik je zaposlen u austrijskom društvu od 9. mjeseca 2014., te se postavlja pitan...
Uputa poreznim obveznicima bez sjedišta u Republici Hrvatskoj koji na području Republike Hrvatske obavljaju povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika 10.3.2015
​Porezni obveznici koji obavljaju povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika na području Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: RH) obvezni su registrirati se za potrebe PDV-a u RH, neovisno dolaze li iz drugih država članica Europske unije ili iz trećih zemalja.
Obveza plaćanja PDV-a na naknadu ostvarenu u sudskom postupku temeljem stjecanja bez osnove 16.3.2015
​Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio nam se upitom o obvezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) na naknadu ostvarenu u sudskom postupku temeljem, kako je navedeno, stjecanja bez osnove. U upitu se navodi da se radi o situaciji kada osoba bez valjanog pravnog osnov...
Mogućnost primjene pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave 12.10.2015
Proveden je otvoreni postupak javne nabave za nabavu usluga zakupa i media planiranja za oglašavanje na TV-u, dnevnim novinama, Internetu (portalima i Google mreži) i plakatnim površinama, u svrhu podizanja javne svijesti o implementaciji reformskih mjera, u kojemu su sudjelovala tri ponuditelja. Na...
Prestanku radnog odnosa bez odluke o otkazu 10.2.2015
Radni odnos radniku može prestati samo na zakonom propisani način. Poslodavac ne smije odjavljivati radnika iz radnog odnosa bez odluke na temelju koje prestaje radni odnos. Stoga, ako Vas je poslodavac odjavio iz radnog odnosa, a pritom Vam nije uručio pisanu odluku o otkazu ugovora o radu, savjetu...
Koji podaci trebaju biti vidljivi na javnom otvaranju elektronički dostavljenih ponuda 16.11.2015
Sukladno članku 82. Zakona o javnoj nabavi, kriteriji za odabir ponude, ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda su različiti kriteriji povezani s predmetom nabave. Ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda, naručitelj u pozivu ili u dokumentaciji za nadmetanje mora navesti sve kriterije pa...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 14 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

< Svi
2015(339)
> Siječanj(46) > Veljača(27) > Ožujak(23) > Travanj(23) > Svibanj(59) > Lipanj(34) > Srpanj(40) > Kolovoz(16) > Rujan(31) > Listopad(11) > Studeni(12) > Prosinac(17)

Područje

Doprinosi(13)
Gradnja(11)
Javna nabava(13)
OIB(3)
Opći porezni zakon(3)
Ostalo(17)
Porez na dobit(5)
Porez na dodanu vrijednost(115)
Porez na dohodak(20)
Porez na promet nekretnina(17)
Posebni porezi i trošarine(1)
Radno-pravni odnosi(120)
Županijski porezi(1)

Izvor

HANFA(1)
Ministarstvo financija - porezna uprava(194)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(110)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(11)
Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora(10)
Uprava za sustav javne nabave(13)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite