Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > 2010
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 14
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 339)
Naslov Datum
Ulazak u sustav pdv-a od 01. siječnja 2010. 17.5.2010
Hrvatska udruga „A“, obratila nam se upitom u vezi ulaska u sustav poreza na dodanu vrijednost od 1. siječnja 2010. U upitu je navedeno da udruga nema vlastite prihode osim prihoda od kotizacija za organizaciju stručnih skupova ravnatelja koji prelaze iznos od 85.000,00 kuna godišnje.
Plaća li se porez na dodanu vrijednost ako se nakon 01.01. 2010. godine prodaju osnovna sredstava za koja pri nabavi ranijih godina nije korišteno pravo na odbitak poreza na dodanu vrijednost 31.5.2010
Odredbom članka 11.a točka k) Zakona propisano je da su plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene isporuke dobara koja se koriste isključivo za oslobođene djelatnosti iz članka 11. i 11.a toga Zakona, za čiju nabavu nije bio moguć odbitak pretporeza.
Primjena odredbe članka 129. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju („Narodne novine“ broj 87/08) 30.4.2010
Odredbom članka 129. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju („Narodne novine“ broj 87/08) propisano je sljedeće:
Primjena odredbi članka 130. i 140. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju („Narodne novine“ broj 87/08) 30.4.2010
Odredbama članka 130. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju („Narodne novine“ broj 87/08) propisano je sljedeće:
Tumačenje članka 11. stavak 1. točka m) Zakona o pdv-u (NN 47/95 do 94/09) i članka 74. Pravilnika o pdv-u (NN 149/09) 5.2.2010
Navedenim dopisom proslijedili ste nam upit gospođe „A“ iz kazališta u vezi tumačenja članka 11. stavak 1. točka m) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 94/09, u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 74. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 149...
Pojašnjenje odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pdv-u (NN 87/09) u vezi poreznih oslobođenja u međunarodnom prijevozu 24.2.2010
Zračna luka „A“ obratila nam se sa zamolbom za pojašnjenje odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 87/09) u vezi poreznih oslobođenja vezanih uz međunarodni prijevoz. Upućeno nam je pitanje odnosi li se oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu...
Tumačenje odredbi članka 71. Pravilnika o pdv-u (NN 149/09) 17.5.2010
Navedenim dopisom dostavili ste nam upit Strukovne škole  „A“, u vezi tumačenja odredbi članka 71. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 149/09, u daljnjem tekstu: Pravilnik). Naime, Strukovna škola „A“ i Tehnička škola „B“ sukladno odredbama Statuta Škole zajedno vode školsk...
Tumačenje primjene odredbe Tbr. 13. toč. 1. Tarife 18.12.2010
ZAKLJUČAK:
Kako ispraviti pretporez za nabavljenu opremu kojom se obavljala oporeziva djelatnost, a od 1. siječnja 2010. godine djelatnost više nije oporeziva 17.5.2010
Odredbom članka 20. stavak 5. Zakona i članka 142. stavak 1. i 4. Pravilnika propisano je ako se glede nekog gospodarskog dobra unutar roka od pet godina od kalendarske godine početka uporabe promijene uvjeti koji su u toj godini bili mjerodavni za odbitak pretporeza, tada se za razdoblje nakon prom...
Ako se na kraju godine utvrdi da je postotak odbitka pretporeza umjesto 1% bio 2%, da li se tada odbitni PDV obračunava na ukupne račune 31.5.2010
U navedenom slučaju porez na dodanu vrijednost po stopi 2% može se odbiti kao pretporez samo po računima koji se nisu mogli u cijelosti pripisati oporezivim ili oslobođenim isporukama te je potrebno utvrditi iznos pretporeza koji se odnosni na isporuke dobara i usluga za koje je dopušten odbitak pre...
Općina - kontrola IP kartica i ID 1 obrazaca za 2009. 22.4.2010
Na zaprimljeni upit načelnika Općine 'A', o ispravnosti predanih IP i ID 1 obrazaca za 2009. budući je Općina 'A' poslovala pod matičnim brojem poglavarstva, a od 24. kolovoza 2009. posluje pod novim matičnim brojem te sve uplate vezane za plaće djelatnika i isplatu drugih dohodaka vrši na MB Općine...
Pojednostavnjeni postupak deklariranja na temelju komercijalnih isprava sukladno članku 88. stavku 1. točci b) Carinskog zakona 14.4.2010
Vezano za vaš upit kojim tražite mišljenje je li sukladno poreznim propisima da u sklopu izdavanja odobrenja za pojednostavnjeni postupak deklariranja za konačni izvoz robe na temelju komercijalnih isprava, odgovorna osoba za provedbu pojednostavnjenog postupka nije zaposlena kod podnositelja zahtje...
Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina 100%-tnih HRVI-a 1 skupine 2.2.2010
Podneskom nam se obratila Vlada Republike Hrvatske, Ured predsjednice, u privitku kojeg je proslijeđen dopis gosp.'A', predsjednika udruge 100%-tnih HRVI-a 1 skupine, a u kojemu se u bitnom navodi mogućnost oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina 100%-tnih HRVI-a 1 skupine u slučajevima ...
Tumačenje Tbr. 13. u svezi s Tbr. 10., te tumačenje Tbr. 29. Tarife 18.12.2010
ZAKLJUČAK:
Oporezivanje porezom na dodanu vrijednost provizije od kupljenih obrazaca mjenice, čekovnih blanketa, naloga 10 i 14 i HUB obrazaca 25.2.2010
Banke ostvaruju prihod od prodaje obrasca mjenice i biljega odnosno imaju pravo na određeni iznos provizije od vrijednosti kupljenih obrazaca mjenice koju im odobrava Financijska agencija kao prodavatelju na malo pa se postavlja upit o oporezivanju navedene isporuke. Isto pitanje postavlja se za pro...
Tumačenje primjene članka 8. stavak 3. Zakona o pdv-u i članka 103. Pravilnika o pdv-u 27.12.2010
U dopisu navodite da je u Ispostavama Područnog ureda „A“ kontrolom poslovnih knjiga poreznih obveznika utvrđeno da je znatan broj poreznih obveznika iskazao pretporez u PDV obrascima po ulaznim računima na kojima je umjesto OIB-a kao porezni broj naveden MB poduzetnika. Obzirom na navedeno zatražen...
Članak 104. ZOR-a - Načini prestanka ugovora o radu 2010
Odredbom članka 104. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 149/09) propisano je da ugovor o radu prestaje kada radnik navrši šezdeset pet godina života i petnaest godina mirovinskog staža, osim ako se poslodavac i radnik drukčije ne dogovore. Dakle, ukoliko i poslodavac i radnik žele nastavak radnog o...
Suđenje u razumnom roku - retroaktivna primjena tumačenja od 11. prosinca 2009. godine 18.12.2010
ZAKLJUČAK:
Tumačenje članka 11.a Zakona o porezu na dodanu vrijednost u vezi dokumenata kojima se utvrđuje neko pravo nad dobrima te prava ili vrijednosnih papira kojima se utvrđuju određena prava na nekretninama 25.2.2010
Transakcije u vezi s dokumentima kojima se utvrđuje neko pravo nad dobrima te transakcije u vezi s pravima ili vrijednosnim papirima kojima se utvrđuju određena prava na nekretninama ne smatraju se oslobođenim transakcijama iz članka 11.a stavak 1. točka f. Zakona te je pri prodaji istih potrebno ob...
Članak 12. ZOR-a – Oblik ugovora o radu 2010
Odredbom članka 8. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 149/09) propisano je da se radni odnos zasniva sklapanjem ugovora o radu. Nadalje, odredbom članka 12. Zakona propisana je forma sklapanja ugovora o radu na način da se isti sklapa u pisanom obliku, a ukoliko ugovor nije sklopljen u pisanom obli...
Primjena članka 12. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu 29.4.2010
Osiguratelj je dužan, nakon što primi odštetni zahtjev, odmah pristupiti utvrđivanju sadržaja odštetnog zahtjeva i svoje odgovornosti. Kada osiguratelj utvrdi da je odgovoran naknaditi štetu, dužan je u što kraćem roku, vodeći računa o rokovima iz članka 12. ZOOP-a poduzeti sve što je potrebno radi ...
Članak 120. ZOR-a - Zbrinjavanje viška radnika 2010
Sukladno odredbama Zakona o radu (NN br. 149/09, nastavno: ZOR), u zbrinjavanju viška radnika se razlikuju dvije faze tog postupka. U prvoj fazi, poslodavac je dužan, ako utvrdi višak od najmanje dvadeset radnika i kojima će neovisno o načinu prestanka ugovora o radu, u razdoblju od devedeset dana p...
Članak 124. i 129. ZOR-a - Vraćanje radne knjižice 2010
U svezi s Vašim dopisom kod nas zaprimljenim 17. veljače 2010. godine kojim ukazujete na probleme koje imate s poslodavcem u pogledu povrata radne knjižice nakon prestanka radnog odnosa i ukazujete na sadržaj „odredbe 243. Zakona o radu“ kojom je kako navodite isto uređeno, podsjećamo Vas da je od 0...
Članak 129. ZOR-a – Sudska zaštita prava iz radnog odnosa 2010
Odredbom članka 129. stavka 1. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 149/09) propisano je radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa može u roku od petnaest dana od dostave odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od saznanja za povredu prava, zahtijevati o...
Članak 152. ZOR-a - Odnos radničkog vijeća i sindikata 2010
Članak 163. ZOR-a – Predstavnik radnika u organu poslodavca
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 14 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

< Svi
2010(339)
> Siječanj(51) > Veljača(61) > Ožujak(11) > Travanj(50) > Svibanj(62) > Lipanj(7) > Srpanj(8) > Kolovoz(3) > Rujan(11) > Listopad(15) > Studeni(16) > Prosinac(44)

Područje

Gradnja(10)
Igre na sreću i zabavne igre(2)
Javna nabava(15)
OIB(14)
Odvjetnici - tarife i kodeks(33)
Opći porezni zakon(8)
Ostalo(3)
Porez na dobit(5)
Porez na dodanu vrijednost(123)
Porez na dohodak(7)
Porez na promet nekretnina(2)
Posebni porezi i trošarine(1)
Radno-pravni odnosi(64)
Tržište kapitala(46)
Zakon o trgovini(6)

Izvor

HANFA(46)
Hrvatska odvjetnička komora(33)
Ministarstvo financija - porezna uprava(165)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(71)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(9)
Uprava za sustav javne nabave(15)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite