Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > 2014
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 19
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 470)
Naslov Datum
Tumačenje članka 25. stavka 1. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 24.4.2014
​Porezna uprava, Središnji ured zaprimila je Vaš upit u kojemu je zatraženo tumačenje odredbe članka 25. stavka 1. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13; dalje u tekstu: Zakon), odnosno tko se smatra dužnikom pojedincem u postupku...
Porezni postupci pri statusnim promjenama od 1. srpnja 2013. 28.5.2014
​Primili smo upit društva za poslovno savjetovanje u svezi poreznih obveza pri provođenju  statusnih promjena odnosno spajanja, podjele, djelomične podjele, prijenosa imovine i zamjene dionica trgovačkih društava iz različitih država članica prema Direktivama 90/434/EEZ i 2005/19/EZ. U dostavljenom ...
Iskazivanje troškova na Obrascu JOPPD za službena putovanja plaćenih izravno s računa isplatitelja od 1. siječnja 2015. 10.10.2014
​Zaprimili smo upit vezan uz provedbu članka 76. stavka 6 i stavka 1. točke 6. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13 i 160/13 - dalje u tekstu Pravilnik), a koji se odnosi na izvješćivanje o neopo...
Tumačenje članka 11. i članka 14. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 15.5.2014
​Vezano za Vaš upit koji se odnosi na pitanje postoji li mogućnost ugovaranja roka plaćanja dužeg od 60 dana a u skladu sa člancima 11. i 14. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne Novine broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13), odgovaramo kako slijedi.
Izvješće o isplaćenim kamatama na dohodak od štednje temeljem Općeg poreznog zakona i Direktive Vijeća 2003/48/EZ 18.7.2014
​                 Zaprimili smo podnesak s upitom vezanim za izvješće isplatitelja kamata na štednju rezidentima Europske unije temeljem Direktive vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od štednje isplaćenog u obliku kamata. U predmetnom upitu u bitnom je navedeno kako postoje nejasnoće u svezi po...
Primjena Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu pri podnošenju prijave poreza na dobit i prijave poreza na dohodak za 2013. godinu 19.2.2014
​            Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (Narodne novine, broj 14/14) stupio je na snagu je 6. veljače 2014. Međutim, zbog obveze primjene Uredbe Komisije (EU) br. 800/2008. od 6. kolovoza 2008. i propisa kojima se uređuje postupanje s državnim pot...
Uputa za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost za 2013. godinu 30.1.2014
1. Obveznici i rokovi za podnošenje konačnog obračuna PDV-a
Uputa za popunjavanje obrasca Pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze - Obrazac PPO - 2013/2014 19.9.2014
​1. Obveza popunjavanja i podnošenja Obrasca PPO - 2013/2014
Oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost u okviru Mjere 301 iz IPARD ugovora 6.10.2014
​Obratili ste se upitom u vezi oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost u okviru Mjere 301 iz IPARD ugovora. U upitu se navodi da IPARD ugovor osim iznosa prihvatljivih troškova koji će financirati Europska unija, često ima i dio neprihvatljivih troškova koji su dio projekta i navode se n...
Primjena članka 6. stavka 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost 12.5.2014
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio nam se upitom u vezi primjene članka 6. stavka 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13 i 35/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u). S tim u vezi u upitu je postavljeno pitanje je li usluga ustupanja osoblj...
Obveza plaćanja PDV-a pri uvozu dobara uz primjenu carinskog postupka 42 23.7.2014
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o odgovornosti špeditera za obvezu plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) pri uvozu dobara uz primjenu carinskog postupka 42. U upitu se navodi da porezni obveznik kao špediterska tvrtka obavlja postupak uvoznog carinjenja...
Tumačenje članka 70. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 13.5.2014
​Porezna uprava, Središnji ured zaprimila je Vaš dopis u kojemu je zatraženo mišljenje o tumačenju odredbe članka 70. stavka 5. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne Novine broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, dalje u tekstu: Zakon), i postavljen upit je li Financijska age...
Tumačenje članka 88. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 15.5.2014
​Porezna uprava, Središnji ured zaprimila je Vaš upit u kojemu je zatraženo tumačenje na koga se odnose prekršajne odredbe Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13; dalje u tekstu: Zakon), odnosno da li se odredba članka 88. Zakona p...
Osiguranje nadzora nad prijavljivanjem nastanka obveze PDV-a 8.1.2014
​Radi osiguranja nadzora nad prijavljivanjem nastanka obveze poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) za dobra prodana u postupku ovrhe Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 160/13) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014. godin...
Upis u registar obveznika PDV-a 31.1.2014
U vezi s obračunom PDV-a na isporuke koje obavljaju tijela načelno se napominje da tijela neovisno o tome jesu li upisana u registar obveznika PDV-a ne obračunavaju PDV na isporuke koje obavljaju u okviru svoje ovlasti, odnosno na isporuke koje spadaju u djelokrug rada tijela prema posebnim propisim...
Plaćanje PDV-a na primljene usluge 10.2.2014
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) na primljene usluge po osnovi sklopljenih Ugovora o autorskim honorarima sa stranim državljanima - umjetnicima kao što su dramski umjetnici, plesači baleta, redatelji, scenogr...
Zakup nekretnina registar obveznika PDV-a 10.2.2014
​Zaprimili smo upit u vezi ubrajanja u iznos 230.000,00 kuna davanja u zakup nekretnina koje su predviđene za obavljanje turističke djelatnosti - kampa, a što obavljaju tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela ...
Registracija za potrebe PDV-a poreznog obveznika sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije 14.2.2014
​Dostavili ste nam upit u kojem tražite mišljenje o registraciji za potrebe PDV-a poreznog obveznika sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije kada obavlja usluge autobusnog prijevoza putnika na području Republike Hrvatske.
Način obračuna PDV-a kada se obavlja usluga prijevoza dobara poreznom obvezniku iz druge države članice Europske unije 13.1.2014
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio nam se upitom o načinu obračuna PDV-a u slučaju kada obavlja uslugu prijevoza dobara poreznom obvezniku iz druge države članice Europske unije. U upitu se također napominje da zbog manjka vlastitih kapaciteta navedenu uslugu porezni obveznik ne može obav...
Obračun PDV-a kod obavljanja djelatnosti dentalne medicine 4.3.2014
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o primjeni poreznog oslobođenja iz članka 39. stavka 1. točke e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Zatraženo je i pojašnjenje članka 51. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost vezano na oslobođenje od plaćanja PDV-a na isporuke zubnih - pr...
Dostava OIB-a u ostavinskom postupku za nasljednike koji žive u inozemstvu 25.3.2014
Kako je navedeno u dopisu javne bilježnice iz dostavnog spiska, javni bilježnik umjesto suca provodi ostavinski postupak kao povjerenik suca te u ime suda donosi rješenje o nasljeđivanju za što mu je potreban OIB stranaka u postupku odnosno nasljednika. Također je navedeno da bi po zahtjevu javnog b...
Grad kao jedinica lokalne samouprave upisan je u registar obveznika PDV-a 15.5.2014
​Grad kao jedinica lokalne samouprave upisan je u registar obveznika PDV-a od 1. siječnja 2014. godine u vezi s čime su postavljena pitanja na koja u nastavku odgovaramo.
Upis OIB-a na članske iskaznice 23.4.2014
​Na zaprimljeni dopis obveznika iz dostavnog spiska o tome da li se osobni identifikacijski broj smije upisivati na članske iskaznice udruge, u nastavku odgovaramo.
Određivanje i dodjela OIB-a za stranu pravnu osobu u stečaju 14.5.2014
​Na zaprimljeni dopis obveznika iz dostavnog spiska u svezi dostave podatka o osobnom identifikacijskom broju za stranu pravnu osobu u stečaju, zbog provedbe stečajnog postupka u Republici Hrvatskoj, u nastavku odgovaramo.
Obračun PDV-a u nautičkom turizmu 12.5.2014
​Elektroničkim putem obratili ste se upitom u vezi obračuna PDV-a u nautičkom turizmu te je s tim u vezi postavljeno pitanje na koji način stranci iz Europske unije i trećih zemalja koji su u Republici Hrvatskoj imenovali poreznog zastupnika obračunavaju, prijavljuju i plaćaju PDV-e za pružanje uslu...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 19 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

< Svi
2014(470)
> Siječanj(23) > Veljača(49) > Ožujak(39) > Travanj(32) > Svibanj(34) > Lipanj(69) > Srpanj(31) > Kolovoz(21) > Rujan(65) > Listopad(36) > Studeni(31) > Prosinac(40)

Područje

Doprinosi(10)
Gradnja(27)
Igre na sreću i zabavne igre(1)
Javna nabava(11)
OIB(8)
Opći porezni zakon(17)
Ostalo(59)
Porez na dobit(4)
Porez na dodanu vrijednost(119)
Porez na dohodak(13)
Porez na promet nekretnina(18)
Posebni porezi i trošarine(6)
Radno-pravni odnosi(173)
Tržište kapitala(2)
Županijski porezi(2)

Izvor

HANFA(2)
Ministarstvo financija - porezna uprava(241)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(98)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(43)
Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora(75)
Uprava za sustav javne nabave(11)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite