Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > 2007
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 142)
Naslov Datum
Godišnja prijava poreza na dohodak za 2007. godinu 31.12.2007
POREZNA UPRAVA - SREDIŠNJI URED
Upotreba tablica smrtnosti u izračunu matematičke pričuve 27.12.2007
Temeljem odredbe članka 15. točka 9. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine broj 140/2005) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici održanoj 28. prosinca 2007.
Postupak unutarnje proizvodnje 18.12.2007
U dopisu što nam je dostavila tvrtka 'A' d.o.o. , te u dopuni tog dopisa što nam je dostavilo Javno trgovačko društvo za porezno savjetništvo 'B', postavljen je upit da li sudionici ciklusa unutarnje proizvodnje koji nisu u slobodnoj zoni (odnosno nemaju adekvatnu carinsku dokumentaciju) mogu korist...
Oporezivanje izdanja knjige 18.12.2007
Poduzeće 'B' d.o.o., obratilo nam se s pitanjem o tome oporezuju li se njihova izdanja knjige 'A' porezom na dodanu vrijednost po stopi 0%. Napominju da su kao nakladnik glavni sponzor Hrvatskog 'C' saveza i hrvatske reprezentacije u D' i 'E' natjecanjima, a izdavanjem 'A' knjiga potpomažu enigmatsk...
Obračunavanje pdv-a na naknadu za umanjenu vrijednost zamljišta 17.12.2007
Odvjetnički ured „A“, obratio nam se kao punomoćnik društva „B“ d.o.o., koje je u 100% vlasništvu Republike Hrvatske, te obavlja djelatnost od posebnog državnog interesa u smislu gradnje, održavanja i upravljanja transportnim plinskim sustavom na području Republike Hrvatske, što podrazumijeva i ukop...
Ispostavljanje zbirnog računa 14.12.2007
Poduzeće "A", zatražilo je tumačenje u vezi izdavanja računa R-1. U cilju unapređenja kvalitete i efikasnosti poslovanja, namjeravaju na svojim maloprodajnim mjestima uslužiti kupce u skladu s njihovim potrebama uz maksimalno povećanje efikasnosti stoga razmatraju mogućnost da korisnicima INA kartic...
Može li se izdanje DVD-a smatrati knjigom? 5.12.2007
Studio 'A' d.o.o., obratio nam se s upitom može li se njihovo izdanje DVD 'B', koji se sastoji od deset cjelina, a svaka od njih obrađuje određeni segment trudnoće, smatrati knjigom u smislu članka 10a. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 76/07)...
Prodaja i održavanja softvera u inozemstvu 5.12.2007
U dopisu što nam je dostavilo Javno trgovačko društvo za porezno savjetništvo 'A', postavljen je upit o poreznom tretmanu tuzemnog društva koje prodaje i održava softvere u inozemstvu, te predloženo njihovo mišljenje u svezi s tim.
Obveze doprinosa za obvezna osiguranja za osobu predloženu za rad u međunarodnoj organizaciji 4.12.2007
Povodom dopisa Klasa: 345-01/07-09/1 Ur. Broj: 530-05-07-2 od 10. listopada 2007. kojim se traži tumačenje o obvezi doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje osobe predložene za rad u međunarodnoj organizaciji dajemo mišljenje u nastavku.
Nastanak porezne obveze kod škole za strane jezike 3.12.2007
Jezični centar 'A' d.o.o., započeo je upise za tečajeve stranih jezika za školsku godinu 2007/2008. Poduzeće je sa svakim polaznikom sklopilo ugovor u kojem se uz ostalo navodi ukupna cijena tečaja i način plaćanja. U vezi navedenog postavljeno je pitanje kada u konkretnom slučaju nastaje obveza por...
Ostvarivanje prava na povrat PDV-a temeljem Sporazuma o gospodarskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći između Vlade RH i Vlade SAD-a 30.11.2007
Hrvatski helsinški odbor 'A' (u daljnjem tekstu:HHO), je hrvatski partner u Zajedničkom projektu nastave povijesti čiji je nositelj Centar 'B' (CDRSEE). Projekt financijski pomaže Američka agencija 'C' (USAID), a u okviru Sporazuma o gospodarskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći između Vlade Republike Hr...
Evidentiranje utrošene vode prilikom uvoza vode od inozemnog poreznog obveznika 30.11.2007
U dopisu što nam je uputila tvrtka „A“ d.o.o. , ukazuju na problem evidentiranja utrošene vode u slučaju kad tuzemni porezni obveznik društvo X d.o.o. sa sjedištem u Republici Hrvatskoj uvozi vodu od inozemnog poreznog obveznika društva Y d.o.o. iz Federacije Bosne i Hercegovine. Inozemni porezni ob...
Ortopedska pomagala 20.11.2007
Poduzeće 'A' d.o.o., u okviru svoje djelatnosti uvozi i distribuira ortopedsko pomagalo telefaksni uređaj (šifra pomagala CSUB062), koji je namijenjen isključivo osobama s gubitkom sluha. U vezi navedenog postavljeno je pitanje smatra li se telefaksni uređaj ortopedskim pomagalom koje u smislu člank...
Oporezivanje biltena porezom na dodanu vrijednost 20.11.2007
Institut 'A' d.d,  postavio nam je pitanje podliježe li bilten 'B' oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 10% kao časopis u smislu odredbe članka 10a. stavak 2. točka b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 76/07). Navode da se bilten izdaje na CD-u i o...
Primjena Zakona o prostornom uređenju i gradnji u postupcima izdavanja rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnog projekta, uvjerenja o vremenu građenja građevine i uvjerenja za uporabu građevine 19.11.2007
REPUBLIKA HRVATSKA
Obračun poreza na dodanu vrijednost na primljene predujmove na usluge smještaja 16.11.2007
Gospodin A', vlasnik obrta 'B', obratio nam se s upitom podliježe li primljeni predujam za buduću uslugu smještaja oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 10%, uz uvjet da pružatelj usluge smještaja ispunjava sve uvjete propisane člankom 10a. stavak 2. točka a) Zakona o porezu na dodanu v...
Naknada štete u slučaju neizvršenja radova u ugovorenom roku 14.11.2007
Poduzeće „A“ d.o.o., navodi da je između dva poslovna subjekta ugovoreno da jedna ugovorna strana - najmodavac u određenom roku izgradi i pripremi za uporabu određeni poslovni prostor te ga iznajmi drugoj ugovornoj strani – najmoprimcu. U slučaju da najmodavac navedeno ne izvrši u ugovorenom roku, u...
Primjena Zakona o prostornom uređenju i gradnji u postupcima izdavanja rješenje za obavljanje djelatnosti prema posebnom zakonu 5.11.2007
REPUBLIKA HRVATSKA
Mjesto obavljanja usluga 30.10.2007
Poduzeće 'A', navodi da je člankom 5. stavak 4. točka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 76/07), propisano da se mjestom obavljanja usluge smatra dionica puta gdje se obavlja prijevoz. Ako se usluga prijevoza ne obavlja samo u tuzemstvu, ovaj se zakon primjenj...
Novčana potraživanja primjenom valutne klauzule 30.10.2007
Odvjetnik 'A', obratio nam se s upitom je li u smislu članka 11. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 76/07), pravno relevantno na koji je način ugovoreno izračunavanje novčanog potraživanja koje je predmet ustupanja ili prodaje. Navodi da se u konkretnom...
Navođenje matičnog broja građana na računima što se izdaju kupcima koji su fizičke osobe 29.10.2007
Poduzeće 'A' d.d., obratilo nam se s upitom treba li na računu što ga izdaju kupcima koji su fizičke osobe – obrtnici navoditi njihov matični broj građana (u daljnjem tekstu: MBG), obzirom da je Zakonom o matičnom broju (Narodne novine, broj 9/92 i 66/02), ograničena njegova upotreba u javnim isprav...
Prostor u kojem se obavlja djelatnost posredovanja 27.10.2007
Odredbom članka 18. stavka 4. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (N.N. broj 107/07), propisano je da posrednik mora poslovati u prostoru primjerenu za poslovanje koji je u cijelosti odvojen od stambenog prostora i koji ima posebnu prostoriju za povjerljive razgovore sa strankama. Ne navodi s...
Iznajmljivanje i prodaja vlastitih nekretnina 27.10.2007
Ukoliko se društvo bavi isključivo iznajmljivanjem ili prodajom vlastitih nekretnina, a ne posredovanjem, mišljenja smo da isto nije u obvezi posjedovati Rješenje za posrednika u prometu nekretnina. Pri tom je važno reći da društva pri registrirati djelatnosti kod trgovačkog suda ne može sadržati dj...
Evidencija o posredovanju u prometu nekretnina 27.10.2007
Temeljem odredbi članka 26. Zakona vodi se evidencija o posredovanju u prometu nekretnina. Pitanja koja smo zaprimili u Ministarstvu, odnose se na postojanje unificiranog vođenja evidencije, kao i sadržaj predmetne evidencije. Unificirani oblik evidencije nije propisan Zakonom. Posrednici se mogu sa...
Tumačenje Tbr. 7. toč. 2. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika 27.10.2007
Tbr. 7/1/2 Tarife tarifira tri raspona vrijednosti kada je vrijednost predmeta spora veća od 500.000,00 kn i svaki slijedeći raspon vrijednosti nadovezuje na prethodni, odnosno po načelu da je veće sadržano u manjem broju bodova koji je obračunat za niži raspon vrijednosti pribraja broju bodova koj...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 6 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

< Svi
2007(142)
> Siječanj(5) > Veljača(16) > Ožujak(9) > Travanj(18) > Svibanj(12) > Lipanj(21) > Srpanj(12) > Kolovoz(4) > Rujan(13) > Listopad(14) > Studeni(8) > Prosinac(10)

Područje

Doprinosi(10)
Gradnja(3)
Odvjetnici - tarife i kodeks(6)
Opći porezni zakon(2)
Ostalo(5)
Porez na dobit(13)
Porez na dodanu vrijednost(44)
Porez na dohodak(45)
Porez na promet nekretnina(4)
Tržište kapitala(7)
Zakon o posredovanju u prometu nekretnina(3)

Izvor

HANFA(7)
Hrvatska odvjetnička komora(6)
Ministarstvo financija - porezna uprava(123)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(3)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(3)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite