Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > 2008
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 92)
Naslov Datum
Podliježe li proizvođač proizvoda "A" oporezivanju pdv-om po stopi od 0% 13.5.2008
Društvo 'B', autor je i izdavač proizvoda 'A', edukativnog interaktivnog pomagala na CD-rom-u namijenjenog predškolskoj djeci, koji je izdan u sklopu serijala proizvoda 'C' edukativnog informatičkog školskog pomagala za sve razrede osnovne škole. 'A' obuhvaća područja namijenjena djeci predškolskog ...
Primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke (NN – Međunarodni ugovori 9/06) 2.12.2008
Na vaš upit da li su njemački državljani, zaposleni u Veleposlanstvu Savezne Republike Njemačke u Zagrebu dužni s tog osnova plaćati porez na dohodak u Republici Hrvatskoj, za plaću koju ostvaruju radom u Veleposlanstvu SR Njemačke, nastavno odgovaramo.
Tumačenje primjene Tbr. 29 toč. 1 u svezi Tbr. 7 toč. 1 i 2 Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika 17.5.2008
1. Odvjetnik koji sastavi aneks ugovora o kupoprodaji nekretnina ima pravo na nagradu za sastav tog aneksa prema Tbr. 29 toč. 1 Tarife, s time da osnovicu za obračun nagrade čini kupoprodajna cijena navedena u ugovoru.
Tumačenje članka 14. Pravilnika o porezu na dohodak 25.11.2008
Sindikat 'A' dostavio nam je upit koji se odnosi na tumačenje odredbi članka 14. Pravilnika o porezu na dohodak ( 'NN' br. 95/05, 96/06, 68/07), poglavito u smislu što se smatra vjerodostojnom ispravom kojom se dokazuju izdaci nastali za prehranui na službenom putovanju. Nastavno odgovaramo.
Prijava poreza na dobit za 2007. godinu 30.1.2008
POREZNA UPRAVA - SREDIŠNJI URED Klasa: 410-01/08-01/6 Ur.broj: 513-07-21-01/08-1 Zagreb, 30. siječnja 2008. POREZNA UPRAVA PODRUČNI URED - SVIMA - Predmet: Prijava poreza na dobit za 2007. godinu Na temelju članka 6. točaka 7. i 15. Zakona o poreznoj upravi (Narodne novine broj 67/01, 94/01 i 177/04...
Primjena čl. 233. Zakona o osiguranju 1.10.2008
Zakon o osiguranju ( u daljem tekstu: ZOS ) propisuje u članku 233. da je zastupanje u osiguranju djelatnost pokretanja, predlaganja ili obavljanja poslova pripreme i sklapanja ugovora o osiguranju u ime i za račun jednog ili više društava za osiguranje za proizvode osiguranja koji međusobno ne konk...
Planiranje i evidentiranje prometnih površina u službenim registrima te utvrđivanje njihova postojanja u postupcima izdavanja akata kojima se provode prostorni planovi, dopušta građenje i „legaliziraju“ bespravne zgrade 22.9.2008
Klasa: 350-01/08-01/129 Urbroj: 531-01-08-1
Ispravak porezne osnovice u slučaju vraćanja ambalaže 20.5.2008
U dopisu što nam je dostavilo Javno trgovačko društvo za porezno savjetništvo 'A', postavljen je upit u svezi s fakturiranjem vraćene ambalaže (paleta za cement).
Aneks ugovora 4.11.2008
Naručitelj je proveo postupak javne nabave za izvođenje javnih radova te sklopio i objavio ugovor. Tijekom izvođenja radova javila se potreba za dodatnim radovima te naručitelj namjerava sklopiti aneks ugovora za izvođenje dodatnih radova. Kako se sklapa navedeni aneks ugovora te kako se on objavlju...
Izdavanje lokacijskih dozvola za elektroničku komunikacijsku opremu koja se postavlja na postojećim građevinama ( antenski prihvat) i elektroničke komunikacijske opreme koja se postavlja na samostojećim antenskim stupovima 19.11.2008
Klasa:350-01/08-02/643
Pravo na odbitak pretporeza kod priređivanja igara na sreću u igračnicama i na automatima 23.12.2008
Društvo „A“ d.o.o., postavilo nam je pitanje vezano za klijenta kojem pruža knjigovodstvene usluge. Naime, radi se o društvu koje se, pored osnovne djelatnosti (hoteljerstvo i turizam), u dijelu građevinskog objekta planira baviti i priređivanjem posebnih igara na sreću u igračnicama i na automatima...
Pregovarački postupak javne nabave bez javne objave 15.9.2008
U proračunu županije predviđeno je 400.000 HRK za sufinanciranje studije jedne grane gospodarstva, a koju bi trebala izraditi Agencija d.o.o. koja je u 51%-om vlasništvu županije, dok su ostali suvlasnici gradovi te županije. Nositelji izrade studije bili bi zaposlenici Agencije d.o.o. potpomognuti ...
Obveze doprinosa za osiguranike po osnovi pomorac - član posade broda u međunarodnoj plovidbi 28.2.2008
Povodom dopisa Klasa: 080-01/07-01/71, Ur.broj: 530-04-07-8 od 20. veljače 2008. kojim se traži mišljenje o obvezama doprinosa za osiguranike obveznih osiguranja po osnovi pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi u slučaju kada su im, rješenjem Porezne uprave za 2008., utvrđene obveze dop...
Plaćanje doprinosa za pomorce zaposlenih na brodovima strane državne pripadnosti 8.2.2008
Od poduzeća 'A', ovlaštenog posrednika pri zapošljavanju pomoraca na brodovima strane državne pripadnosti zaprimili smo upit vezan uz plaćanje doprinosa odnosno o mogućnosti da inozemni poslodavac, posredstvom navedene Agencije, preuzme obvezu plaćanja doprinosa za kod njih zaposlene pomorce te o po...
Porezne olakšice za trgovačka društva koja su registrirana i obavljaju brodarsku djelatnost 13.3.2008
Člankom 429. stavkom 1. Pomorskog zakonika (Narodne novine broj 181/04 i 76/07) propisano je da trgovačka društva koja su registrirana i obavljaju brodarsku djelatnost ne plaćaju porez na dobit koju ostvare od iskorištavanja brodova u međunarodnoj plovidbi.
Broj uzastopnih revizija u leasing društvu 4.1.2008
Temeljem odredbe članka 15. stavka 1. točke 9. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ br. 140/05.) Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj dana 04. siječnja 2008. godine, daje
Javna nabava i održavanje nerazvrstanih cesta 15.10.2008
Je li Grad, kao jedinica lokalne samouprave koja je ujedno i obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi, postupak povjeravanja obavljanja poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta dužan provesti po odredbama Zakona o javnoj nabavi ili po odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (p...
Nepromjenljivost jediničnih cijena radova 15.9.2008
Proveden je javni natječaj za odabir izvođača radova na izgradnji objekta i odabran je izvođač s najnižom ponudom. Ugovorena je nepromjenjivost jediničnih cijena radova te je prije dva mjeseca izvođač započeo s radovima. Izvođač sada traži povećanje jediničnih cijena jer je od trenutka davanja ponud...
Korekcija cijena 7.11.2008
Naručitelj je sklopio osnovni ugovor o građenju 2006. godine od kada su se ugovorene cijene dosta promijenile (za 50%) te izvođač traži njihovu korekciju. Je li moguće korigirati cijene prema novoj ponudi koju izvođač traži?   
Porezni tretman premija osiguranja za dokup dijela doživotne mirovine radnicima 8.5.2008
Društvo 'A' dostavilo nam je upit koji se odnosi na premije osiguranja za dokup dijela doživotne mirovine koje uplaćuju poslodavci za svoje radnike i na njihovo razgraničenje u odnosu na premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, a sve zbog različitog postupanja u prkasi. Nastavno odgovaramo.
Kamate na zajmove dioničara i članova društva 11.12.2008
Porezni obveznik "A" iz Zagreba postavio je upit vezano uz kamate na zajmove dioničara i članova društva. Naime, postavlja se pitanje da li je, prilikom izračunavanja iznosa kapitala temeljem članka 8. stavka 3. Zakona o porezu na dobit, u izračun potrebno uključiti i akumulirane gubitke. Temeljem n...
Dio osobnog odbitka za stambene potrebe 26.3.2008
Od porezne obveznice primili smo upit u svezi dijela osobnog odbitka za stambene potrebe: porezna obveznica je kupnju prvog stana u 2007. godini financirala sredstvima namjenskog stambenog kredita u iznosu od 118.555,00 CHF čija je namjena kupnja stambenog objekta u iznosu od 106.520,71 CHF te adapt...
Privremena obustava obavljanja samostalne djelatnosti i svojstvo osiguranika pomorca 28.2.2008
Povodom dopisa Klasa: 140-10/08-01/5, Ur.broj: 341-99-05/6-08-3 od 10. siječnja 2008. kojim se traži mišljenje o statusu u mirovinskom osiguranju i obvezi doprinosa obrtnika koji je nadležnom Uredu za gospodarstvo prijavio privremenu obustavu obavljanja obrta a za kojega je lučka kapetanija uspostav...
Porez na dobit i obavljanje djelatnosti na području posebne državne skrbi 8.2.2008
Obratio nam se 'A' d.o.o. iz Splita, s pitanjem u svezi olakšica u oporezivanju dobiti poduzetnika koji obavlja djelatnost na području posebne državne skrbi druge skupine, ima u radnom odnosu na neodređeno vrijeme šest radnika od kojih četiri imaju prebivalište i boravište na području posebne državn...
Donacija za pomoć obitelji teško invalidnog djeteta 1.4.2008
Primili smo upit Centra za socijalnu skrb u kojem navode da bi primili na svoj žiroračun određena financijska sredstva pravnih i fizičkih osoba kao donaciju uz obavezu da donaciju isplate putem svoje blagajne obitelji teško invalidnog djeteta, u svezi čega se postavljaju sljedeća pitanja:
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

< Svi
2008(92)
> Siječanj(4) > Veljača(9) > Ožujak(6) > Travanj(8) > Svibanj(8) > Lipanj(4) > Kolovoz(4) > Rujan(9) > Listopad(10) > Studeni(20) > Prosinac(10)

Područje

Doprinosi(4)
Gradnja(5)
Gradski i općinski porezi(1)
Javna nabava(36)
Odvjetnici - tarife i kodeks(1)
Opći porezni zakon(1)
Ostalo(5)
Porez na dobit(9)
Porez na dodanu vrijednost(15)
Porez na dohodak(11)
Porez na promet nekretnina(1)
Radno-pravni odnosi(1)
Tržište kapitala(2)

Izvor

HANFA(2)
Hrvatska odvjetnička komora(1)
Ministarstvo financija - porezna uprava(47)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(1)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(5)
Uprava za sustav javne nabave(36)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite