Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > 2006
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 175)
Naslov Datum
Oporezivanje priručnika za športske ribolovce PDV-om po stopi od 22% ili po stopi 0% 9.5.2006
Hrvatski savez "A", izdao je dva priručnika za športske ribolovce i to Priručnik za sportski ribolov i Priručnik za polaganje ribočuvarskog ispita. U vezi navedenog postavljaju upit podliježu li navedeni priručnici oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 22% ili po stopi 0%.
Oporezivanje katetra za venu subclavia pdv-om po stopi od 0% 26.10.2006
Društvo "A" d.o.o., obratilo nam se s upitom oporezuju li se kateteri za venu subclavia porezom na dodanu vrijednost po stopi 0%.
Podaci na računu R-1 za naplatu cestarine 25.5.2006
U dopisu što su nam ga dostavile Hrvatske autoceste d.o.o. , navode da na naplatnim mjestima cestarskih prolaza ne izdaju račune R-1 za naplatu cestarine, već ih izdaju u upravi sektora za naplatu cestarine korisniku koji vrati originale računa plaćenih gotovinom ili kreditnim karticama na naplatnim...
Izdavanje računa R-1 21.4.2006
Hrvatski zavod za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu HZJZ) obveznik je poreza na dodanu vrijednost i obratio nam se u vezi izdavanja računa R-1. Naime, stručnjaci HZJZ-a imenovani su u radnu skupinu za provođenje bilateralnog screeninga za Poglavlje I Sloboda kretanja roba, te u tom svojstvu putuju ...
Da li usluga smještaja i prehrane radnika na terenu podliježe oporezivanju pdv-a po stopi od 10% 27.11.2006
Navedenim dopisom zatražili ste naš odgovor na sljedeća pitanja:
Tumačenje članka 13. stavak 2. točka 17. Pravilnika o porezu na dohodak 2.8.2006
Od Agencije "A" primili smo slijedeći upit: mogu li se odredbe o neoporezivoj isplati pomorskog dodatka analogno primijeniti na radnike Agencije odnosno posadu ukrcanu na riječni brod koji je Vlada RH dala na korištenje Agenciji, a brod će ploviti unutarnjim vodama - Dunavom, Dravom i Savom? Budući ...
Tumačenje članka 13. stavak 2. točka 17. i 18. Pravilnika o porezu na dohodak 7.11.2006
Primili smo slijedeći upit: mogu li se odredbe o neoporezivoj isplati pomorskog dodatka primijeniti na pomorce koji plove u kategorijama plovidbe koje se shodno Naredbi o kategorijama plovidbe pomorskih brodova ("Narodne novine" broj 46/06) smatraju nacionalnom plovidbom, na primjer pomorci i ribari...
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2004. godinu 2.1.2006
Od gospodina "A", primili smo molbu da se povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi za 2004. godinu na ime Gorana Bakica iz Zagreba, Račinova 12/3, prebaci na bivšu suprugu poreznog obveznika. Naime, Goran Bakić je po sudskoj presudi dužan doprinositi za uzdržavanje dvoje malo...
Povrat poreza na dodanu vrijednost javnim vatrogasnim postrojbama, vatrogasnim zajednicama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima za 2004. godinu 12.1.2006
Dobrovoljno vatrogasno društvo "A", uputilo nam je zahtjev za povrat poreza na dodanu vrijednost plaćenog po računima za nabavu opreme za obavljanje vatrogasne djelatnosti u 2004. godini. U zahtjevu navode da su zakasnili predati zahtjev za povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost, ali su mišljen...
Povrat poreza na dohodak po godinjoj poreznoj prijavi za 2005. godinu 6.6.2006
Od obveznice poreza na dohodak 'N.N.', primili smo upit koji se odnosi na mogućnosti ostvarivanja povrata poreza na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi za 2005. godinu. U upitu je navedeno da je porezna obveznica bila na porodnom dopustu do 26.7.2005. godine, a s 31.7.2005. bila je u radnom odnosu...
Prijava poreza na dobit za 2006. godinu 18.12.2006
Na temelju članka 6. točaka 7. i 15. Zakona o poreznoj upravi (Narodne novine broj 67/01, 94/01 i 177/04), radi jedinstvenog postupanja u primjeni odredbi Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05 i 57/06
Obračunavanje i plaćanje pdv-a na troškove amortizacije osobnih automobila vrijednosti veće od 400.000,00 kn 17.7.2006
Društvo 'A' d.o.o. b, obratilo nam se s upitom o obvezi obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost na troškove amortizacije osobnih automobila vrijednosti veće od 400.000,00 kuna po jednom vozilu. Društvo pita je li porezni tretman isti za vozila nabavljena u 2004. godini, kao i za vozila ...
Tumačenje članka 7. Zakona o računovodstvu 22.5.2006
U svezi upita poreznog obveznika "A" d.d.,  o obvezi čuvanja originalnih kontrolnih traka maloprodajne blagajne za inspekcijsku kontrolu 7 godina ili je iste dovoljno čuvati na jednom od nositelja podataka elektroničkog zapisa, u nastavku odgovaramo:
Administrativno i tehničko osoblje misija 27.2.2006
Područni ured Sisak postavio je upit jesu li članovi Misije OESS-a u Republici Hrvatskoj oslobođeni godišnjeg poreza na cestovna motorna vozila prema članku 18. stavak 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Na postavljeni upit u nastavku odgovaramo.
Tumačenje Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu 7.3.2006
Poduzeće „A“ d.o.o., obratilo nam se za zamolbom za tumačenje Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu („Narodne novine“, br. 97/05 i 115/05), što nije u nadležnosti Ministarstva financija, Porezne uprave. Međutim, postavljaju i pitanja u vezi s načinom iskazivanja povratne naknade za ambalažu za p...
Iznos povratne naknade za ambalažu i ambalažni otpad 7.3.2006
Navedenim dopisom proslijedili ste nam upit poduzeća „A“ d.o.o., u kojem postavljaju između ostalog i pitanja u svezi obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost na iznos povratne naknade za ambalažu i ambalažni otpad i načina iskazivanja povratne naknade za ambalažu i ambalažni otpad na iz...
PDV na iznose naknada za ambalažu i ambalažni otpad 10.1.2006
U svezi s upitom o obvezi obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost na iznose naknada za ambalažu i ambalažni otpad koje su dužni plaćati Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proizvođači i uvoznici proizvoda koji ambalažu stavljaju na tržište, a koju zaračunavaju svojim kupc...
Obračun amortizacije 14.6.2006
Od Porezne uprave, Područni ured Varaždin, primili smo upit klasa: 410-23/06-01/6, Urbroj: 513-07-05/06-1 od 7. lipnja 2006., koji se odnosi na obvezu iskazivanja izdataka po osnovi obračunatog otpisa (amortizacije) dobara dugotrajna imovine propisanim poslovnim knjigama. U upitu je navedeno da je t...
Oporezivanje angiografskih, diletacijskih i termodilucijskih katetra pdv-om 26.10.2006
Navedenim dopisom obratili ste nam se s upitom o tome oporezuju li se angiografski, dilatacijski i termodilucijski kateteri porezom na dodanu vrijednost po stopi 0% prema odredbi članka 10a, stavak 1. točka e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05).
Porezno priznavanje troškova osobnih automobila 20.10.2006
Na temelju podneska "NN" direktorice poduze ć a "A" d.o.o., u kojemu pita priznaju li se svi tro š kovi u svezi uporabe osobnih vozila (gorivo, ulje, odr ž avanje, registracija i amortizacija) u slu č aju kada se utvr đ uje pla ć a u naravi za upotrebu vozila u visini 1% od nabavne vrijednosti vozil...
Priznavanje troškova osobnog automobila kao poslovnih izdataka kod iznajmljivanja 4.12.2006
Od obveznika poreza na dohodak primili smo upit koji se odnosi na tumačenje poreznih propisa u dijelu koji se odnosi na upotrebu osobnog automobila kao poslovne dugotrajne imovine pri iznajmljivanju nekretnina. U upitu je porezni obveznik naveo da je njegovo osnovno zanimanje vezano uz radni odnos u...
Obveza plaćanja posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila 13.1.2006
Društvo "A" d.o.o. iz Zagreba, obratilo nam se sa upitom o obvezi plaćanja posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova, u slučaju pripajanja društva "A" d.o.o. društvu preuzimatelju "B" d.o.o. Društvo "B" d.o.o. sukladno ugovoru o pripa...
Posebni porez na promet osobnih automobila i ostalih motornih vozila 17.2.2006
U predmetnom dopisu navodite da su Agenciji za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS IT d.o.o.)Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela Gradske skupštine Grada Zagreba klasa: 023-05/05-01/26, ur.broj: 251-01-04-05-3, od ...
Korištenje službenog automobila za privatne potrebe i naknada za prijevoz na posao i s posla 9.10.2006
Od društva "A" primili smo upit koji se odnosi na mogu ć nost neoporezive isplate naknade za prijevoz na posao i s posla direktoru dru š tva i to u slu č aju kada mu je odobreno i kori š tenje za privatne svrhe automobila u vlasni š tvu poslodavca. U upitu je navedeno da se direktoru dru š tva po os...
Obveza plaćanja posebnog poreza na promet osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova 14.9.2006
Obrt "A", vlasnika A.A. novoosnovani je obrt, te nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost. Obrt je 7.lipnja 2006. godine od društva "B" kupio motocikl koji je 8.lipnja 2006. godine prodao fizičkoj osobi - građaninu. Kako bi mogao registrirati motocikl kupac je platio posebni porez na promet rablje...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 7 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

< Svi
2006(175)
> Siječanj(9) > Veljača(16) > Ožujak(20) > Travanj(11) > Svibanj(22) > Lipanj(16) > Srpanj(12) > Kolovoz(9) > Rujan(9) > Listopad(21) > Studeni(15) > Prosinac(15)

Područje

Doprinosi(11)
Gradnja(1)
Gradski i općinski porezi(1)
Opći porezni zakon(5)
Ostalo(5)
Porez na dobit(14)
Porez na dodanu vrijednost(55)
Porez na dohodak(76)
Porez na promet nekretnina(1)
Posebni porezi i trošarine(2)
Radno-pravni odnosi(1)
Tržište kapitala(1)
Županijski porezi(2)

Izvor

HANFA(1)
Ministarstvo financija - porezna uprava(172)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(1)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(1)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite