Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > 2009
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 164)
Naslov Datum
Prijava u registar i brisanje iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost od 01.01.2010. 31.12.2009
Na temelju odredbi članka 6. točke 7. i 15. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine, broj 67/01, 94/01 i 177/04), radi jedinstvenog postupanja u primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 47/95., 106/96., 164/98., 105/99., 54/00., 73/00., 127/00., 48/04., 82/04., 90/05., 76/...
Stupanje na snagu čl. 54. st. 1. 25.2.2009
Kada stupa na snagu i od kada se primjenjuje odredba članka 54. stavka 1. Zakona, a sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi?    
Obveza dostavljanja Obrasca IPP-1 i Obrasca IPP-SD 16.11.2009
Na upit porezne obveznice M.D. o tome da li su obrtnici, obveznici poreza na dohodak koji vode poslovne knjige, obvezni dostavljati Poreznoj upravi mjesečni obrazac IPP-1 ili samo na kraju godine Obrazac IPP-SD, u nastavku odgovaramo:
Naknada odvjetniku koja premašuje iznos od 10.000 bodova 17.10.2009
ZAKLJUČAK:
Primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Republike Poljske (NN - Međunarodni ugovori 13/95) 2.12.2009
Društvo X postavilo je upit o poreznom tretmanu same tvrtke i svoja dva radnika vezano za ugovoren posao u Republici Poljskoj. Naime, tvrtka je osnovana 2009. godine, ima dva zaposlena radnika, oba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i prijavljenim boravištem u Republici Poljskoj. Nema stalnu posl...
Primjena čl. 147. Zakona o osiguranju 1.10.2009
Zakonom o osiguranju, člankom 147. stavak 4. propisano je da društvo za osiguranje s manjim opsegom poslovanja može, uz prethodnu suglasnost nadzornog tijela, obavljanje unutarnje revizije povjeriti jednoj ili više osoba koje nisu u radnom odnosu s tim društvom za osiguranje, pod uvjetom da te osobe...
Primjena čl. 151. Zakona o osiguranju 1.10.2009
Temeljem odredbe članka 15. stavak 1. točka 9. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“, br. 140/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga daje sljedeće mišljenje:
Godišnja prijava poreza na dohodak za 2008. godinu 2.1.2009
POREZNA UPRAVA - SREDIŠNJI URED Klasa: 410-01/08-01/1388 Ur. broj: 513-07-21-01/09- 1 Zagreb, 02. siječnja 2009.g. POREZNA UPRAVA PODRUČNI URED -SVIMA- Predmet: Godišnja prijava poreza na dohodak za 2008.g. Na temelju odredbi članka 6. točke 7. i 15. Zakona o poreznoj upravi (Narodne novine, broj 67...
Javna objava Gfi zatvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i društava za upravljanje investicijskim fondovima za 2008. godinu 19.2.2009
Temeljem odredbe članka 15. točke 9. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine, broj 140/05.), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Uprave održanoj dana 19. veljače 2009. godine daje
Javna objava Gfi ovlaštenih društava za 2008. godinu 12.2.2009
Temeljem odredbe članka 15. točke 9. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine, broj 140/05.), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Uprave održanoj dana 12. veljače 2009. godine daje
Stope prireza porezu na dohodak gradova i općina u Republici Hrvatskoj za 2008. godinu 2009
Podnošenje godišnjih prijava poreza na dohodak za 2008. članova posade brodova u međunarodnoj plovidbi 21.1.2009
Zbog jedinstvenog postupanja u radu pri podnošenju godišnjih prijava poreza na dohodak za 2008. članova posade brodova u međunarodnoj plovidbi (dalje u tekstu: pomorci), daje se sljedeća uputa:
Godišnja prijava poreza na dobit za 2009. godinu 22.12.2009
POREZNA UPRAVA - SREDIŠNJI URED Klasa: 410-01/09-01/2018 Ur.broj: 513-07-21-01/09-1 Zagreb, 22. prosinca 2009. POREZNA UPRAVA PODRUČNI URED - SVIMA - Predmet: Prijava poreza na dobit za 2009. godinu Na temelju članka 6. točaka 7. i 15. Zakona o poreznoj upravi (Narodne novine broj 67/01, 94/01 i 177...
Primjena članka 325. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji 21.1.2009
Klasa: 350-01/09-01/10
Dostavljanje Potvrda o osobnom identifikacijskom broju osobama koje se ne nalaze na adresi prebivališta 25.3.2009
Na postavljene upite kako će osobe koje su smještene u umirovljeničkom domu ili se u trenutku dostave ne nalaze na adresi prebivališta, moći preuzeti svoje Potvrde o osobnom identifikacijskom broju, u nastavku odgovaramo.
Obveze agencije prema ustupljenom radniku 25.2.2009
KLASA: 110-01/09-01/3
Korištenje procjena za mjerenje fer vrijednosti kada tržište nije aktivno 15.1.2009
Temeljem odredbe članka 15. točke 9. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine, broj 140/05.), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Uprave održanoj dana 15. siječnja 2009. godine daje sljedeće
Promidžbene aktivnosti društva za osiguranje 5.3.2009
Klasa: 011-02/09-05/33 Ur.broj: 326-112-09-1
Pružanje usluga ponude apartmana, brod-charter-a putem interneta, te uvjeta za pružanje usluga putem interneta 1.2.2009
Za obavljanje usluga informacijskog društva, te Internet trgovine kao jednog od oblika trgovanja potrebno je najprije registrirati trgovačko društvo ili obrt, sukladno važećim pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
Nastup apsolutne zastare za pravo naplate poreza na promet nekretnina 2.10.2009
Vezano uz podnesak koji nam je uputio odvjetnik 'A' o nastupu apsolutne zastare za pravo naplate poreza na promet nekretnina, u nastavku odgovaramo.
Priznavanje neoporezivog dijela umjetničkog autorskog honorara 6.3.2009
Dru š tvo 'A' dostavilo nam je upit koji se odnosi na priznavanje neoporezivog dijela umjetni č kog autorskog honorara. U upitu je navedeno da je ured ovla š tenog arhitekta registriran kao obveznik poreza na dohodak po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja arhitekta te da doh...
Postupak javne nabave bez prethodne objave 7.5.2009
Može li sektorski naručitelj u slučaju iznimne žurnosti sukladno članku 116. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi zatražiti ponude od više ponuditelja?    
Rad blagdanom 2.10.2009
KLASA: 110-01/09-01/168
Izdavanje Potvrde o osobnom identifikacijskom broju za mjesto boravišta 15.4.2009
Na primljeni dopis osobe "A", s adresom prebivališta "X", te boravkom na adresi "Y", o izdavanju još jedne Potvrde o osobnom identifikacijskom broju za mjesto boravišta, u nastavku odgovaramo.
Oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada člana posade broda u međunarodnoj plovidbi 29.1.2009
Primili smo upit koji se odnosi na oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada č lana posade broda u me đ unarodnoj plovidbi, u dijelu koji se odnosi na ra č unanje razdoblja plovidbe, prera č unavanje primitka ostvarenog u stranoj valuti u kunsku protuvrijednost te isprava koje se prila ž u uz prija...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 7 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

< Svi
2009(164)
> Siječanj(16) > Veljača(38) > Ožujak(21) > Travanj(15) > Svibanj(6) > Lipanj(8) > Srpanj(11) > Kolovoz(3) > Rujan(6) > Listopad(18) > Studeni(8) > Prosinac(14)

Područje

Doprinosi(3)
Gradnja(3)
Javna nabava(68)
OIB(16)
Odvjetnici - tarife i kodeks(8)
Opći porezni zakon(4)
Ostalo(4)
Porez na dobit(3)
Porez na dodanu vrijednost(7)
Porez na dohodak(15)
Porez na promet nekretnina(2)
Posebni porezi i trošarine(3)
Radno-pravni odnosi(7)
Tržište kapitala(11)
Zakon o elektroničkoj trgovini(7)
Zakon o trgovini(3)

Izvor

HANFA(11)
Hrvatska odvjetnička komora(8)
Ministarstvo financija - porezna uprava(56)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(18)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(3)
Uprava za sustav javne nabave(68)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite