Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > 2016
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 117)
Naslov Datum
Primjena članka 12. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost 31.10.2016
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi primjene članka 12. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 130/15, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u). U upitu se postavlja pitanje ima li porezni obveznik iz druge države članice E...
Uputa o sastavljanju i podnošenju godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak te sastavljanju i podnošenju Zahtjeva za priznavanjem prava u posebnom postupku za 2015. godinu 11.1.2016
Na temelju odredbi članka 12. stavka 1. Zakona o poreznoj upravi (Narodne novine, broj 148/13 i 141/14), radi jedinstvenog postupanja u primjeni odredbi Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 120/13 - Odluka USRH, 125/13, 148/1 i 83/14 - Odluka ...
Uputa o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2015. godinu 14.1.2016
​U skladu s odredbama članka 35. Zakona i članka 46. Pravilnika, porezni obveznik poreza na dobit dužan je za razdoblje za koje se utvrđuje porez podnijeti prijavu poreza na dobit - Obrazac PD.
Primjena porezne olakšice za reinvestiranu dobit od 2015. godine 7.7.2016
​Porezna olakšica za reinvestiranu dobit uvedena je u sustav poreza na dobit Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, broj 22/12) i primjenjuje se od prijave poreza na dobit za 2012. godinu. Međutim, tijekom 2014. godine, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu...
Isplata dnevnica - ograničenje službenog puta na 30 dana 16.3.2016
​Zaprimili smo upit poreznog obveznika u kojem isti navodi da je vlasnik i direktor trgovačkog društva koje se bavi razvojem softwera te da društvo cjelokupni prihod ostvaruje na stranim tržištima. Najveći partner trgovačkog društva je u Japanu, s kojim trgovačko društvo ima ugovoreno da za potrebe ...
Evidentiranje PDV-a 27.1.2016
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi evidentiranja PDV-a u slučaju kada mu račun izdaje poslovni partner iz treće zemlje, a koji dobra isporučuje iz skladišta u Europskoj uniji. U upitu se navodi da je tuzemni porezni obveznik sklopio ugovor o isporuci dobara s poslovnim pa...
Prijenos porezne obveze i povrat PDV-a u građevinskoj djelatnosti 15.1.2016
Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se s upitom u vezi poreza na dodanu vrijednost. U upitu se navodi da se pitanje odnosi na tvrtku koja se bavi poslovima graditeljstva, inženjeringa i zaštite okoliša. Nadalje navodi se da je prilikom izmjene propisa zbog usklađivanja sa pravnom stečevinom...
Pregled država s kojima je Republika Hrvatska potvrdila uzajamnost na području povrata PDV-a inozemnim poreznim obveznicima 22.4.2016
​Napominjemo da su 1. srpnja 2013. pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji stupile na snagu odredbe članaka 68. do 73. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14) o povratu PDV-a poreznim obveznicima iz drugih država članica Europske unije...
Registriranje za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj 3.5.2016
​Elektroničkim putem dostavili ste upit u kojem navodite da trebate obaviti usluge poslovnom subjektu iz Republike Hrvatske, međutim, navodite da niste sigurni trebate li se registrirati za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj ili to treba učiniti primatelj Vaših usluga. U upitu također navodite da j...
Kirurški konac - primjena ispravne stope PDV-a 9.5.2016
​Navedenim dopisom dostavili ste nam upit sa zamolbom da se kao nadležno tijelo za donošenje i tumačenje poreznih propisa, a uzimajući u obzir, kako navodite, uvjetovanost našeg odgovora KLASA: 410-19/15-01/88, 513-07-21-01/16-6 od 4. ožujka 2016., očitujemo kojom stopom poreza na dodanu vrijednost ...
Obračun PDV-a na uslugu transporta plina 3.5.2016
Društvo A iz dostavnog popisa je operator transportnog sustava prirodnog plina koje svoju djelatnost obavlja isključivo na području Republike Hrvatske. Obzirom na provedenu liberalizaciju tržišta plina kao korisnici usluge transporta plina u 2016. godini pojavljuju se i nerezidenti, odnosno porezni ...
Povrat PDV-a poreznim obveznicima iz Republike Srbije - uvjet uzajamnosti 22.1.2016
​Elektroničkim putem obratili ste se upitom u vezi uzajamnosti između Republike Hrvatske i Republike Srbije na području povrata poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) te s tim u vezi opsega prava na povrat PDV-a poreznim obveznicima iz Republike Srbije.
Brisanje poreznog obveznika iz registra obveznika PDV-a 21.1.2016
Postavili ste nam upit o primjeni odredbi članka 186. stavka 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14 i 130/15, u daljnjem tekstu: Pravilnik) kojom je propisano da Porezna uprava može brisati poreznog obveznika iz registra obveznika PDV-a ...
Kirurški konac - primjena ispravne stope PDV-a 4.3.2016
​Navedenim dopisom dostavili ste nam upit u kojem navodite da se u aktivnostima carinskih tijela prilikom puštanja dobara u slobodan promet učestalo pojavljuju pitanja carinskih djelatnika i poreznih obveznika u vezi oporezivanja kirurškog konca te navodite da ste uočili nejednak tretman u pogledu p...
Uvećanje plaće djelatnika Agencije 6.10.2016
Odredba članka 54. stavka 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama o uvećanju osnovne plaće za 15% ako zaposlenik ima znanstveni stupanj doktora znanosti primjenjuje se na sve zaposlenike u javnim službama neovisno o radnome mjestu na kojemu se nalaze. Slijedom...
Porezni tretman zatvorenih alternativnih investicijskih fondova 4.1.2016
​Temeljem dopisa u kojemu se postavlja pitanje u svezi poreznih obveza zatvorenog alternativnog investicijskog fonda, te porezni tretman isplata dobiti iz takvoga fonda, u nastavku dostavljamo odgovor.
Arbitražni postupak 29.2.2016
​Stečajni upravitelj iz dostavnog popisa navodi da su društvo A d.o.o. u stečaju iz Opuzena te društvo B d.d. iz Poreča upisani u registar obveznika PDV-a te su kao protustranke sudjelovala u arbitražnom postupku koji se vodio pred Stalnim arbitražnim sudištem Hrvatske gospodarske komore. Pravorijek...
Oporezivanje prodaje grickalica i napitaka u autobusima 10.5.2016
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se s upitom u vezi oporezivanja porezom na dodanu vrijednost. Podnositelj upita navodi da u svrhu širenja postojeće ponude prikuplja informacije vezano uz projekt „Prodaja grickalica i napitaka u autobusima“. U upitu se također navodi da se predmetni aut...
PPMV i PDV kod prodaje automobila 21.12.2016
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi posebnog poreza na motorna vozila (u daljnjem tekstu: PPMV) i obračuna PDV-a u slučaju prodaje automobila. U upitu se navodi da se radi o slučaju da je auto kuća prodala automobil leasing kući te je obračunala i platila PPMV i PDV, a lea...
Izgradnja samoposlužne autopraonice 21.7.2016
​Podnositelj upita obratio nam se s pitanjem u vezi poreza na dodanu vrijednost. Naime, porezni obveznik podnositelj upita navodi da se u predmetnom slučaju radi o izgradnji samoposlužne autopraonice u vezi čega je sklopljen ugovor o izvođenju građevinskih radova i ugovor o isporuci i montaži potreb...
Dodjeljivanje bespovratnih sredstava društvu u predstečajnoj nagodbi 8.9.2016
​Zaprimili smo dopis poreznog obveznika Eko-flor plus d.o.o., Oroslavlje, Mokrice 180/c, kojim traži mišljenje da li pravomoćno završen postupak predstečajne nagodbe predstavlja razlog isključenja od mogućnosti dobivanja bezpovratnih poticajnih sredstava. S tim u svezi, dajemo sljedeće odgovor.
Obveza plaćanja poreza na promet kod prijenosa plinske mreže bez naknade s trgovačkog društva na društvo kćer 2.3.2016
​Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog popisa o obvezi plaćanja poreza na promet kod prijenosa plinske mreže bez naknade s trgovačkog društva na društvo kćer.
Ostvarivanje prava na pomoć za vrijeme bolovanja 30.9.2016
Tumačenje 193/2016 od 23. rujna 2016.
Isplata božićnice 5.12.2016
​Zaprimili smo vaš podnesak kojim postavljate upit vezan uz način isplate prigodne nagrade radnicima (božićnice), za koju navodite da predstavlja oporeziv dohodak, sukladno članku 14. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13, 1...
Uvećanje osobnog odbitka na temelju uzdržavanja djeteta iz prethodnoga braka 15.2.2016
​Dužnost i pravo djece na uzdržavanje prvenstveno je obveza roditelja koji su dužni uzdržavati maloljetno dijete prije ostalih što je propisano člankom 288. Obiteljskog zakona (Narodne novine broj 103/15). Također, radno sposoban roditelj se ne može osloboditi dužnosti uzdržavanja maloljetnog djetet...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 5 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

< Svi
2016(117)
> Siječanj(15) > Veljača(13) > Ožujak(11) > Travanj(10) > Svibanj(10) > Lipanj(4) > Srpanj(16) > Kolovoz(4) > Rujan(17) > Listopad(8) > Studeni(2) > Prosinac(7)

Područje

Doprinosi(2)
Opći porezni zakon(3)
Ostalo(2)
Porez na dobit(7)
Porez na dodanu vrijednost(56)
Porez na dohodak(26)
Porez na promet nekretnina(8)
Posebni porezi i trošarine(1)
Radno-pravni odnosi(11)
Tržište kapitala(1)

Izvor

Ministarstvo financija - porezna uprava(106)
Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora(11)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite