Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 160 / 163
Dokumenti od 3976 do 4000 (od ukupno 4070)
Naslov Datum
Sistematski pregled 6.7.2009
Je li Grad obvezan provesti postupak javne nabave usluge obavljanja sistematskog pregleda svojih službenika i namještenika? Može li tijekom jedne proračunske godine provesti više postupaka nabave za isti predmet nabave, sukladno potrebama gradskih upravnih tijela?   
Troškovi smještaja i prehrane za sudionike seminara 14.9.2004
Državni ured za reviziju proslijedio nam je upit Regionalnog središta za pružanje pomoci i uklanjanje posljedica katastrofa, 21221 Divulje, Vojama Knez Trpimir, koji se odnosi na porezni tretman naknada za prehranu i smještaj osoba na seminarima organiziranim u suradnji sa domaćim udrugama i medunar...
Prekid zastare 14.10.2005
U svezi upita Obrtničke komore županije A o nastanku zastare prava na naplatu komorskog doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori, u nastavku odgovaramo:
Računanje radnog staža u slučaju prekida 23.6.2014
Tumačenje br. 54/2014
Prekovremeni rad 29.5.2013
Zbog izbjegavanja ili ograničenja prekovremenog rada poslodavac može za službenika, kojem je rješenjem utvrđeno da radi u turnusu, donijeti odluku da u određene dane radi kraće u okviru radnog vremena njegovog turnusa. U tom slučaju ne radi se o promjeni organizacije rada nego se i dalje smatra d...
Prekovremeni rad 11.6.2015
Odredbom članka 65. stavka 6. Zakona o radu (NN br. 93/14) propisana su ograničenja u pogledu kategorije radnika koji mogu raditi prekovremeno samo ako dostave poslodavcu pisanu izjavu na takav rad.
Prekovremeni rad 21.7.2015
Sukladno odredbi članka 67. Zakona o radu preraspodijeljeno radno vrijeme tijekom razdoblja u kojem traje duže od punog ili nepunog radnog vremena iznimno može trajati duže od četrdeset osam sati tjedno, ali ne duže od pedeset šest sati tjedno, odnosno šezdeset sati tjedno ako poslodavac posluje sez...
Prekovremeni radu preraspodijeljenom radnom vremenu 3.1.2012
KLASA: 110-01/12-01/33
Preraspodjela i prekovremeni rad 30.9.2015
U skladu sa novim Zakonom o radu, radno vrijeme radnika može se rasporediti u jednakom trajanju ili u nejednakom trajanju po danima, tjednima, odnosno mjesecima. U slučaju kada je radno vrijeme raspoređeno nejednako, na kraju razdoblja za koje je poslodavac utvrdio razdoblje nejednakog rada (najman...
Preraspodijela radnog vremena radnika sa smanjenom radnom sposobnošću 20.2.2015
Sukladno članku 41. Zakona o radu (NN br. 93/14, dalje: ZOR), ako ovlašteno tijelo utvrdi da kod radnika postoji smanjena radna sposobnost uz djelomični gubitak radne sposobnosti, poslodavac je dužan, uzimajući u obzir nalaz i mišljenje tog tijela, ponuditi radniku sklapanje ugovora o radu u pisanom...
Preraspodjela radnog vremena 9.12.2014
Ako preraspodjela radnog vremena nije ugovorena i uređena kolektivnim ugovorom, odnosno sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, poslodavac je dužan utvrditi plan preraspodijeljenog radnog vremena s naznakom poslova i broja radnika uključenih u preraspodijeljeno radno vrijeme, te...
Primjena propisa pri uvozu 12.1.2004
Porezni obveznik "A", obratio nam se u svezi s primjenom propisa o porezu na dodanu vrijednost pri izvozu. Porezni obveznik je društvo koje je osnovao "B", Ontario, Kanada, za posredovanje pri izvozu proizvoda hrvatskih proizvođača, a koji se izvoze za hrvatska veleposlanstva i konzulate. Tuzemni pr...
Prijava radilišta 17.1.2013
Investitor u djelatnosti građevinarstva, odnosno poslodavac u djelatnostima brodogradnje i šumarstva, ako će na radilištu radove izvoditi više izvođača, dužan je prijaviti radilište najmanje 8 dana prije početka izvođenja radova:
Prijava skraćenog radnog vremena 23.4.2020
Zagreb, 23.04.2020
Zabrana prijeboja 31.8.2015
Odredbom članka 96. Zakona o radu (NN br. 93/14) propisano je da poslodavac ne smije bez suglasnosti radnika svoje potraživanje prema radniku naplatiti uskratom isplate plaće ili nekog njezina dijela, odnosno uskratom isplate naknade plaće ili dijela naknade plaće te da navedenu suglasnost radnik ne...
Prijevoz putnika 23.4.2014
​USRH, 148/13 i 153/13 - Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) te Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13 i 35/14). U upitu navodite da kao tuzemni porezni obveznik obavljate autobusni prijevoz putnika tuzemnim kupcima (udrugama, školama, drugim autobusn...
Troškovi prijevoza zaposlenika 21.6.2015
TUMAČENJE 160/2015
Zonski prijevoz 27.3.2013
Tumačenje broj 28/67 od 27. ožujka 2013.
Prijevozne usluge 24.4.2003
Društvo "A", uputilo nam je dopis u kojem navodi da su po izvršenom prijevozu robe na relaciji Gennevilliers (F) - Metković (HR) ispostavili račun domaćem kupcu za prijevoz robe primjenjujući odredbe članka 5. stavak 4. točka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, te su na naknadu koja se odnosi n...
Primjena snižene stope 3.2.2017
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa uputio je niz pitanja u vezi s oporezivanjem hotelskih i ugostiteljskih usluga od 1. siječnja 2017. godine. U nastavku navodimo dostavljena pitanja i odgovore u vezi istih.
Primjena snižene stope 22.1.2019
Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio se u vezi tumačenja da li se rezano svježe povrće i mješavine povrća kao što je primjerice mješavina povrća za juhu („grincajg“) oporezuju sniženom stopom PDV-a od 13%.
Primjena Zakona o upravnim pristojbama 17.2.2010
Vezano za vaše upite koji se odnose na naplatu upravne pristojbe za svjedodžbe, te plaćanje upravnih pristojbi koje prelaze iznos od 100,00 kuna, kako i na koji račun se plaćaju, u nastavku odgovaramo.
Primjena Tarife upravnih pristojbi 18.10.2006
U svezi vašeg upita broj: 511-01-75-48333/2-06 od 18. srpnja 2006. godine o obvezi plaćanja upravne pristojbe za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova čuvara i za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova zaštitata, u nastavku odgovaramo:
Primjerak sklopljenoga ugovora o radu 31.8.2015
Zakon o radu kao opći izvor radnog prava u članku 14. određuje da se ugovor o radu sklapa u pisanom obliku. Nastavno, članak 8. uređuje da se na sklapanje, valjanost, prestanak ili drugo pitanje u vezi s ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom ili sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslo...
Vrijeme pripravnosti 28.11.2014
Zakonom o radu definiran je pojam radnog vremena na način da se radnim vremenom smatra vrijeme u kojem je radnik obvezan obavljati poslove, odnosno u kojem je spreman (raspoloživ) obavljati poslove prema uputama poslodavca, na mjestu gdje se njegovi poslovi obavljaju ili drugom mjestu koje odredi po...
<<   Prijašnja | Stranica: 1 ... 159 160 161 ... 163 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2020(31) 2019(100) 2018(123) 2017(122)
2016(127) 2015(339) 2014(471) 2013(403)
2012(348) 2011(258) 2010(339) 2009(164)
2008(92) 2007(142) 2006(175) 2005(152)
2004(142) 2003(314) 2002(228)

Područje

Doprinosi(103)
Fiskalizacija(9)
Gradnja(226)
Gradski i općinski porezi(33)
Igre na sreću i zabavne igre(35)
Javna nabava(202)
OIB(68)
Odgoj i obrazovanje(82)
Odvjetnici - tarife i kodeks(88)
Opći porezni zakon(83)
Ostalo(237)
Porez na dobit(162)
Porez na dodanu vrijednost(1154)
Porez na dohodak(533)
Porez na promet nekretnina(139)
Posebni porezi i trošarine(48)
Radno-pravni odnosi(679)
Tržište kapitala(114)
Zakon o elektroničkoj trgovini(7)
Zakon o posredovanju u prometu nekretnina(22)
Zakon o trgovini(17)
Županijski porezi(29)

Izvor

HANFA(98)
Hrvatska odvjetnička komora(88)
Hrvatski zavod za zapošljavanje(1)
Ministarstvo financija - porezna uprava(2583)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(583)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(220)
Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora(295)
Uprava za sustav javne nabave(202)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite