Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 2 / 160
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 3996)
Naslov Datum
Dodatno pojašnjenje članka 14. stavak 7. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09 i 117/10) 16.3.2011
Na zaprimljeni upit osobe 'A' iz banke 'B', Sektora poslovanja sa stanovništvom, o tome što se smatra europskom osobnom iskaznicom, što predstavlja dokument iz države državljanstva uz dokaz o pripadajućem državljanstvu, te kako postupiti ako strana fizička osoba ima osobnu iskaznicu, a nema dokaz o ...
Podaci na računu R-1 za naplatu cestarine 25.5.2006
U dopisu što su nam ga dostavile Hrvatske autoceste d.o.o. , navode da na naplatnim mjestima cestarskih prolaza ne izdaju račune R-1 za naplatu cestarine, već ih izdaju u upravi sektora za naplatu cestarine korisniku koji vrati originale računa plaćenih gotovinom ili kreditnim karticama na naplatnim...
Izdavanje računa R-1 21.4.2006
Hrvatski zavod za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu HZJZ) obveznik je poreza na dodanu vrijednost i obratio nam se u vezi izdavanja računa R-1. Naime, stručnjaci HZJZ-a imenovani su u radnu skupinu za provođenje bilateralnog screeninga za Poglavlje I Sloboda kretanja roba, te u tom svojstvu putuju ...
Stupanje na snagu čl. 54. st. 1. 25.2.2009
Kada stupa na snagu i od kada se primjenjuje odredba članka 54. stavka 1. Zakona, a sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi?    
Obveza dostavljanja Obrasca IPP-1 i Obrasca IPP-SD 16.11.2009
Na upit porezne obveznice M.D. o tome da li su obrtnici, obveznici poreza na dohodak koji vode poslovne knjige, obvezni dostavljati Poreznoj upravi mjesečni obrazac IPP-1 ili samo na kraju godine Obrazac IPP-SD, u nastavku odgovaramo:
Izdavanje računa R-1 putem tankomata 10.6.2003
U dopisu što nam ga je dostavila tvrtka "A", postavljena su pitanja na koja odgovaramo u nastavku.
Popunjavanje obrasca ID i porezne kartice PK-1 7.3.2005
Od poduzeća "A", primili smo upit koji se odnosi na popunjavanje obrazaca ID i PK-1 u slučaju kada su tijekom 2004. godine isplaćene posloprimcima plaće, ali obveze za javna davanja (doprinosi za obvezna osiguranja, porez na dohodak i prirez) jesu obračunate, ali ne i uplaćene. Nastavno odgovaramo.
Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina 100%-tnih HRVI-a 1 skupine 2.2.2010
Podneskom nam se obratila Vlada Republike Hrvatske, Ured predsjednice, u privitku kojeg je proslijeđen dopis gosp.'A', predsjednika udruge 100%-tnih HRVI-a 1 skupine, a u kojemu se u bitnom navodi mogućnost oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina 100%-tnih HRVI-a 1 skupine u slučajevima ...
Općina - kontrola IP kartica i ID 1 obrazaca za 2009. 22.4.2010
Na zaprimljeni upit načelnika Općine 'A', o ispravnosti predanih IP i ID 1 obrazaca za 2009. budući je Općina 'A' poslovala pod matičnim brojem poglavarstva, a od 24. kolovoza 2009. posluje pod novim matičnim brojem te sve uplate vezane za plaće djelatnika i isplatu drugih dohodaka vrši na MB Općine...
Pojednostavnjeni postupak deklariranja na temelju komercijalnih isprava sukladno članku 88. stavku 1. točci b) Carinskog zakona 14.4.2010
Vezano za vaš upit kojim tražite mišljenje je li sukladno poreznim propisima da u sklopu izdavanja odobrenja za pojednostavnjeni postupak deklariranja za konačni izvoz robe na temelju komercijalnih isprava, odgovorna osoba za provedbu pojednostavnjenog postupka nije zaposlena kod podnositelja zahtje...
Tumačenje Tbr. 7. toč. 1. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika 10.2.2007
Ako je vrijednost predmeta spora označena iznosima 2.500,00 kn; 5.000,00 kn; 10.000,00 kn; 100.000,00 kn ili 250.000,00 kn, tada se nagrada obračunava tako da se priznaju bodovi određeni za te vrijednosti predmeta, odnosno za vrijednosti predmeta spora od 2.500,00 kn nagrada je 25 bodova,
Tumačenje primjene Tbr. 29 toč. 1 u svezi Tbr. 7 toč. 1 i 2 Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika 17.5.2008
1. Odvjetnik koji sastavi aneks ugovora o kupoprodaji nekretnina ima pravo na nagradu za sastav tog aneksa prema Tbr. 29 toč. 1 Tarife, s time da osnovicu za obračun nagrade čini kupoprodajna cijena navedena u ugovoru.
Zahtjev za tumačenje Tbr. 8. toč. 1. Tarife 8.3.2012
ZAKLJUČAK:
Tumačenje članka 64. stavak 1. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja 24.9.2003
Povodom vašeg dopisa Klasa: 411-01/03-01/187 Ur. broj:338-01-28-03-l od 3. rujna 2003. a vezano je uz tumačenje članka 64. stavak 1. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02 - u nastavku teksta Zakon) odgovaramo u nastavku.
Tumačenje primjene odredbe Tbr. 13. toč. 1. Tarife 18.12.2010
ZAKLJUČAK:
Primjena Tbr. 30. toč. 1. Tarife 3.6.2011
ZAKLJUČAK:
Tumačenje Tbr. 7. toč. 1. i 2. Tarife 21.1.2012
ZAKLJUČAK:
Ako se na kraju godine utvrdi da je postotak odbitka pretporeza umjesto 1% bio 2%, da li se tada odbitni PDV obračunava na ukupne račune 31.5.2010
U navedenom slučaju porez na dodanu vrijednost po stopi 2% može se odbiti kao pretporez samo po računima koji se nisu mogli u cijelosti pripisati oporezivim ili oslobođenim isporukama te je potrebno utvrditi iznos pretporeza koji se odnosni na isporuke dobara i usluga za koje je dopušten odbitak pre...
Kako ispraviti pretporez za nabavljenu opremu kojom se obavljala oporeziva djelatnost, a od 1. siječnja 2010. godine djelatnost više nije oporeziva 17.5.2010
Odredbom članka 20. stavak 5. Zakona i članka 142. stavak 1. i 4. Pravilnika propisano je ako se glede nekog gospodarskog dobra unutar roka od pet godina od kalendarske godine početka uporabe promijene uvjeti koji su u toj godini bili mjerodavni za odbitak pretporeza, tada se za razdoblje nakon prom...
Porez na dodanu vrijednost promjene za izvoznike i uvoznike od 1. srpnja 2013. 29.5.2013
​Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji ukida se granica prema državama članicama Europske unije, te u tom smislu u obavljanju prometa s drugim državama članicama nema izvoza i uvoza. Izvoz i uvoz od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji kao pojam postojat će samo s trećim zem...
Uvoz nakon 1. srpnja 2013. 17.6.2013
​Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji ukida se granica prema državama članicama Europske unije, te u tom smislu u obavljanju prometa s drugim državama članicama nema izvoza i uvoza.
Slobodne zone, carinska skladišta i postupak oplemenjivanja u postupku unutarnje proizvodnje nakon 1. srpnja 2013. 27.6.2013
​Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji slobodne zone se u fiskalnom smislu uključuju u teritorij Republike Hrvatske. Na isporuke dobara i usluga u slobodne zone primjenjivati će se iste odredbe Zakona koje se odnose na poslovanje drugih poreznih obveznika u tuzemstvu sa tuzemnim porez...
Tumačenje članka 25. stavka 1. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 24.4.2014
​Porezna uprava, Središnji ured zaprimila je Vaš upit u kojemu je zatraženo tumačenje odredbe članka 25. stavka 1. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13; dalje u tekstu: Zakon), odnosno tko se smatra dužnikom pojedincem u postupku...
Porezni postupci pri statusnim promjenama od 1. srpnja 2013. 28.5.2014
​Primili smo upit društva za poslovno savjetovanje u svezi poreznih obveza pri provođenju  statusnih promjena odnosno spajanja, podjele, djelomične podjele, prijenosa imovine i zamjene dionica trgovačkih društava iz različitih država članica prema Direktivama 90/434/EEZ i 2005/19/EZ. U dostavljenom ...
Iskazivanje troškova na Obrascu JOPPD za službena putovanja plaćenih izravno s računa isplatitelja od 1. siječnja 2015. 10.10.2014
​Zaprimili smo upit vezan uz provedbu članka 76. stavka 6 i stavka 1. točke 6. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13 i 160/13 - dalje u tekstu Pravilnik), a koji se odnosi na izvješćivanje o neopo...
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 160 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2019(76) 2018(117) 2017(121) 2016(117)
2015(338) 2014(470) 2013(403) 2012(348)
2011(258) 2010(339) 2009(164) 2008(92)
2007(142) 2006(175) 2005(152) 2004(142)
2003(314) 2002(228)

Područje

Doprinosi(103)
Fiskalizacija(9)
Gradnja(226)
Gradski i općinski porezi(33)
Igre na sreću i zabavne igre(35)
Javna nabava(202)
OIB(68)
Odgoj i obrazovanje(82)
Odvjetnici - tarife i kodeks(88)
Opći porezni zakon(82)
Ostalo(233)
Porez na dobit(160)
Porez na dodanu vrijednost(1116)
Porez na dohodak(523)
Porez na promet nekretnina(138)
Posebni porezi i trošarine(48)
Radno-pravni odnosi(662)
Tržište kapitala(114)
Zakon o elektroničkoj trgovini(7)
Zakon o posredovanju u prometu nekretnina(22)
Zakon o trgovini(17)
Županijski porezi(28)

Izvor

HANFA(98)
Hrvatska odvjetnička komora(88)
Ministarstvo financija - porezna uprava(2525)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(568)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(220)
Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora(295)
Uprava za sustav javne nabave(202)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite