Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Doprinosi
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 103)
Naslov Datum
Tumačenje članka 64. stavak 1. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja 24.9.2003
Povodom vašeg dopisa Klasa: 411-01/03-01/187 Ur. broj:338-01-28-03-l od 3. rujna 2003. a vezano je uz tumačenje članka 64. stavak 1. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02 - u nastavku teksta Zakon) odgovaramo u nastavku.
Obračun doprinosa i poreza na dohodak prema isplati razlike plaće za 2002. godinu i izvješćivanje 17.2.2003
Od društva "A" d.d., zaprimljen je upit o načinu obračuna obveznih doprinosa i poreza na dohodak te izvješćivanja u slučaju isplate razlike plaće koja se odnosi na rezultate poslovanja iz 2002. godine.
Obračun doprinosa za razdoblje do 31. prosinca 2003. 20.2.2003
Povodom vašeg upita od 23. siječnja 2003. u predmetu primjene Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja prema isplatama plaća i drugih primitaka (bonusa) za razdoblje do 31. prosinca 2002. odgovaramo u nastavku:
Isplata dnevnica - ograničenje službenog puta na 30 dana 16.3.2016
​Zaprimili smo upit poreznog obveznika u kojem isti navodi da je vlasnik i direktor trgovačkog društva koje se bavi razvojem softwera te da društvo cjelokupni prihod ostvaruje na stranim tržištima. Najveći partner trgovačkog društva je u Japanu, s kojim trgovačko društvo ima ugovoreno da za potrebe ...
Mišljenje o primjeni Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu 22.9.2014
​Konzultantsko društvo iz Zagreba postavilo je upit vezano za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu. Naime, klijent konzultantskog društva, austrijski državljanin, bio je u razdoblju od 2006. do 31. svi...
Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja između Hrvatske i Austrije 3.8.2015
​Podnositelj upita postavio je upit vezano za porezni tretman dohotka kojeg radnik sa hrvatskim državljanstvom i prebivalištem ostvaruje temeljem nesamostalnog rada u društvu sa sjedištem u Republici Austriji. Naime, radnik je zaposlen u austrijskom društvu od 9. mjeseca 2014., te se postavlja pitan...
Obveze banke u slučaju zakašnjele uplate doprinosa 3.3.2003
Povodom vašeg dopisa broj 04-5-646/03 ML od 30. siječnja 2003. a u predmetu provedbe članka 81. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02) i postavljenih pitanja odgovaramo u nastavku:
Obveza plaćanja doprinosa radniku nakon tri godine bolovanja 2.4.2013
​Od društva "A" d.o.o, zaprimili smo upit o obvezi doprinosa za radnika koji je na neprekidnom bolovanju u trajanju dužem od tri godine po istoj dijagnozi bolesti, na koji odgovaramo u nastavku.
Isplata bonusa i primjena najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa 23.7.2007
Od "A" d.d., iz Zagreba, zaprimljen je pisani upit vezan uz primjenu odredaba Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02, 175/03 i 177/04 - dalje u tekstu Zakon) i to u dijelu koji uređuje pitanje najviše godišnje osnovice. U bitnome, postavljaju se pitanja:
Porezni tretman isplate dobiti odnosno dohotka iz Bosne i Hercegovine fizičkoj osobi, državljaninu Republike Hrvatske 3.9.2015
​Podnositelj upita postavio je upit vezano za porezni tretman u Republici Hrvatskoj prilikom isplate dobiti/dohotka iz Bosne i Hercegovine. Naime, podnositelj upita je fizička osoba, državljanin Republike Hrvatske, stalno je nastanjen u Zagrebu te je vlasnik trgovačkog društva u Bosni i Hercegovini....
Obveze doprinosa za osiguranike po osnovi pomorac - član posade broda u međunarodnoj plovidbi 28.2.2008
Povodom dopisa Klasa: 080-01/07-01/71, Ur.broj: 530-04-07-8 od 20. veljače 2008. kojim se traži mišljenje o obvezama doprinosa za osiguranike obveznih osiguranja po osnovi pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi u slučaju kada su im, rješenjem Porezne uprave za 2008., utvrđene obveze dop...
Plaćanje doprinosa za pomorce zaposlenih na brodovima strane državne pripadnosti 8.2.2008
Od poduzeća 'A', ovlaštenog posrednika pri zapošljavanju pomoraca na brodovima strane državne pripadnosti zaprimili smo upit vezan uz plaćanje doprinosa odnosno o mogućnosti da inozemni poslodavac, posredstvom navedene Agencije, preuzme obvezu plaćanja doprinosa za kod njih zaposlene pomorce te o po...
Korištenje stranog poreznog broja za potrebe vođenja postupaka u Republici Hrvatskoj 12.9.2014
​Zaprimili smo upit obveznika iz dostavnog spiska o tome da li strane fizičke i pravne osobe, koje nemaju boravište/prebivalište/sjedište u Republici Hrvatskoj, trebaju zatražiti određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja za potrebe vođenja ovršnog, parničnog i sličnih postupaka il...
Doprinosi na naknade sportskim sucima i delegatima ostvarenima u inozemstvu 5.3.2012
KLASA: 410-01/12-01/510
Plaćanje doprinosa za osobe hrvatske državljane zaposlene u osobnoj službi diplomatskog predstavnika 15.5.2003
U svezi s vašim upitom u vezi primjene Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja ("Narodne novine", broj 147/02 - u daljnjem tekstu Zakon ) od 20.ožujka 2003.godine, a u dijelu koji se odnosi na obračunavanje i plaćanje doprinosa za osobe zaposlene u osobnoj službi diplomatskog predstavnika u Repub...
Privremena obustava obavljanja samostalne djelatnosti i svojstvo osiguranika pomorca 28.2.2008
Povodom dopisa Klasa: 140-10/08-01/5, Ur.broj: 341-99-05/6-08-3 od 10. siječnja 2008. kojim se traži mišljenje o statusu u mirovinskom osiguranju i obvezi doprinosa obrtnika koji je nadležnom Uredu za gospodarstvo prijavio privremenu obustavu obavljanja obrta a za kojega je lučka kapetanija uspostav...
Doprinosi za obvezna osiguranja s osnove druge samostalne djelatnosti 29.5.2003
Povodom dopisa Klasa: 410-01/03-01/105 Ur. broj: 513-07-08/03-2 od 18. ožujka 2003. u predmetu podneska gospodina "A", u vezi s primjenom Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02 — u nastavku: Zakon), odnosno mišljenje o obvezi plaćanja doprinosa obvezno osiguranje sta...
Doprinosi za obvezna osiguranja s osnove samostalne djelatnosti obrta 29.5.2003
Povodom Vaše predstavke upućene Uredu Predsjednika Republike a u vezi s primjenom Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02 - u nastavku: Zakon) odnosno objašnjenja obveze plaćanja doprinosa po osnovi samostalne djelatnosti obrta koja se obavlja, uz istovremeno, radni o...
Doprinosi za obvezna osiguranja obveznika koji od samostalne djelatnosti plaćaju porez na dobit 23.7.2003
U poslovima donošenja rješenja o mjesečnoj osnovici i iznosima doprinosa obveznicima koji sami za sebe plaćaju doprinose sukladno članku 70. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02 - u nastavku teksta Zakon) izdana su, u nekim slučajevima, rješenja obveznicima doprino...
Obračun i plaćanje doprinosa za obvezna osiguranja prema isplatama po ugovoru o djelu 23.2.2003
Povodom vašeg upita od 6. veljače 2003. u vezi s obvezom obračuna i plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja prema isplatama po ugovoru o djelu odgovaramo u nastavku:
Doprinos za zdravstveno osiguranje inozemnih umirovljenika i osoba koje su dobrovoljno zdravstveno osigurane 14.7.2003
Prema odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, broj 94/01, 88/02, i 149/02) na osnovno zdravstveno osiguranje osigurani su i: korisnici mirovine i invalidnine s prebivalištem ili trajnim nastanjenjem u Republici Hrvatskoj koji to pravo ostvaruju isključivo od stranog nositelja mir...
Ispravak fiskaliziranih računa i porez na dodanu vrijednost 11.5.2015
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o ispravku fiskaliziranih računa. U upitu se navodi da je porezni obveznik na početku poslovanja kao mali porezni obveznik koji je oslobođen plaćanja PDV-a za konzumaciju pića građanima izdavao račune u kojima je neovlašteno iskazao PDV. U vezi ...
Osnovica za obračun dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem 28.6.2007
Povodom dopisa Klasa:120-01/07-01/4 Ur. broj 513-02-1-1430/2-07-1 od 17. svibnja 2007. kojim se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje traži tumačenje o osnovici i načinu obračuna dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem dajemo mišljen...
Dodjeljivanje OIB-a stranoj državi 25.7.2014
​Dana 2. svibnja 2014. godine zaprimljen je dopis Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb kojim je Središnjem uredu Porezne uprave proslijeđen na postupanje zahtjev u kojem se traži da Ministarstvo financija, Porezna uprava po službenoj dužnosti odredi i dodijeli osobni identi...
Identifikacija opunomoćenika kod određivanja i dodjeljivanja OIB-a za drugu osobu 21.5.2015
​Zaprimili smo upit obveznika kojim traži objašnjenje iz kojeg je razloga nadležna ispostava Porezne uprave odbila izvršiti određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja (u nastavku: OIB) za stranu fizičku osobu. Naime, podnositelj upita navodi kako je opunomoćenik uz preslike dokumen...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 5 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2018(1) 2017(2) 2016(2) 2015(13)
2014(10) 2013(5) 2012(1) 2009(3)
2008(4) 2007(10) 2006(11) 2005(1)
2004(1) 2003(39)

Područje

< SviDoprinosi

Izvor

Ministarstvo financija - porezna uprava(103)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite