Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Uprava za sustav javne nabave
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 9
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 202)
Naslov Datum
Stupanje na snagu čl. 54. st. 1. 25.2.2009
Kada stupa na snagu i od kada se primjenjuje odredba članka 54. stavka 1. Zakona, a sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi?    
Dostava ponuda čija veličina premašuje 35 MB 19.9.2015
Člankom 54. stavkom 5. točkom 1. Zakona o javnoj nabavi propisano je da javni naručitelj prihvaća dostavu u papirnatom obliku u odnosu na dijelove ponude koji se ne mogu dostaviti elektroničkim sredstvom, poput fizičkih uzoraka, maketa i sl. Mišljenja smo da se u konkretnom slučaju ova odredba može ...
Primjena Zakona o javnoj nabavi na nabavu čija je procijenjena vrijednost niža od 70.000,00 kuna 24.5.2012
Člankom 18. Stavkom 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) propisano je da se Zakon ne treba primjenjivati za nabavu čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna.
Aneks ugovora 4.11.2008
Naručitelj je proveo postupak javne nabave za izvođenje javnih radova te sklopio i objavio ugovor. Tijekom izvođenja radova javila se potreba za dodatnim radovima te naručitelj namjerava sklopiti aneks ugovora za izvođenje dodatnih radova. Kako se sklapa navedeni aneks ugovora te kako se on objavlju...
Uputa za nabavu računalnih aplikacija (programa) 9.5.2012
Ministarstvo gospodarstva je kroz svoje nadzorne i savjetodavne aktivnosti uočilo učestalu praksu nepravilne primjene Zakona o javnoj nabavi pri nabavi raznih računalnih aplikacija (programa), odnosno softvera. Stoga s ciljem prevencije nepravilnosti u provedbi postupaka javne nabave dajemo uputu ve...
Može li se arhitektonski natječaj provesti kao natječaj u kojem se dodjeljuju nagrade 20.3.2013
Člankom 2. točkom 12. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) natječaj je definiran kao postupak koji omogućava naručitelju dobivanje plana ili projekta koji je odabrao ocjenjivački sud, uglavnom u području prostornog planiranja, arhitekture, inženjerstva ili obrade podataka, nakon provedenog natjecanja...
Kupnja prehrambenih artiklala putem bonova 9.12.2010
Je li odabir prodavaonica u kojima će socijalno ugroženi građani kupovati prehrambene artikle putem bonova predmet Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08)?   
Određivanje pojma ažuriranih popratnih dokumenata 14.3.2017
Vezano za pitanje ažuriranih popratnih dokumenata, upućujemo vas na uvodnu izjavu Direktive 2014/24/EU, broj 85, u kojoj se navodi sljedeće: “važno je da bi se odluke javnih naručitelja trebale temeljiti na novim podacima, osobito što se tiče osnova za isključenje, a s obzirom da do važnih promjena ...
Dostava ažurirane dokumentacije u postupku javne nabave 5.5.2019
Člankom 20. stavkom 9. Pravilnika propisano je da se oborivo smatra da su dokazi iz članka 265. stavka 1. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji od dana u kojem istječe rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje. Dokazi iz članka 265. stavka 1. ZJN 2016 su:
Pregovarački postupak javne nabave bez javne objave 15.9.2008
U proračunu županije predviđeno je 400.000 HRK za sufinanciranje studije jedne grane gospodarstva, a koju bi trebala izraditi Agencija d.o.o. koja je u 51%-om vlasništvu županije, dok su ostali suvlasnici gradovi te županije. Nositelji izrade studije bili bi zaposlenici Agencije d.o.o. potpomognuti ...
Postupak javne nabave bez prethodne objave 7.5.2009
Može li sektorski naručitelj u slučaju iznimne žurnosti sukladno članku 116. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi zatražiti ponude od više ponuditelja?    
Mogućnost primjene pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave 12.10.2015
Proveden je otvoreni postupak javne nabave za nabavu usluga zakupa i media planiranja za oglašavanje na TV-u, dnevnim novinama, Internetu (portalima i Google mreži) i plakatnim površinama, u svrhu podizanja javne svijesti o implementaciji reformskih mjera, u kojemu su sudjelovala tri ponuditelja. Na...
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje 21.1.2019
Člankom 131. stavkom 1. točkom 2. podtočkom c) ZJN 2016 propisano je da javni naručitelj smije koristiti pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje za dodjelu ugovora o javnoj nabavi ako samo određeni gospodarski subjekt može izvoditi radove, isporučiti robu ili pružiti usluge z...
Dokazna snaga isprave ovjerene od javnog bilježnika 9.12.2010
Je li javni bilježnik ovlašten ovjeriti ispravu o upisu u poslovni, sudski registar te je li njegova ovjera vjerodostojna bez ovjere Trgovačkog suda?   
Primjena Zakona o javnoj nabavi na odabir javnog bilježnika radi izdavanja rješenja o ovrsi 21.3.2012
U Dodatku II.B Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) pod kategorijom 21, navedene su „pravne usluge“. Navedene usluge odnose se na referentne brojeve u Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV) od 79100000-5 do 79140000-7.
Koji podaci trebaju biti vidljivi na javnom otvaranju elektronički dostavljenih ponuda 16.11.2015
Sukladno članku 82. Zakona o javnoj nabavi, kriteriji za odabir ponude, ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda su različiti kriteriji povezani s predmetom nabave. Ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda, naručitelj u pozivu ili u dokumentaciji za nadmetanje mora navesti sve kriterije pa...
Bitna izmjena u postupku javne nabave 15.6.2019
Člankom 9. stavkom 9. Pravilnika propisano je da nakon okončanja prethodnog savjetovanja naručitelj smije izmijeniti prethodno objavljeni opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugo...
Jamstvo u obliku bjanko zadužnice 9.12.2010
Je li naručitelj obvezan isključiti ponudu u kojoj je umjesto tražene obične zadužnice dostavljena bjanko zadužnica?   
Proces centralizacije i objedinjavanja postupaka javne nabave putem središnjeg tijela 9.12.2010
Proces centralizacije i objedinjavanja postupaka javne nabave putem središnjeg tijela sukladno Zakonu o javnoj nabavi?   
Dobivanje relevantnih informacija vezanih za dokumente i certifikate stranih ponuditelja 20.3.2013
Člankom 67. stavkom 6. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) javnom naručitelju je omogućeno da se, u slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama gospodarskih subjekata iz članka 67., obrati nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih subjeka...
Javna nabava i održavanje nerazvrstanih cesta 15.10.2008
Je li Grad, kao jedinica lokalne samouprave koja je ujedno i obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi, postupak povjeravanja obavljanja poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta dužan provesti po odredbama Zakona o javnoj nabavi ili po odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (p...
Nepromjenljivost jediničnih cijena radova 15.9.2008
Proveden je javni natječaj za odabir izvođača radova na izgradnji objekta i odabran je izvođač s najnižom ponudom. Ugovorena je nepromjenjivost jediničnih cijena radova te je prije dva mjeseca izvođač započeo s radovima. Izvođač sada traži povećanje jediničnih cijena jer je od trenutka davanja ponud...
Korekcija cijena 7.11.2008
Naručitelj je sklopio osnovni ugovor o građenju 2006. godine od kada su se ugovorene cijene dosta promijenile (za 50%) te izvođač traži njihovu korekciju. Je li moguće korigirati cijene prema novoj ponudi koju izvođač traži?   
Promjena cijene izvođenja radova 17.5.2015
Odredbom članka 105. stavkom 7. Zakona o javnoj nabavi propisano je da „Ako se prema ugovoru o građenju u skladu s običajima i praksom u graditeljstvu ukupna cijena utvrđuje konačnim obračunom, neovisno o tome je li građenje ugovoreno po sustavu »ključ u ruke« ili se ta cijena utvrđuje primjenom jed...
Propisivanje promjenjive cijene predmeta javne nabave 25.6.2019
Člankom 6. stavcima 1. do 4. Pravilnika propisano je da naručitelj u dokumentaciji o nabavi određuje je li cijena ponude promjenjiva ili nepromjenjiva. Promjenjiva cijena je cijena koja se tijekom trajanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma može mijenjati, a nepromjenjiva cijena je cijen...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 9 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2019(17) 2018(2) 2017(25) 2015(13)
2014(11) 2013(6) 2012(9) 2010(15)
2009(68) 2008(36)

Područje

Javna nabava(202)

Izvor

< SviUprava za sustav javne nabave
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite