Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Porez na dobit
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 162)
Naslov Datum
Porezni postupci pri statusnim promjenama od 1. srpnja 2013. 28.5.2014
​Primili smo upit društva za poslovno savjetovanje u svezi poreznih obveza pri provođenju  statusnih promjena odnosno spajanja, podjele, djelomične podjele, prijenosa imovine i zamjene dionica trgovačkih društava iz različitih država članica prema Direktivama 90/434/EEZ i 2005/19/EZ. U dostavljenom ...
Provedba članka 16. i 20. Zakona o porezu na dobit 5.3.2004
Trgovačko društvo «A» iz Zagreba, nositelj poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica iz Zakona o poticanju ulaganja (Narodne novine broj 73/00), postavlja upit u vezi provedbe članka 16. i 20. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, broj 127/00 i 163/03) na koja odgovaramo u nastavku:
Tumačenje članka 2. stavak 6. i članak 17a. Zakona o porezu na dobit 17.3.2004
Porezni obveznik "A" d.o.o., postavlja pitanje primjene članka 2. stavak 6. Zakona o porezu na dobit prema kojemu pravne osobe koje su registrirane i obavljaju isključivo istraživačko razvojnu djelatnost nisu obveznici poreza na dobit. Obveznik "A" d.o.o. navodi da se bavi razvojem softvera i to za...
Zaštitna kamata na porezni gubitak za 1997. godinu po prijavi poreza na dobit za 2003. godinu 17.11.2003
Na temelju upita društva "A", u svezi obračuna zaštitne kamate kod prijenosa gubitaka, po prijavi poreza na dobit za 2003. godinu, nastavno odgovaramo.
Kada se na naknade inozemnim pravnim osobama plaća porez po odbitku po stopi od 20%? 31.12.2010
​Sukladno članku 31. stavcima 1., 2., i 3. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 60/05, 57/06 i 80/10) porez po odbitku u smislu toga Zakona jest porez kojim se oporezuje dobit koju ostvari nerezident u Republici Hrvatskoj. Porezni obveznik poreza po odbitku je isplatitelj. Porezna o...
Uputa o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2003. godinu 5.3.2004
Predmet: Uputa za popunjavanje i podnošenje prijave poreza na dobit za 2003. godinu Na temelju članka 6. točke 7. i 15. Zakona o poreznoj upravi («Narodne novine» br. 67/01 i 94/01), poradi jedinstvenog postupanja u primjeni odredbi Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine" br. 127/2000., 163/2003...
Prijava poreza na dobit za 2006. godinu 18.12.2006
Na temelju članka 6. točaka 7. i 15. Zakona o poreznoj upravi (Narodne novine broj 67/01, 94/01 i 177/04), radi jedinstvenog postupanja u primjeni odredbi Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05 i 57/06
Prijava poreza na dobit za 2007. godinu 30.1.2008
POREZNA UPRAVA - SREDIŠNJI URED Klasa: 410-01/08-01/6 Ur.broj: 513-07-21-01/08-1 Zagreb, 30. siječnja 2008. POREZNA UPRAVA PODRUČNI URED - SVIMA - Predmet: Prijava poreza na dobit za 2007. godinu Na temelju članka 6. točaka 7. i 15. Zakona o poreznoj upravi (Narodne novine broj 67/01, 94/01 i 177/04...
Godišnja prijava poreza na dobit za 2009. godinu 22.12.2009
POREZNA UPRAVA - SREDIŠNJI URED Klasa: 410-01/09-01/2018 Ur.broj: 513-07-21-01/09-1 Zagreb, 22. prosinca 2009. POREZNA UPRAVA PODRUČNI URED - SVIMA - Predmet: Prijava poreza na dobit za 2009. godinu Na temelju članka 6. točaka 7. i 15. Zakona o poreznoj upravi (Narodne novine broj 67/01, 94/01 i 177...
Prijava poreza na dobit za 2010. godinu 15.12.2010
POREZNA UPRAVA - SREDIŠNJI URED Klasa: 410-01/10-01/2476 Ur.broj: 513-07-21-01/10-1 Zagreb, 15. prosinca 2010. POREZNA UPRAVA PODRUČNI URED - SVIMA - Predmet: Prijava poreza na dobit za 2010. godinu Na temelju članka 6. točaka 7. i 17. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine broj 67/01, 94/01, 177/...
Prijava poreza na dobit za 2011. godinu 15.12.2011
Na temelju članka 6. točaka 7. i 17. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine broj 67/01, 94/01, 177/04 i 128/10), radi jedinstvenog postupanja u primjeni odredbi Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08 i 80/10; u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o porezu na do...
Prijava poreza na dobit za 2012. godinu 28.12.2012
Na temelju članka 16. točaka 7. i 17. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine broj 25/12 i 112/12), radi jedinstvenog postupanja u primjeni odredbi Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10 i 22/12; u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o porezu na dobit (Na...
Primjena Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu pri podnošenju prijave poreza na dobit i prijave poreza na dohodak za 2013. godinu 19.2.2014
​            Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (Narodne novine, broj 14/14) stupio je na snagu je 6. veljače 2014. Međutim, zbog obveze primjene Uredbe Komisije (EU) br. 800/2008. od 6. kolovoza 2008. i propisa kojima se uređuje postupanje s državnim pot...
Prijava poreza na dobit za 2013. godinu 31.12.2013
1. Rok i mjesto podnošenja porezne prijave 1. po osnovi korištenja plovila i zrakoplova nije ostvario prihod najmanje u visini 7% nabavne vrijednosti takve imovine 2. po osnovi korištenja apartmana i kuće za odmor nije ostvario prihod najmanje u visini 5% nabavne vrijednosti takve imovine 3. po osno...
Uputa o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2014. godinu 7.1.2015
​U skladu s odredbama članka 35. Zakona i članka 46. Pravilnika, porezni obveznik poreza na dobit dužan je za razdoblje za koje se utvrđuje porez podnijeti prijavu poreza na dobit - Obrazac PD.
Primjena porezne olakšice za reinvestiranu dobit od 2015. godine 7.7.2016
​Porezna olakšica za reinvestiranu dobit uvedena je u sustav poreza na dobit Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, broj 22/12) i primjenjuje se od prijave poreza na dobit za 2012. godinu. Međutim, tijekom 2014. godine, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu...
Primjene porezne olakšice za reinvestiranu dobit od 2015. godine 14.10.2015
​Porezna olakšica za reinvestiranu dobit uvedena je u sustav poreza na dobit Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, broj 22/12) i primjenjuje se od prijave poreza na dobit za 2012. godinu. Međutim, tijekom 2014. godine, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu...
Uputa o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2015. godinu 14.1.2016
​U skladu s odredbama članka 35. Zakona i članka 46. Pravilnika, porezni obveznik poreza na dobit dužan je za razdoblje za koje se utvrđuje porez podnijeti prijavu poreza na dobit - Obrazac PD.
Prijava poreza na dobit za 2016. godinu 22.2.2017
​Uputa o sastavljanju, podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2015. godinu (dalje u tekstu: Uputa za 2015.), Klasa: 410-01/16-01/81, Ur.broj: 513-07-21-01/16-1 od 14. siječnja 2016. godine, primjenjuje se na odgovarajući i prilag...
Prijava poreza na dobit za 2018. godinu - uputa 17.5.2019
Uputa o sastavljanju, podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2017. godinu (dalje u tekstu: Uputa za 2017.), KLASA: 410-01/18-01/312, URBROJ: 513-07-21-01/18-1 od 23. travnja 2018. godine, primjenjuje se na odgovarajući i prilagođ...
Priznavanje prava na prijenos poreznog gubitka u slučaju promjene strukture vlasništva poreznog obveznika za više od 50% 16.8.2010
​Priznavanje prava na prijenos poreznog gubitka u slučaju promjene strukture vlasništva poreznog obveznika za više od 50% odnosno da li će porezni obveznik koji već dvije godine kontinuirano obavlja registriranu djelatnost ostvariti pravo na prijenos poreznog gubitka ako se tijekom poreznog razdoblj...
Porezni tretman promidžbene akcije 7.1.2014
Sukladno članku 5. stavku 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12 i 148/13) porezna osnovica je dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama...
Porezni tretman promidžbene akcije banke koja u cilju promicanja imena i usluga banke jednokratno položi određeni iznos na svaki novootvoreni račun dječje štednje 3.1.2011
Sukladno članku 11. stavku 1. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09 i 123/10) rashodima razdoblja za koje se utvrđuje porez (porezno razdoblje), sukladno članku 5. stavak 1. Zakona, smatraju se smanjenja gospodarstvenih koristi u obliku odljeva ili iscrpljen...
Porezni tretman aktivnosti u području farmaceutske industrije 29.4.2014
​Primili smo upit poreznog obveznika koji se odnosi na utvrđivanje poreznih obveza u provođenju marketinških i promidžbenih aktivnosti vezanih za specifičnu farmaceutsku i medicinsku industriju. Prema navodima iz upita porezni obveznik, između ostalog, obavlja usluge vezane za registraciju lijekova,...
Porezni tretman zatvorenih alternativnih investicijskih fondova 4.1.2016
​Temeljem dopisa u kojemu se postavlja pitanje u svezi poreznih obveza zatvorenog alternativnog investicijskog fonda, te porezni tretman isplata dobiti iz takvoga fonda, u nastavku dostavljamo odgovor.
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 7 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2020(1) 2019(3) 2018(4) 2017(7)
2016(7) 2015(5) 2014(4) 2013(9)
2012(15) 2011(12) 2010(5) 2009(3)
2008(9) 2007(13) 2006(14) 2005(2)
2004(7) 2003(19) 2002(23)

Područje

< SviPorez na dobit

Izvor

Ministarstvo financija - porezna uprava(159)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(3)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite