Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Porez na dohodak
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 19
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 473)
Naslov Datum
Isplata primitaka po osnovi ugovora o djelu i naknada za službeni put na zaštićeni račun 29.5.2017
​U svezi primljenog upita o tome jeste li bili dužni na zaštićeni račun uplatiti cjelokupni iznos troška na ime službenih putovanja (cestarine i loko vožnja) i jeste li pravilno isplatili iznos naknade po ugovoru o djelu (1.805,00 kuna na zaštićeni račun i ostatak do 2.707,50 kuna na redovni bankovn...
Osobni odbitak umirovljenika koji su zaposleni na nepuno radno vrijeme 17.5.2017
​U svezi primljenog podneska o krivoj primjeni članka 28. stavka 8. Pravilnika o porezu na dohodak na umirovljenike koji su ujedno u radnom odnosu do pola radnog vremena, čime im je u ožujku isplaćena manja neto mirovina, jer im nije uzet u obzir osobni odbitak, u nastavku odgovaramo:
Oporezivanje primitaka učenika i studenata 5.5.2017
​Na upit u svezi oporezivanje primitaka učenika i studenata, odnosno koji sve primici ulaze u godišnji neto limit od 60.600,00 kn neoporezivih primitaka te u svezi dva konkretna primjera obračuna, u nastavku odgovaramo:
Korištenje osobnog odbitka kod više isplatitelja 3.5.2017
​Primili smo upit porezne obveznice u svezi korištenja osobnog odbitka. Podnositeljica u istom navodi kako prema njenom mišljenju novi Pravilnik o porezu na dohodak ne štiti u dovoljnoj mjeri interese zaposlenika koji rade kod više poslodavaca ističući kako pojedini poslodavci koriste osobni odbitak...
Utvrđivanje paušalnog dohotka i paušalnog poreza na dohodak te dohotka od imovine prema rješenju Porezne uprave 24.4.2017
Ako porezni obveznik koji obavlja djelatnost od koje dohodak i porez na dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu, uz tu djelatnost u tijeku poreznog razdoblja započne obavljati i novu djelatnost od koje dohodak obvezno utvrđuje na temelju propisanih poslovnih knjiga prema člancima 30. - 35. Zakona i od k...
Utvrđivanje poreza na dohodak ostvarenog od imovine po osnovi iznajmljivanja stanova soba i postelja 18.4.2017
​Vezano za upit Područnog ureda Sjeverna Hrvatska o utvrđivanju poreza na dohodak ostvarenog od imovine po osnovi iznajmljivanja stanova soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova u slučaju kada je nadležni ured državne uprave donio rješenje o djelomičnoj odjavi pružanja ugostitel...
Volonterska naknada i novčana nagrada za natjecanje 18.4.2017
​Vezano za pitanje o poreznom tretmanu naknade volonteru koju isplaćuje neprofitna organizacija te vezano za pitanje o poreznom tretmanu novčane nagrade koja se isplaćuje za najbolji članak na određenom internetskom portalu kojemu mogu pristupiti svi čitatelji koji čitaju taj portal, odgovaramo u na...
Ispunjavanje obveznih podataka u putnim nalozima 13.4.2017
​Zaprimili smo upit poreznog obveznika u svezi iskazivanja obveznih elemenata u putnim nalozima. U istom se postavlja pitanje o obvezi popunjavanja podataka o marki i registarskoj oznaci automobila te početnom i završnom stanju brojila - kilometar/sat u putnom nalogu u slučaju kada poslodavac za rad...
Porezni tretman subvencije studentima za smještaj u studentskom domu 10.4.2017
​Zaprimili smo upit sveučilišta, u svezi poreznog tretmana isplate subvencija studentima slabijeg socioekonomskog statusa u podmirivanju troškova smještaja u studentskom domu. Subvencije će se isplaćivati na žiro račune studenata iz Fonda za subvencioniranje troškova smještaja koje plaćaju studenti ...
Uvećanje osobnog odbitka po osnovi invalidnosti 10.4.2017
​Zaprimili smo upit Zavoda A vezan za ostvarivanje prava uvećanog osobnog odbitka po osnovi invalidnosti osobama koje su upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (dalje u tekstu: očevidnik). U upitu ...
Primici na koje se ne plaća porez na dohodak 6.4.2017
​Temeljem postavljenog upita u svezi priznavanja neoporezivog iznosa stipendije koju rezidentu Republike Hrvatske koji se nalazi na poslijediplomskom studiju u Mađarskoj, a koji je za dodjelu stipendije izabran na javnom natječaju na kojem su mogli pristupiti svi studenti pod istim uvjetima, isplaću...
Oporezivanje primitaka isplaćenih po osnovi ugovora o osnivanju prava služnosti 23.3.2017
​Radi jednoobraznog postupanja oporezivanja primitaka koji se isplaćuju po osnovi ugovora o osnivanju prava služnosti, pri čemu se ugovaraju dvije vrste naknade, jedna koja se isplaćuje kao naknada štete prilikom preinake nekretnine na kojoj je osnovano pravo služnosti i druga, koja se isplaćuje kao...
Porezni tretman dodjele dionica iz inozemstva 23.3.2017
​Primili smo upit Trgovačkog društva u HR-u u svezi poreznog tretmana dodjele dionica iz inozemstva te obračuna i uplate doprinosa, poreza i prireza u ime radnika. U istom se, između ostalog, navodi da zaposlenicima Trgovačkog društva u RH-u, Trgovačko društvo u SAD-u  ima namjeru dodijeliti dionice...
Porezni tretman fotoreporterske djelatnosti 10.3.2017
​Na vaš upit u svezi mogućnosti obavljanja fotoreporterske djelatnosti u obrtu ili isključivo u djelatnostima slobodnih zanimanja, u nastavku odgovaramo:
Primici isplaćeni znanstvenicima na koje se ne plaća porez na dohodak 9.3.2017
​Zaprimili smo upit vezan za isplatu stipendija za stručno usavršavanje znanstvenika u inozemstvu i tuzemstvu radi povećanja mobilnosti znanstvenika i prijenosa znanja putem projekata i programa koje financira Europska unija, a koje isplaćuje Hrvatska zaklada za znanost, neprofitna organizacija fina...
Dohodak od imovine ostvaren po osnovi najma vlasnika i suvlasnika 9.3.2017
​Na postavljeno pitanje vezano za oporezivanja dohotka od imovine ostvarenog po osnovi najamnine kada vlasnik jednog dijela nekretnine koji je istovremeno i suvlasnik drugih dijelova nekretnine, iznajmljuje nekretninu u svoje ime i za svoj račun uz suglasnost suvlasnika utemeljenu ugovorom sklopljen...
Troškovi prijevoza na posao i s posla 25.1.2017
​Temeljem postavljenih upita o poreznom tretmanu troškova prijevoza na posao i s posla „koje bi poslodavac vršio radnicima (a na to pristaje) prema cijenama mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte skupljeg prijevoznika (čiji vozni red odgovora radnom vremenu radnika)“  te „da li bi se ista tak...
Porezni tretman mirovine ostvarene u inozemstvu 19.12.2016
​Podnositelj upita u svom dopisu ukazuje na složenu situaciju vezanu uz oporezivanje mirovina ostvarenih iz inozemstva, točnije iz Republike Slovenije. Naime, podnositelj upita predlaže da se vezano za mirovine iz inozemstva izvrše određene izmjene kako bi se istim osigurao pravedan, korektan, socij...
Porezni tretman mirovine ostvarene u inozemstvu (SAD) 19.12.2016
​Podnositelj upita u svom dopisu postavlja pitanje vezano za dvostruko oporezivanje mirovina iz SAD-a? Naime, podnositelj upita navodi da dvostruko oporezivanje mirovina predstavlja zapreku za povratak ljudi u Republiku Hrvatsku.
Isplata božićnice 5.12.2016
​Zaprimili smo vaš podnesak kojim postavljate upit vezan uz način isplate prigodne nagrade radnicima (božićnice), za koju navodite da predstavlja oporeziv dohodak, sukladno članku 14. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13, 1...
Dvostruko oporezivanje inozemnih mirovina 2.12.2016
​Vezano za vaš upit u kojemu navodite da vezano za reformu poreznog sustava Republike Hrvatske, Središnji ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske svakodnevno dobiva velik broj upita hrvatskih državljana, korisnika inozemnih mirovina, iz država s kojima Republika Hrvatska nema sklopljen i u primjeni ...
Porezni tretman primitaka ostvarenih radom na plutajućem LNG terminalu 5.9.2016
​Temeljem postavljenog upita poreznog obveznika u kojem se navodi da su u tijeku pripreme za realizaciju gospodarskog projekta u svezi kojega jedna inozemna brodarska kompanija priprema ponudu za natječaj za plutajući LNG terminal na Krku te traži mišljenje o poreznom tretmanu primitaka koje bi ostv...
Porezni tretman dohotka ostvarenog u inozemstvu 5.9.2016
​Podnositelj upita, Ured predsjednice Republike Hrvatske, zaprimio je pismo poreznog obveznika u kojemu se ukazuje na složenu situaciju vezanu uz dvostruko oporezivanja između Republike Hrvatske i Kraljevine Belgije. Naime, porezni obveznik navodi da je isti državljanin Kraljevine Belgije s privreme...
Uvećani osobni odbitak za uzdržavano punoljetno dijete 27.7.2016
​Primili smo upit koji se odnosi na ostvarivanje prava uvećanoga osobnog odbitka po osnovi uzdržavanja punoljetnog djeteta o kojemu se skrbi iako je skrbništvo prestalo nakon djetetove punoljetnosti rješenjem Centra za socijalnu skrb. Nastavno odgovaramo sa stajališta Porezne uprave odnosno u pogled...
Isplate novčane pomoći građanima 19.7.2016
​Zaprimili smo vaš upit KLASA: 363-01/16-001/204, URBROJ: 251-13-13-16-2 od 17. svibnja 2016. u kojem navodite kako su zbog obilnih padalina tijekom 2014. i izlijevanja potoka i kanala, u pojedinim dijelovima Grada Zagreba građani zbog poplave pretrpili štetu na svojim stambenim objektima te da Grad...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 19 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2017(17) 2016(26) 2015(20) 2014(13)
2013(11) 2012(34) 2011(24) 2010(7)
2009(15) 2008(11) 2007(45) 2006(76)
2005(65) 2004(47) 2003(39) 2002(23)

Područje

< SviPorez na dohodak

Izvor

Ministarstvo financija - porezna uprava(473)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite