Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Opći porezni zakon
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 83)
Naslov Datum
Pojednostavnjeni postupak deklariranja na temelju komercijalnih isprava sukladno članku 88. stavku 1. točci b) Carinskog zakona 14.4.2010
Vezano za vaš upit kojim tražite mišljenje je li sukladno poreznim propisima da u sklopu izdavanja odobrenja za pojednostavnjeni postupak deklariranja za konačni izvoz robe na temelju komercijalnih isprava, odgovorna osoba za provedbu pojednostavnjenog postupka nije zaposlena kod podnositelja zahtje...
Izvješće o isplaćenim kamatama na dohodak od štednje temeljem Općeg poreznog zakona i Direktive Vijeća 2003/48/EZ 18.7.2014
​                 Zaprimili smo podnesak s upitom vezanim za izvješće isplatitelja kamata na štednju rezidentima Europske unije temeljem Direktive vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od štednje isplaćenog u obliku kamata. U predmetnom upitu u bitnom je navedeno kako postoje nejasnoće u svezi po...
Tumačenje članka 7. Zakona o računovodstvu 22.5.2006
U svezi upita poreznog obveznika "A" d.d.,  o obvezi čuvanja originalnih kontrolnih traka maloprodajne blagajne za inspekcijsku kontrolu 7 godina ili je iste dovoljno čuvati na jednom od nositelja podataka elektroničkog zapisa, u nastavku odgovaramo:
Primjena članka 8. Općeg poreznog zakona 31.1.2017
​Podnositelj upita iz dostavnog dopisa zatražio je tumačenje o primjeni odredbi Općeg poreznog zakona koje se odnose na pravni institut porezne tajne. U predmetnom upitu u bitnom se navodi kako je novelom Zakona o parničnom postupku unesena odredba sadržana u članku 221.b, a koja daje mogućnost da s...
Aktiviranje ePorezne temeljem punomoći dobivenih od klijenata 29.9.2010
Vezano za upit društva „A.“ d.o.o. o aktiviranju ePorezne temeljem punomoći dobivenih od klijenta, koje su sastavljene kod odvjetnika i ovjerene kod javnog bilježnika, u nastavku odgovaramo.
Dostava podataka o poreznom dugu javnim bilježnicima za potrebe ostavinskog postupka 16.9.2013
Zaprimili smo upit kojim se traži uputa o postupanju po zaprimljenim zahtjevima kojim javni bilježnici traže dostavu podataka o poreznom dugu za potrebe ostavinskog postupka. Naime, javnobilježnički uredi, kod kojih se vodi ostavinski postupak iza umrlog poreznog obveznika, traže da za potrebe ostav...
Obveza dostave podataka javnim bilježnicima 8.1.2007
U svezi upita Porezne uprave, Područnog ureda Split o obvezi dostave podataka o procjeni tržišne vrijednosti nekretnina u svezi s ostavinskim postupkom prema zahtjevu javnobilježničkog ureda, u nastavku odgovaramo:
Postupanje PU prilikom praćenja velikih događanja bitnih za oporezivanje 21.12.2010
U smislu odredbi Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 147/08, u nastavku: OPZ), Porezna uprava ima ovlasti i dužnosti utvrđivati sve činjenice koje su od utjecaja ili mogu biti od utjecaja na donošenje zakonite i pravilne odluke (u nastavku: porezno bitne činjenice), pri čemu nije ograničena u...
Ispunjenje poreznih obveza po ugovoru o najmu povodom zahtjeva za odobrenje stalnog boravka 11.9.2015
​Zaprimili smo zahtjeve Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave za upravne i inspekcijske poslove kojima se traže podaci o ispunjenju poreznih obveza po ugovoru o najmu, povodom zahtjeva za odobrenje stalnog boravka.
Cesija pretplate poreza 27.3.2017
​Zaprimili smo vaš upit u kojem tražite tumačenje članka 25. stavka 3. Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 115/16, dalje u tekstu: OPZ) kojim je propisano da je ugovor o ustupu obvezujući za porezno tijelo, osim ako se nad ustupateljem prava provodi ovrha. Dalje u upitu navodite kako je naved...
Porezni tretman gospodarske cjeline prilikom pripajanja društva kapitala 26.8.2013
Zaprimili smo upit u kojem je opisan poslovni plan vlasnika društva XY d.o.o. da kroz mogućnost podjele prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima provede podjelu društva na način da se prema utvrđenom planu podjele izvrši podjela na već osnovano društvo X d.o.o. prijenosom gospodarske cjeline sa...
Cvjećarski obrt - izdavanje računa 15.11.2013
Zaprimili smo upit u kojem vlasnik obrta, u kojem pomažu članovi obitelji koji nisu zaposleni u istom, pita mogu li oni izdavati i račune a da nisu u prekršaju.
Pitanje vijećnika A Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije u vezi s objavljivanjem poreznih kartica državnih dužnosnika 2.1.2002
U svezi vašeg dopisa klasa: 021-01/01-01/13, ur. broj: 2181/1-1-01-10 od 21. studenoga 2001. godine u kojem navodite vijećničko pitanje vijećnika A koji traži od Vlade Republike Hrvatske da naredi Poreznoj upravi da na kraju godine objavi porezne kartice svih ministara, zamjenika i pomoćnika minista...
Preispitivanje danog mišljenja o dvojezičnom izdavanju računa 4.5.2017
​Podnositelj upita podnio je zahtjev za preispitivanjem danog mišljenja o dvojezičnom izdavanju računa. Prema navedenom zahtjevu porezni obveznik ističe da iz relativno nejasnih odredbi Općeg poreznog zakona, Zakona o računovodstvu, Zakona o porezu na dodanu vrijednost ne proizlazi zabrana izdavanja...
Postupanje po zahtjevu za obračun, zaduženje i naplatu javnih davanja po osnovi neto plaće isplaćene po sudskoj presudi 13.10.2009
Vezano za upit Porezne uprave, Područnog ureda Z. za dodatno objašnjenje o postupanju po zahtjevu odvjetnika 'A' kao punomoćnika osobe 'B'., u nastavku dajemo slijedeći odgovor.
Porezna tajna i dostavljanje podataka društvu koje obavlja djelatnost sudskog vještačenja 24.6.2014
​Zaprimili smo upit podnositelja (trgovačkog društva navedenoga u dostavnom spisku) u kojem je zatraženo tumačenje instituta porezne tajne u svezi pribavljanja službenih podataka o kojima evidenciju vodi Porezna uprava.
Nadzor poreznih obveznika koji obavljaju odvjetničku djelatnost 19.11.2003
Područni ured Zagreb u dopisu Klasa: 471-02/03-01/1236 Ur. broj: 513-07-01-03-18 od 06.11.2003. godine izložio je problematiku vezanu uz nadzor poreznih obveznika koji obavljaju odvjetničku djelatnost, a koja se očituje u osporavanju prava uvida u sudske spise sa obrazloženjem čuvanja odvjetničke ta...
Evidencije o dnevno gotovinskom prometu 12.7.2002
Društvo "A", postavilo na je upit za tumačenje odredbe članka 55. stavak 5. Općeg poreznog zakona ("Narodne novine" broj 127/00. i 86/01.), jeli se pod pojmom evidencije o dnevnom gotovinskom prometu podrazumijevaju posebne evidencije o dnevnom gotovinskom prometu ili postojeće evidencije koje porez...
Dostava podataka za pravnu osobu u stečaju na temelju prijave poreza na dobit 6.2.2007
U svezi zahtjeva gospodina A dostavljenog Područnom uredu Zadar, Ispostavi Zadar za izdavanje dokumenta kojim se oslikava stanje iz centralne jedinice računalnog sustava Porezne uprave za pravnu osobu 'B' d.o.o. na temelju predane prijave poreza na dobit za 1994. godinu koju je potpisao kao direktor...
Prekid zastare i povrat poreza na dodanu vrijednost 13.5.2014
​Proslijedili ste nam prijedlog odgovora na upit u svezi instituta prekida zastare i povrata poreza na dodanu vrijednost i zatražili tumačenje članka 85. stavaka 2. i 3. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“, br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13, u nastavku: OPZ).
Porezna tajna i izdavanje potvrda o visini dohotka poslodavcu za posloprimca 13.5.2014
​Proslijedili ste nam upit Ispostave Zagreb - Novi Zagreb u kojem se navodi da je Ministarstvo unutarnjih poslova kao poslodavac od Porezne uprave zatražilo izdavanje potvrde o visini dohotka i o ostvarenom drugom dohotku za svoju zaposlenicu, sudsku vještakinju za rukopise, a s kojom vodi sudski sp...
Određivanje mjesta ostvarivanja dohotka kao mjesta prebivališta 9.1.2013
​Primili smo upit u kojem je navedeno da je u postupku pokrenutom po članku 63. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12) porezni obveznik, kao izvor sredstava za stjecanje nekretnine u Zagrebu naveo novčana sredstva uplaćena sa računa njegove majke...
Izdavanje potvrde o ostvarenom dohotku 27.3.2014
​Zaprimili smo vaš mail u kojem navodite kako nemate prebivalište u Republici Hrvatskoj, imate hrvatsko državljanstvo, OIB i hrvatsku putovnicu te pitate možete li dobiti potvrdu o ostvarenom dohotku od Porezne uprave u Republici Hrvatskoj.
Čuvanje dokumentacije na elektronskom mediju 6.3.2006
U svezi upita poreznog obveznika HT - Hrvatske telekomunikacije d.d., Zagreb, Savska cesta 32 o zakonitosti čuvanja primljenih računa i ustale knjigovodstvene dokumentacije bitne za utvrđivanje i poreza samo u skeniranom obliku na nositelju podataka elektroničkog zapisa bez čuvanja originalnih ispra...
Čuvanje dokumentacije na elektronskom 6.3.2006
U svezi upita poreznog obveznika HT - Hrvatske telekomunikacije d.d., Zagreb, Savska cesta 32 o zakonitosti čuvanja primljenih računa i ustale knjigovodstvene dokumentacije bitne za utvrđivanje i poreza samo u skeniranom obliku na nositelju podataka elektroničkog zapisa bez čuvanja originalnih ispra...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2019(1) 2017(4) 2016(3) 2015(3)
2014(17) 2013(12) 2012(1) 2011(4)
2010(8) 2009(4) 2008(1) 2007(2)
2006(5) 2005(3) 2003(9) 2002(6)

Područje

< SviOpći porezni zakon

Izvor

Ministarstvo financija - porezna uprava(83)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite