Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 3 / 152
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 3785)
Naslov Datum
Primjena olakšice za reinvestiranu dobit 10.4.2017
​Zaprimili smo upit vezano za tumačenje odredbi Zakona o porezu na dobit u slučaju prodaje dugotrajne imovine - nekretnine koja je bila osnova za korištenje porezne olakšice za reinvestiranu dobit u prijavi poreza na dobit za 2015. godinu. U upitu se navodi da je porezni obveznik nabavio predmetnu n...
Otpisi nenaplativih potraživanja 10.4.2017
​Primili smo upit poreznog obveznika 'A' d.o.o., u svezi priznavanja rashoda s osnove otpisa nenaplativih potraživanja. Prema navodima iz upita porezni obveznik je član Europske organizacije za sigurnost zračne plovidbe - Eurocontrola, te stoga primjenjuje uredbe Europske Komisije koje se odnose na ...
Porezni tretman subvencije studentima za smještaj u studentskom domu 10.4.2017
​Zaprimili smo upit sveučilišta, u svezi poreznog tretmana isplate subvencija studentima slabijeg socioekonomskog statusa u podmirivanju troškova smještaja u studentskom domu. Subvencije će se isplaćivati na žiro račune studenata iz Fonda za subvencioniranje troškova smještaja koje plaćaju studenti ...
Uvećanje osobnog odbitka po osnovi invalidnosti 10.4.2017
​Zaprimili smo upit Zavoda A vezan za ostvarivanje prava uvećanog osobnog odbitka po osnovi invalidnosti osobama koje su upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (dalje u tekstu: očevidnik). U upitu ...
Javna usluga gospodarenja otpadom 10.4.2017
​Podnositelj upita iz dostavnog popisa u svom dopisu navodi da se bavi djelatnošću gospodarenja otpadom, medicinskim otpadom koji se temeljem članka 53. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom smatra posebnom kategorijom otpada. S tim u vezi postavljeno je pitanje o mogućnosti primjene sniž...
Uvoz kirurškog konca 6.4.2017
​Navedenim dopisom dostavili ste nam upit o primjeni stope PDV-a prilikom uvoza neresorbirajućeg kirurškog konca. U upitu navodite da se u aktivnostima carinskih tijela prilikom puštanja robe u slobodan promet pojavljuju učestala pitanja carinskih djelatnika i gospodarskih subjekata te da je uočen n...
Primici na koje se ne plaća porez na dohodak 6.4.2017
​Temeljem postavljenog upita u svezi priznavanja neoporezivog iznosa stipendije koju rezidentu Republike Hrvatske koji se nalazi na poslijediplomskom studiju u Mađarskoj, a koji je za dodjelu stipendije izabran na javnom natječaju na kojem su mogli pristupiti svi studenti pod istim uvjetima, isplaću...
Dokazivanje nekažnjavanja ponuditelja 3.4.2017
Vezano za pitanje određivanja starosti dokaza o nekažnjavanosti gospodarskog subjekta ili osobe iz članka 251. stavka 1. toč. 1. ZJN 2016, navodimo da isti Zakon ne sadrži odredbe o starosti pojedinih dokaza pa tako niti dokaza o nekažnjavanosti. Obrazloženjem odredbi članaka 260. do 263. istoga Zak...
Plaćanje bitcoinom 3.4.2017
​Na upit poreznog obveznika o tome što je bitcoin, može li hrvatsko poduzeće vršiti plaćanja u bitcoinu i postoje li ograničenja i opasnosti u transakcijama vezanim uz bitcoin, u nastavku odgovaramo:
Odbitak pretporeza u parničnom postupku 28.3.2017
​Podnositelj upita iz dostavnog dopisa zatražio je tumačenje o primjeni odredbi Općeg poreznog zakona koje se odnose na pravni institut porezne tajne. U predmetnom upitu moli se tumačenje o načinu i mogućnostima ostvarivanja praktične primjene zakonske odredbe iz članka 221.b stavka 1. Zakona o parn...
Cesija pretplate poreza 27.3.2017
​Zaprimili smo vaš upit u kojem tražite tumačenje članka 25. stavka 3. Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 115/16, dalje u tekstu: OPZ) kojim je propisano da je ugovor o ustupu obvezujući za porezno tijelo, osim ako se nad ustupateljem prava provodi ovrha. Dalje u upitu navodite kako je naved...
Oporezivanje primitaka isplaćenih po osnovi ugovora o osnivanju prava služnosti 23.3.2017
​Radi jednoobraznog postupanja oporezivanja primitaka koji se isplaćuju po osnovi ugovora o osnivanju prava služnosti, pri čemu se ugovaraju dvije vrste naknade, jedna koja se isplaćuje kao naknada štete prilikom preinake nekretnine na kojoj je osnovano pravo služnosti i druga, koja se isplaćuje kao...
Porezni tretman dodjele dionica iz inozemstva 23.3.2017
​Primili smo upit Trgovačkog društva u HR-u u svezi poreznog tretmana dodjele dionica iz inozemstva te obračuna i uplate doprinosa, poreza i prireza u ime radnika. U istom se, između ostalog, navodi da zaposlenicima Trgovačkog društva u RH-u, Trgovačko društvo u SAD-u  ima namjeru dodijeliti dionice...
Dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja za uredno izvršenje poslova u okviru javne nabave 22.3.2017
Zakon o javnoj nabavi propisuje čime i na koji način gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost za izvršenje ugovora. Sukladno čl. 268. Zakona, gospodarski subjekt može svoju tehničku i stručnu sposobnost, između ostalog, dokazati popisom radova izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javn...
Mišljenje o primjeni Ugovora između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu 21.3.2017
​Dopisom Klasa: 720-01/16-01/937; Urbroj: 521-V-03-01/MK-16-2 od 19. prosinca 2016. godine navodite da se Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske obratio Generalni konzulat Republike Hrvatske u Stuttgartu dopisom u kojemu navode da u posljednje vrijeme zaprimaju sve veći broj up...
Izmjena ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja 20.3.2017
Člankom 321. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) propisano je da se izmjena ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja smatra značajnom ako njome ugovor postaje značajno različit po svojoj naravi od prvotno zaključenog.
Prijenos porezne obveze 17.3.2017
​Podnositelj upita obratio se s pitanjem u vezi poreza na dodanu vrijednost (dalje u tekstu: PDV). U upitu se navodi da podnositelj upita, u predmetnom slučaju Agencija, kao posredničko tijelo razine 2 Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. sudjeluje u kontroli provedbe projekata...
Snižena stopa poreza na dodanu vrijednost 17.3.2017
​Društvo iz dostavnog popisa postavilo je pitanje u vezi snižene stope poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV). U upitu se navodi da u okviru svoje registrirane djelatnosti Društvo, među ostalim, obavlja uvoz medicinskog proizvoda PERFLURON VITRORETINAL, kirurškog sredstva pakiranog u ampulama od 2...
Stopa PDV-a na naknadu za posredovanje vezano uz prodaju električne energije 16.3.2017
​Burza iz dostavnog popisa (hrvatsko društvo) koja prema navodima u upitu predstavlja središnje mjesto centralizirane trgovine električnom energijom između članova Burze obratila se upitom u vezi primjene snižene stope PDV-a 13%. U upitu se navodi da pri kupoprodaji električne energije medu članovim...
Određivanje pojma ažuriranih popratnih dokumenata 14.3.2017
Vezano za pitanje ažuriranih popratnih dokumenata, upućujemo vas na uvodnu izjavu Direktive 2014/24/EU, broj 85, u kojoj se navodi sljedeće: “važno je da bi se odluke javnih naručitelja trebale temeljiti na novim podacima, osobito što se tiče osnova za isključenje, a s obzirom da do važnih promjena ...
Promjena načina oporezivanja 14.3.2017
​Primili smo upit poreznog obveznika vezano za promjenu načina oporezivanja fizičke osobe - obrtnika. Naime, porezni obveznik je do 31.12.2015. bio obveznik poreza na dobit, a od 1. siječnja 2016. godine postao je obveznik poreza na dohodak. Pri prelasku s utvrđivanja dobiti na utvrđivanje dohotka p...
Očuvanje temeljnog kapitala nakon provedenog postupka pripajanja društva koji drži poslovne udjele preuzimatelja 13.3.2017
​Primili smo upit u svezi poreznih obveza koje mogu nastati u slučaju pripajanja kapitalno povezanih društava koja su u prethodnim poreznim razdobljima prije pripajanja izvršili reinvestiranje dobiti, pri čemu nakon provedenog postupka pripajanja nije održan iznos temeljnog kapitala u visini reinves...
Porezni tretman fotoreporterske djelatnosti 10.3.2017
​Na vaš upit u svezi mogućnosti obavljanja fotoreporterske djelatnosti u obrtu ili isključivo u djelatnostima slobodnih zanimanja, u nastavku odgovaramo:
Primici isplaćeni znanstvenicima na koje se ne plaća porez na dohodak 9.3.2017
​Zaprimili smo upit vezan za isplatu stipendija za stručno usavršavanje znanstvenika u inozemstvu i tuzemstvu radi povećanja mobilnosti znanstvenika i prijenosa znanja putem projekata i programa koje financira Europska unija, a koje isplaćuje Hrvatska zaklada za znanost, neprofitna organizacija fina...
Dohodak od imovine ostvaren po osnovi najma vlasnika i suvlasnika 9.3.2017
​Na postavljeno pitanje vezano za oporezivanja dohotka od imovine ostvarenog po osnovi najamnine kada vlasnik jednog dijela nekretnine koji je istovremeno i suvlasnik drugih dijelova nekretnine, iznajmljuje nekretninu u svoje ime i za svoj račun uz suglasnost suvlasnika utemeljenu ugovorom sklopljen...
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 152 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2017(105) 2016(117) 2015(338) 2014(469)
2013(402) 2012(348) 2011(258) 2010(339)
2009(164) 2008(92) 2007(142) 2006(175)
2005(152) 2004(142) 2003(314) 2002(228)

Područje

Doprinosi(102)
Gradnja(226)
Gradski i općinski porezi(33)
Igre na sreću i zabavne igre(35)
Javna nabava(183)
OIB(68)
Odgoj i obrazovanje(75)
Odvjetnici - tarife i kodeks(88)
Opći porezni zakon(82)
Ostalo(230)
Porez na dobit(154)
Porez na dodanu vrijednost(1060)
Porez na dohodak(482)
Porez na promet nekretnina(136)
Posebni porezi i trošarine(48)
Radno-pravni odnosi(595)
Tržište kapitala(114)
Zakon o elektroničkoj trgovini(7)
Zakon o posredovanju u prometu nekretnina(22)
Zakon o trgovini(17)
Županijski porezi(28)

Izvor

HANFA(98)
Hrvatska odvjetnička komora(88)
Ministarstvo financija - porezna uprava(2407)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(568)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(220)
Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora(221)
Uprava za sustav javne nabave(183)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite