Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 3 / 151
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 3767)
Naslov Datum
Razlika između savjetodavnih i odvjetničkih usluga u postupku javne nabave 27.2.2017
Usluge pripreme dokumentacije o nabavi, davanje pojašnjenja iste, sastavljanje zahtjeva za pojašnjenjem ili upotpunjavanjem ponuda, pregled i ocjena ponuda, izrada zapisnika o pregledu i ocjene ponuda te izrada odluke o odabiru nisu odvjetničke usluge u smislu članka 30. ZJN 2016, već je riječ o sav...
Prijava poreza na dobit za 2016. godinu 22.2.2017
​Uputa o sastavljanju, podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2015. godinu (dalje u tekstu: Uputa za 2015.), Klasa: 410-01/16-01/81, Ur.broj: 513-07-21-01/16-1 od 14. siječnja 2016. godine, primjenjuje se na odgovarajući i prilag...
Isključenje ponuditelja u postupku javne nabave 20.2.2017
ZJN 2016 u člancima 251. i 252. propisuje razloge zbog kojih je naručitelj obvezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave, dok u članku 254. ZJN 2016 propisuje razloge koje može koristiti za isključenje gospodarskih subjekata. Dokumentacija o nabavi mora biti jasna, precizna, razu...
Odabir ponuditelja u uvjetima kada naručitelj nema osigurana sredstva za provedbu javne nabave 20.2.2017
Naručitelj valjano određuje procijenjenu vrijednost nabave u trenutku početka postupka javne nabave kako je to propisano odredbom članka 16. stavka 1. ZJN 2016, dok je člankom 17. ZJN 2016 propisano da se izračunavanje procijenjene vrijednosti nabave temelji na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu v...
Obveza sektorskog naručitelja za provođenjem javne nabave 15.2.2017
U odredbama članaka 339. do 345. ZJN 2016 određene su sektorske djelatnosti. Sektorski naručitelji su naručitelji u smislu članka 7. stavka 1. ZJN 2016, koji obavljaju jednu ili više djelatnosti navedenih u člancima od 339. do 345. ZJN 2016, među kojima su i djelatnosti u području vodoopskrbe. Odre...
Određivanje rokova za sektorske naručitelje u postupku javne nabave 14.2.2017
Određivanje rokova za sektorske naručitelje propisano je člancima 372. - 376. ZJN 2016, a člankom 335. stavkom 2. propisano je da ako nije drukčije propisano dijelom trećim Zakona, koji se odnosi na sklapanje ugovora o javnoj nabavi za sektorske naručitelje, sektorski naručitelj primjenjuje odgovara...
Tumačenje odredbe Zakona o doprinosima 8.2.2017
​Primili smo vaš upit u kojem tražite tumačenje članka 220. Zakona o doprinosima (Narodne novine,  br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14 i 115/16; u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno postavljate upit vezan za razdoblje kojemu se pripisuje primitak po osnovi realizacije ...
Obveza dostave odluka sudionicima javne nabave 8.2.2017
Članak 301. stavak 5. ZJN 2016 propisuje da je javni naručitelj obvezan sve odluke koje donosi u postupcima javne nabave dostaviti sudionicima putem EOJN RH neposredno svakom pojedinom sudioniku ili javnom objavom.
Sklapanje ugovora o javnoj nabavi između obveznika javne nabave 6.2.2017
Iz dostavljenih podataka razvidno je da je trgovačko društvo APIS IT d.o.o. osnovano Društvenim ugovorom iz 2005. godine, od strane Republike Hrvatske (51%) zastupane po Vladi Republike Hrvatske i Grada Zagreba (49%), radi obavljanja poslova razvoja i podrške ključnim informacijskim sustavima Republ...
Pravo na odbitak pretporeza 6.2.2017
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio nam je upit o pravu na odbitak pretporeza za vozila razvrstana u tarifni razred 8704 prema mišljenju Carinske uprave. U upitu se navodi da su vozila A dupla kabina i B dupla kabina šasija verzije pick-up vozila s dvostrukom kabinom iz tarifnog razreda 8...
Porezni tretman uvoza dobara u Nizozemsku nakon kojeg slijedi otprema u Hrvatsku 3.2.2017
​Tuzemni porezni obveznik „A“ iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi poreznog tretmana uvoza dobara u Nizozemsku nakon kojeg slijedi otprema u Hrvatsku. Prema navodima u upitu porezni obveznik „A“ je član grupe najveće farmaceutske kompanije u svijetu. U upitu se navodi da je porezni obveznik ...
Primjena snižene stope 3.2.2017
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa uputio je niz pitanja u vezi s oporezivanjem hotelskih i ugostiteljskih usluga od 1. siječnja 2017. godine. U nastavku navodimo dostavljena pitanja i odgovore u vezi istih.
Oslobođenje od plaćanja PDV-a 2.2.2017
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o primjeni oslobođenja od plaćanja PDV-a iz članka 39. stavka 1. točke b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 73/13 do 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon) na usluge medicine rada. U upitu se navodi da porezni obveznik pla...
Mjesto oporezivanja usluge treninga pomoraca 2.2.2017
​Porezni obveznik obratio se upitom u vezi mjesta oporezivanja usluge treninga pomoraca kada se te usluge obavljaju stranim pravnim osobama, odnosno pomorcima zaposlenima u stranim pravnim osobama. Prema navodima u upitu tuzemni porezni obveznik organizira u Supetru na Braču specijalizirane treninge...
Primjena članka 8. Općeg poreznog zakona (NN 115/16) 31.1.2017
​Podnositelj upita iz dostavnog dopisa zatražio je tumačenje o primjeni odredbi Općeg poreznog zakona koje se odnose na pravni institut porezne tajne. U predmetnom upitu u bitnom se navodi kako je novelom Zakona o parničnom postupku unesena odredba sadržana u članku 221.b, a koja daje mogućnost da s...
Pojašnjenje poreznog tretmana isporuka zdravstvenih usluga koje obavi trgovačko društvo 30.1.2017
​U vezi dopuna odredbi članka 39. stavka 1. točke c) i e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 73/13 do 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) i očitovanja Središnjeg ureda Porezne uprave, KLASA: 410-19/16-02/155, URBROJ: 513-07-21-01/17-3 od 12. siječnja 2017. godine koj...
Troškovi prijevoza na posao i s posla 25.1.2017
​Temeljem postavljenih upita o poreznom tretmanu troškova prijevoza na posao i s posla „koje bi poslodavac vršio radnicima (a na to pristaje) prema cijenama mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte skupljeg prijevoznika (čiji vozni red odgovora radnom vremenu radnika)“  te „da li bi se ista tak...
Sastavljanje zapisnika o javnom otvaranju ponuda 24.1.2017
Člankom 282. stavkom 6. ZJN 2016 propisana je obveza javnog naručitelja da sastavi zapisnik o javnom otvaranju ponuda. Nadalje, stavkom 9. istog članka propisano je da je zapisnik o otvaranju ponuda javni naručitelj obvezan odmah uručiti svim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja nazočnima na javnom...
Porezni tretman naknade za obradu zahtjeva kod faktoringa 19.1.2017
​Banka „S“ iz dostavnog popisa obratila se upitom u vezi poreznog tretmana usluge naknade za obradu zahtjeva kod faktoringa. U upitu se navodi da banka „S“ u okviru svog poslovanja nudi uslugu otkupa potraživanja te u tu svrhu planira potpisati Ugovor o faktoringu s dobavljačem i kupcem. Prema navod...
Porezni tretman usluge procesiranja platnih kartica 16.1.2017
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi poreznog tretmana usluge procesiranja platnih kartica. U upitu se navodi pojašnjenje za uslugu procesiranja na području kartičnog plaćanja te se s tim u vezi navodi da za sudionike platnog prometa, procesiranje predstavlja funkcionalno i...
Obračun PDV-a prilikom terećenje za troškove po osnovi sudske presude 16.1.2017
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa (društvo „I“) obratio se upitom u vezi poreznog tretmana prefakturiranja troškova po osnovi sudske presude. U upitu se navodi da je temeljem Odluke trgovačkog društva „H“ od 12. travnja 2006. o izradi i utvrđivanju Plana podjele trgovačkog društva „H“ pod točkom...
Ugovor o javnoj nabavi za usluge pravnog zastupanja 16.1.2017
Člankom 30. stavkom 1. točkama 5. i 6. ZJN 2016, propisano je da se isti Zakon ne primjenjuje na ugovore o javnoj nabavi za usluge pravnog zastupanja stranaka od strane odvjetnika u arbitraži ili mirenju u državi članici, trećoj zemlji ili pred međunarodnom instancijom arbitraže ili mirenja, ili u p...
Primjene stope PDV-a na pogrebnu opremu - lijesove i urne 12.1.2017
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratilo se upitom u vezi primjene stope PDV-a na pogrebnu opremu - lijesove i urne, priznavanja PDV-a i troškova na osobna vozila u tvrtkama te statusa komunalnih trgovačkih društva u vlasništvu gradova i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. U n...
Oslobođenje od plaćanja PDV-a za zdravstvene usluge 12.1.2017
​Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 115/16) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, između ostalog, dopunjene su odredbe članka 39. stavka 1. točke c) i e) te se u vezi navedenih izmjena očitujemo u nastavku.
Primjena snižene stope poreza na dodanu vrijednost 12.1.2017
​Obratili ste se u vezi primjene snižene stope PDV-a na manja pakiranja sjemenja, lukovica cvijeća, lončanice i kombinirane artikle u tipu kompost pakiran sa sjemenom i slično te što sve spada u kategoriju „repromaterijal u poljoprivredi“.
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 151 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2017(76) 2016(117) 2015(338) 2014(469)
2013(401) 2012(358) 2011(259) 2010(339)
2009(164) 2008(92) 2007(142) 2006(176)
2005(152) 2004(142) 2003(314) 2002(228)

Područje

Doprinosi(102)
Gradnja(226)
Gradski i općinski porezi(33)
Igre na sreću i zabavne igre(35)
Javna nabava(183)
OIB(77)
Odgoj i obrazovanje(75)
Odvjetnici - tarife i kodeks(88)
Opći porezni zakon(83)
Ostalo(229)
Porez na dobit(154)
Porez na dodanu vrijednost(1048)
Porez na dohodak(473)
Porez na promet nekretnina(131)
Posebni porezi i trošarine(48)
Radno-pravni odnosi(594)
Tržište kapitala(114)
Zakon o elektroničkoj trgovini(7)
Zakon o posredovanju u prometu nekretnina(22)
Zakon o trgovini(17)
Županijski porezi(28)

Izvor

HANFA(98)
Hrvatska odvjetnička komora(88)
Ministarstvo financija - porezna uprava(2389)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(568)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(220)
Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora(221)
Uprava za sustav javne nabave(183)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite