Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Pretplata i usluge > IUS-INFO - Pravni praktikum - JAKOB NAKIĆ i VANJA SERŠIĆ
 

IUS-INFO - Pravni praktikum - JAKOB NAKIĆ i VANJA SERŠIĆ

Pravni praktikum


Kako bi razina naše usluge bila još kvalitetnija, a naši korisnici zadovoljniji, pravni portal IUS-INFO organizira pravne praktikume. Kroz aktualne teme iskusni i stručni predavači na zanimljiv i pristupačan način sudionicima će pružiti sve potrebne informacije i značajno pomoći u rješavanju konkretnih problema u praksi. Interaktivni pravni praktikum u ugodnom okruženju manjeg broja sudionika omogućava neograničeno postavljanje izravnih upita predavačima i raspravu o odabranoj temi.

ODRŽANI PRAVNI PRAKTIKUM:

 • ZADAR, 20. 3. 2015.

Od donošenja Pomorskog zakonika iz 1994. pa do danas važećeg Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (2003.) postoje dvojbe oko pomorskog dobra počev od same njegove definicije, stvarnih prava na njemu, statusa građevina na pomorskom dobru, određivanja granice pomorskog dobra, evidentiranja pomorskog dobra i sl.

Budući da su se u praksi pojavili određeni problemi i dvojbe u primjeni propisa o pomorskom dobru, na praktikumu će biti riječi o načinima postupanja prema zakonskim odredbama, tumačit će se važeći propisi te dati praktični savjeti za postupanje u pojedinim spornim slučajevima, sudionici će aktivo rješavati primjere iz prakse, a na kraju će se dati odgovori na postavljene upite.

Praktikum je namijenjen lučkim upravama, jedinicama lokalne samouprave i regionalne (područne) uprave, povjerenstvima za određivanje granica pomorskog dobra, odvjetnicima i državnim odvjetnicima, zemljišnoknjižnim sucima i referentima, pravnicima u gospodarstvu, kao i svima koji se susreću s pomorskim dobrom.


POMORSKO DOBRO
Predavači: dr. sc. Jakob Nakić, zamjenik županijske državne odvjetnice u Rijeci; dr. sc. Vanja Seršić, v.d. pročelnik Upravnog odjela za pravne poslove, upravljanje imovinom i prostorno uređenje Grada Raba
TEME:
 • Uvod o pomorskom dobru
 • Prostorno određenje pomorskog dobra
 • Vlasnički režim i pomorsko dobro
 • Određivanje granica pomorskog dobra
 • Evidentiranje pomorskog dobra
 • Izvlaštenje i pomorsko dobro
 • Koristi od pomorskog dobra
 • Upravljanje pomorskim dobrom
 • Integralno upravljanje pomorskim dobrom
 • Status građevina na pomorskom dobru
 • Zaštita pomorskog dobra
 • Pregled sudske prakse vezane uz pomorsko dobro

Ovrha na pokretninama:

 • Određivanje ovrhe
 • Izuzimanje od ovrhe
 • Pljenidba i procjena pokretnina
 • Prodaja pokretnina – elektronička javna dražba kod FINA-e
 • Prodaja pokretnina putem javnih komisionara
 • Posebnosti glede prodaje motornih vozila
 • Postupak namirenja

Osobitosti IUS-INFO pravnih praktikuma:

 • Ograničeni broj sudionika zbog što kvalitetnije obrade pojedine teme!
 • Postavljanje pitanja predavačima i sudjelovanje u raspravi!
 • Materijali za praktikum s konkretnim primjerima, obrascima te pitanjima i odgovorima sudionika!
 • Iznimno povoljne cijene za pretplatnike IUS-INFO portala!

Dodatne informacije:

Ako su Vam potrebne dodatne informacije vezano uz pravne praktikume, na raspolaganju smo Vam svaki radni dan od 8 do 16 sati.

Nazovite nas ili nam pišite na:
LEXPERA d.o.o.
Tuškanova 37, Zagreb

Tel.: 01/5999-918
e-pošta: pravnipraktikum@iusinfo.hr

 

Pogledaj

Pravni praktikumi Darko Milković - Zašitita prava iz radnog ... Ana-Marija Končić - Upisi u zemljišne knji... Jelena Čuveljak - Predstečajne nagodbe... Damir Kontrec - Provedba ovršnog postu... Sessa i Katić - Primjena novele ZPP-a... Alen Rajko - Službenički odnosi u lokaln... Iris Gović Penić - Posebna područja radn... Sanja Vukina - Prava intelektualnog vlasn... Marin Mrčela - Kontradiktornost, konfron... Jelena Čuveljak - Europski parnični i ovrš... Ana Marija Končić - Potpunost i istinitost ... Darko Milković - Novi Zakon o radu i aktu... Sessa i Kontrec - Aktualna pitanja ovršno... Nakić i Seršić - Pomorsko dobro Alen Rajko - Aktualnosti u upravnom sporu Baran i Pavlic - Osnove prava EU Jelena Čuveljak - Aktualnosti i novosti u ste... Nevenka Baran - Sudski vještaci, procjenite... Tomislav Aralica - Smetanje posjeda u suds... Marin Mrčela - Pravni i praktični apekti oda... Katić i Jug - Stjecanje prava vlasništva u s... Iris Gović Penić - Najnovija praksa redovn... Tomislav Aralica - Bračna stečevina u sud... Berislav Matijević - Osiguranje od automo... Anita Hukelj - Medicinsko pravo - statusni... Sessa i Kontrec - Parnični postupak u suds... Mihelčić i Katić - Zastara u građanskoprav... Marin Mrčela - Kaznena djela protiv časti ... Ana-Marija Končić - Zemljišnoknjižno prav... Jelena Čuveljak - Parnični postupak pred ... Hrastinski Jurčec i Baran - Izvansudski i s... Barać-Ručević i Aralica - Stjecanje vlasni... Marković i Trgovac - Postupak izvršenja p... Milković i Gotovac - Aktualnosti u radnim... Damir Kontrec - Novela Ovršnog zakona ... Katulić i Cerin - Ususret primjeni europ... Mrčela i Vuletić - Liječnici u kaznenom ... Alen Rajko - Upravni postupak i upravni ... Jelena Čuveljak - Žalba u parničnom pos... Ana Marija Končić - Novela zakona o zem... Barać-Ručević i Aralica - Stjecanje vlasni... Katulić i Cerin - Početak primjene Opće ... Hrastinski Jurčec i Baran - Odgovornost ... Briški i Bašić - Gdje prestaje sloboda izra... Katić i Jug - O ništetnosti, pobojnosti i ra... Marin Mrčela - Europsko pravo i kaznena... Buljan i Čuveljak - Trgovačka društva u s... Vuković i Cerin - Legitimni interes kao p... Vuković i Borovček - GDPR u obradi osob... Damir Kontrec - Tužbe za zaštitu prava vl... Alen Rajko - Upravni postupak i upravni s... Barać-Ručević i Aralica - Stjecanje prava... Gović Penić i Milković - Aktualnosti iz rad... Buljan i Čuveljak - Novele Zakona o trgo... Vuković i Parlov Una - GDPR i marketing Jug, Katić, Bratković - Novela ZPP-a Belamarić, Majić - Zaštita vlasništva u pr... Končić i Kontrec - Novi Zakon o zemljišn... Vlatka Vuković - GDPR u radnim odnosim... Alen Rajko - Upravni postupak i upravni s... Anita Hukelj - Novine iz zakona i podzako... Baran i Orlić Zaninović - Odgovornost drž...
 
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite