Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Pretplata i usluge > IUS-INFO - Pravni praktikum - NEVENKA BARAN
 

IUS-INFO - Pravni praktikum - NEVENKA BARAN

Pravni praktikum


Kako bi razina naše usluge bila još kvalitetnija, a naši korisnici zadovoljniji, pravni portal IUS-INFO organizira pravne praktikume. Kroz aktualne teme iskusni i stručni predavači na zanimljiv i pristupačan način sudionicima će pružiti sve potrebne informacije i značajno pomoći u rješavanju konkretnih problema u praksi. Interaktivni pravni praktikum u ugodnom okruženju manjeg broja sudionika omogućava neograničeno postavljanje izravnih upita predavačima i raspravu o odabranoj temi.

ODRŽANI PRAVNI PRAKTIKUM:

 • ZAGREB, 19. 6. 2015.

Vještaci, procjenitelji i tumači su sudionici postupka pred sudovima koji zajedno sa sucima, državnim odvjetnicima i strankama u postupku doprinose kvaliteti i dužini trajanja postupka. U praksi se sve češće pojavljuju problemi vezani uz određivanje zadatka vještaku, kvalitetu izrađenog nalaza i mišljenja, kršenje zakonom propisanih rokova za postupanje, kažnjavanje vještaka i plaćanje usluga vještačenja. Ovaj pravni praktikum namijenjen je sucima, državnim odvjetnicima, vještacima, tumačima, procjeniteljima, odvjetnicima, pravnicima u trgovačkim društvima i financijskim ustanovama i ostalim sudionicima postupka.

Na praktikumu će predavačica ukazati sudionicima na dužnosti i odgovornosti sudaca, državnih odvjetnika, sudskih vještaka, procjenitelja i tumača vezanih za određivanje vještačenja i izradu nalaza i mišljenja. Obradit će se zakonska i podzakonska rješenja vezana uz vještake i vještačenje te probleme koji se javljaju zbog nejasnog zadatka vještaku, nedovoljno kvalitetnog nalaza i mišljenja i kršenja zakonskih rokova za izradu nalaza i mišljenja s posebnim osvrtom na njihov utjecaj na postupak pred sudovima i državnim odvjetništvima. Poseban naglasak bit će na dijelu materije koji se odnosi na ispostavu računa za izradu nalaza i mišljenja.


SUDSKI VJEŠTACI, PROCJENITELJI I TUMAČI
Predavačica: Nevenka Baran, sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
TEME:
 • Odredbe ZPP-a i ZKP-a koje se odnose na vještake i vještačenje
 • Podzakonski propisi koji uređuju materiju vezanu uz vještake, procjenitelje i tumače
 • Prava i dužnosti sudaca i državnih odvjetnika vezana uz vještake, procjenitelje i tumače
 • Prava i dužnosti stranaka u postupku vezana uz vještačenje
 • Određivanje zadatka vještaku
 • Izuzeće vještaka
 • Praćenje rokova određenih za izradu nalaza i mišljenja
 • Izrada nalaza i mišljenja
 • Odgovornosti sudionika u postupku za kvalitetu nalaza i mišljenja te za pravovremenost njihove izrade
 • Određivanje više vještaka
 • Obnova vještačenja
 • Kažnjavanje vještaka
 • Naknada troškova i nagrada
 • Ispostavljanje računa i plaćanje usluge izrade nalaza i mišljenja
 • Obrada sudskih odluka vezanih uz izradu nalaza, mišljenja
 • Dovršetak postupka

Osobitosti IUS-INFO pravnih praktikuma:

 • Ograničeni broj sudionika zbog što kvalitetnije obrade pojedine teme!
 • Postavljanje pitanja predavačima i sudjelovanje u raspravi!
 • Iznimno povoljne cijene za pretplatnike IUS-INFO portala!

Dodatne informacije:

Ako su Vam potrebne dodatne informacije vezano uz pravne praktikume, na raspolaganju smo Vam svaki radni dan od 8 do 16 sati.

Nazovite nas ili nam pišite na:
LEXPERA d.o.o.
Tuškanova 37, Zagreb

Tel.: 01/5999-918
e-pošta: pravnipraktikum@iusinfo.hr

 

Pogledaj

Pravni praktikumi Darko Milković - Zašitita prava iz radnog ... Ana-Marija Končić - Upisi u zemljišne knji... Jelena Čuveljak - Predstečajne nagodbe... Damir Kontrec - Provedba ovršnog postu... Sessa i Katić - Primjena novele ZPP-a... Alen Rajko - Službenički odnosi u lokaln... Iris Gović Penić - Posebna područja radn... Sanja Vukina - Prava intelektualnog vlasn... Marin Mrčela - Kontradiktornost, konfron... Jelena Čuveljak - Europski parnični i ovrš... Ana Marija Končić - Potpunost i istinitost ... Darko Milković - Novi Zakon o radu i aktu... Sessa i Kontrec - Aktualna pitanja ovršno... Nakić i Seršić - Pomorsko dobro Alen Rajko - Aktualnosti u upravnom sporu Baran i Pavlic - Osnove prava EU Jelena Čuveljak - Aktualnosti i novosti u ste... Nevenka Baran - Sudski vještaci, procjenite... Tomislav Aralica - Smetanje posjeda u suds... Marin Mrčela - Pravni i praktični apekti oda... Katić i Jug - Stjecanje prava vlasništva u s... Iris Gović Penić - Najnovija praksa redovn... Tomislav Aralica - Bračna stečevina u sud... Berislav Matijević - Osiguranje od automo... Anita Hukelj - Medicinsko pravo - statusni... Sessa i Kontrec - Parnični postupak u suds... Mihelčić i Katić - Zastara u građanskoprav... Marin Mrčela - Kaznena djela protiv časti ... Ana-Marija Končić - Zemljišnoknjižno prav... Jelena Čuveljak - Parnični postupak pred ... Hrastinski Jurčec i Baran - Izvansudski i s... Barać-Ručević i Aralica - Stjecanje vlasni... Marković i Trgovac - Postupak izvršenja p... Milković i Gotovac - Aktualnosti u radnim... Damir Kontrec - Novela Ovršnog zakona ... Katulić i Cerin - Ususret primjeni europ... Mrčela i Vuletić - Liječnici u kaznenom ... Alen Rajko - Upravni postupak i upravni ... Jelena Čuveljak - Žalba u parničnom pos... Ana Marija Končić - Novela zakona o zem... Barać-Ručević i Aralica - Stjecanje vlasni... Katulić i Cerin - Početak primjene Opće ... Hrastinski Jurčec i Baran - Odgovornost ... Briški i Bašić - Gdje prestaje sloboda izra... Katić i Jug - O ništetnosti, pobojnosti i ra... Marin Mrčela - Europsko pravo i kaznena... Buljan i Čuveljak - Trgovačka društva u s... Vuković i Cerin - Legitimni interes kao p... Vuković i Borovček - GDPR u obradi osob... Damir Kontrec - Tužbe za zaštitu prava vl... Alen Rajko - Upravni postupak i upravni s... Barać-Ručević i Aralica - Stjecanje prava... Gović Penić i Milković - Aktualnosti iz rad... Buljan i Čuveljak - Novele Zakona o trgo... Vuković i Parlov Una - GDPR i marketing Jug, Katić, Bratković - Novela ZPP-a Belamarić, Majić - Zaštita vlasništva u pr... Končić i Kontrec - Novi Zakon o zemljišn... Vlatka Vuković - GDPR u radnim odnosim... Alen Rajko - Upravni postupak i upravni s... Anita Hukelj - Novine iz zakona i podzako... Baran i Orlić Zaninović - Odgovornost drž...
 
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite