Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Pretplata i usluge > Pravni praktikum - GORANKA BARAĆ-RUČEVIĆ i TOMISLAV ARALICA
 

Pravni praktikum - GORANKA BARAĆ-RUČEVIĆ i TOMISLAV ARALICA

Pravni praktikum


Kako bi razina naše usluge bila još kvalitetnija, a naši korisnici zadovoljniji, pravni portal IUS-INFO organizira pravne praktikume. Kroz aktualne teme iskusni i stručni predavači na zanimljiv i pristupačan način sudionicima će pružiti sve potrebne informacije i značajno pomoći u rješavanju konkretnih problema u praksi. Interaktivni pravni praktikum u ugodnom okruženju manjeg broja sudionika omogućava neograničeno postavljanje izravnih upita predavačima i raspravu o odabranoj temi.

AKTUALNI PRAVNI PRAKTIKUMI:

 • ZAGREB, 13. 4. 2018.
 • ZAGREB, 20. 4. 2018.

Stjecanje vlasništva na temelju zakona jedno je od četiri vrste stjecanja vlasništva. Ova tema je vječno aktualna jer je veliki dio sudskih sporova vezan uz taj institut, pogotovo uz dio koji se odnosi na stjecanje vlasništva dosjelošću. Osim toga, pravni sustav Republike Hrvatske poznaje velik broj zakona koji u sklopu opće pretvorbe društvenog vlasništva i privatizacije propisuju stjecanje temeljem zakona. Riječ je o sustavu zakona koji su omogućili prelazak iz socijalističko-komunističkog pravnog sustava u današnji pravni sustav klasičnog europskog tipa zasnovanog na jedinstvu vlasništva. Njima je izvršena pretvorba ogromnog broja stvari i imovine što ovoj temi daje osobiti značaj.

Na Praktikumu će biti riječi i o novijoj praksi u zemljišnoknjižnim postupcima čija bi jedinstvena primjena mogla doprinijeti uređenju zemljišnoknjižnog stanja kako u posebnim tako i u redovnim postupcima.


STJECANJE VLASNIŠTVA NA TEMELJU ZAKONA
Predavači: Goranka Barać-Ručević, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Tomislav Aralica, sudac Županijskog suda u Zagrebu
TEME:
 • Stjecanje vlasništva na temelju zakona
  • Pravni temelji stjecanja vlasništva
  • Povijest instituta
  • Djelovanje zakonskih pretpostavaka
 • Stjecanje na temelju zakona po odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
  • Prisvojenje
  • Napuštene stvari
  • Nalazni ured
  • Stjecanje vlasništva nađene stvari
  • Nalaz blaga
 • Stjecanje dosjelošću
  • Opće pretpostavke stjecanja (sposobnost stvari, sposobnost stjecatelja, pravni temelj stjecanja)
  • Posebne pretpostavke stjecanja (samostalan posjed, kakvoća posjeda, rok dosijedanja, sposobnost stvari da bude predmet stjecanja u vlasništvo dosjelošću, sposobnost stjecatelja da stekne stvar u vlasništvo dosjelošću)
  • Stjecanje redovnom dosjelošću
  • Stjecanje izvanrednom dosjelošću
  • Posebno o stjecanju prava vlasništva dosjelošću na nekretninama u društvenom vlasništvu
  • Utjecaj prakse Europskog suda za ljudska prava (Trgo protiv Hrvatske, Radomilja i drugi protiv Hrvatske i Jakeljić protiv Hrvatske)
  • Posebno o stjecanje prava vlasništva nekretnina dosjelošću stranih osoba
 • Stjecanje vlasništva na temelju zakona po posebnim osnovama i propisima
 • Bračna stečevina
 • Pretvorba društvenog vlasništva i privatizacija
  • Privatizacija po Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
  • Pretvorba kroz načelo jedinstva nekretnine
  • Privatizacija po Zakonu o pretvorbi društvenih poduzeća i Zakonu o privatizaciji
  • Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije
  • Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
  • Pretvorba po Zakonu o šumama
  • Pretvorba po Zakonu o poljoprivrednom zemljištu
 • Stjecanje vlasništva na temelju Zakona o cestama
 • Drugi zakoni koji propisuju stjecanje vlasništva na temelju njihovih odredbi

Vrijeme i mjesto održavanja
13. 4. 2018., od 10.00 sati, Tuškanova 37, konferencijska dvorana, Zagreb

PROGRAM
10:00 – 11:30 – prvi dio predavanja
11:30 – 12:00 – stanka za kavu
12:00 – 14:00 – drugi dio predavanja

Cijena Prijava
700,00 kn + PDV (875,00 kn) za premium pretplatnike IUS-INFO portala Prijavnica
790,00 kn + PDV (987,50 kn) za standard pretplatnike IUS-INFO portala Prijavnica
899,00 kn + PDV (1123,75 kn) za ostale sudionike Prijavnica

Osobitosti IUS-INFO pravnih praktikuma:

 • Ograničeni broj sudionika zbog što kvalitetnije obrade pojedine teme!
 • Postavljanje pitanja predavačima i sudjelovanje u raspravi!
 • Materijali za praktikum s konkretnim primjerima i sudskom praksom.
 • Iznimno povoljne cijene za pretplatnike IUS-INFO portala!

Dodatne informacije:

Ako su Vam potrebne dodatne informacije vezano uz pravne praktikume, na raspolaganju smo Vam svaki radni dan od 8 do 16 sati.

Nazovite nas ili nam pišite na:
LEXPERA d.o.o.
Tuškanova 37, Zagreb

Tel.: 01/5999-918
e-pošta: pravnipraktikum@iusinfo.hr

 

Pogledaj

Pravni praktikumi Darko Milković - Zašitita prava iz radnog ... Ana-Marija Končić - Upisi u zemljišne knji... Jelena Čuveljak - Predstečajne nagodbe... Damir Kontrec - Provedba ovršnog postu... Sessa i Katić - Primjena novele ZPP-a... Alen Rajko - Službenički odnosi u lokaln... Iris Gović Penić - Posebna područja radn... Sanja Vukina - Prava intelektualnog vlasn... Marin Mrčela - Kontradiktornost, konfron... Jelena Čuveljak - Europski parnični i ovrš... Ana Marija Končić - Potpunost i istinitost ... Darko Milković - Novi Zakon o radu i aktu... Sessa i Kontrec - Aktualna pitanja ovršno... Nakić i Seršić - Pomorsko dobro Alen Rajko - Aktualnosti u upravnom sporu Baran i Pavlic - Osnove prava EU Jelena Čuveljak - Aktualnosti i novosti u ste... Nevenka Baran - Sudski vještaci, procjenite... Tomislav Aralica - Smetanje posjeda u suds... Marin Mrčela - Pravni i praktični apekti oda... Katić i Jug - Stjecanje prava vlasništva u s... Iris Gović Penić - Najnovija praksa redovn... Tomislav Aralica - Bračna stečevina u sud... Berislav Matijević - Osiguranje od automo... Anita Hukelj - Medicinsko pravo - statusni... Sessa i Kontrec - Parnični postupak u suds... Mihelčić i Katić - Zastara u građanskoprav... Marin Mrčela - Kaznena djela protiv časti ... Ana-Marija Končić - Zemljišnoknjižno prav... Jelena Čuveljak - Parnični postupak pred ... Hrastinski Jurčec i Baran - Izvansudski i s... Barać-Ručević i Aralica - Stjecanje vlasni... Marković i Trgovac - Postupak izvršenja p... Milković i Gotovac - Aktualnosti u radnim... Damir Kontrec - Novela Ovršnog zakona ... Katulić i Cerin - Ususret primjeni europ... Mrčela i Vuletić - Liječnici u kaznenom ... Alen Rajko - Upravni postupak i upravni ... Jelena Čuveljak - Žalba u parničnom pos... Ana Marija Končić - Novela zakona o zem... Barać-Ručević i Aralica - Stjecanje vlasni... Katulić i Cerin - Početak primjene Opće ... Hrastinski Jurčec i Baran - Odgovornost ... Briški i Bašić - Gdje prestaje sloboda izra... Katić i Jug - O ništetnosti, pobojnosti i ra... Marin Mrčela - Europsko pravo i kaznena... Buljan i Čuveljak - Trgovačka društva u s... Vuković i Cerin - Legitimni interes kao p... Vuković i Borovček - GDPR u obradi osob... Damir Kontrec - Tužbe za zaštitu prava vl... Alen Rajko - Upravni postupak i upravni s... Barać-Ručević i Aralica - Stjecanje prava... Gović Penić i Milković - Aktualnosti iz rad... Buljan i Čuveljak - Novele Zakona o trgo... Vuković i Parlov Una - GDPR i marketing Jug, Katić, Bratković - Novela ZPP-a Belamarić, Majić - Zaštita vlasništva u pr... Končić i Kontrec - Novi Zakon o zemljišn... Vlatka Vuković - GDPR u radnim odnosim... Alen Rajko - Upravni postupak i upravni s... Anita Hukelj - Novine iz zakona i podzako... Baran i Orlić Zaninović - Odgovornost drž...
 
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite