Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Pretplata i usluge > Pravni praktikum - DRAGAN KATIĆ i JADRANKO JUG
 

Pravni praktikum - DRAGAN KATIĆ i JADRANKO JUG

Pravni praktikum


Kako bi razina naše usluge bila još kvalitetnija, a naši korisnici zadovoljniji, pravni portal IUS-INFO organizira pravne praktikume. Kroz aktualne teme iskusni i stručni predavači na zanimljiv i pristupačan način sudionicima će pružiti sve potrebne informacije i značajno pomoći u rješavanju konkretnih problema u praksi. Interaktivni pravni praktikum u ugodnom okruženju manjeg broja sudionika omogućava neograničeno postavljanje izravnih upita predavačima i raspravu o odabranoj temi.

AKTUALNI PRAVNI PRAKTIKUMI:

 • ZAGREB, 21. 9. 2018.
 • ZAGREB, 28. 9. 2018.

U Zakonu o obveznim odnosima riječ “ugovor” ili “ugovori” spominje se čak 1803 puta, dok se izričaj “ništetnost” ponavlja u 35 slučajeva, izraz “pobija” 19 puta, a izraz “raskid” u 94 slučaja. To najbolje pokazuje da je tim zakonom cjelovito uređena materija, ne samo sklapanja ugovora, već i njihova apsolutna i relativna ništetnost, brojna pitanja pobojnosti te slučajevi koji se odnose na raskidanje ugovora. Usporedno s tim propisane su i posljedice ovih instituta, ali i pretpostavke koje utječu na zastaru tražbina u svezi s tim posljedicama. Upravo to čini dio važnih pitanja obveznopravne naravi koja su uvijek u samom središtu pozornosti sudske prakse, posebice one Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Na praktikumu će se izložiti najnovija sudska praksa najvišeg suda, posebice u osvrtu na potrošačke ugovore i pravne učinke kolektivnih tužbi, naročito u svezi sa Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o parničnom postupku. Istodobno će se kroz sudsku praksu dati i odgovori na aktualna pitanja ništetnosti, pobojnosti, raskidanja ugovora i njihovih pravnih posljedica te tijeku i nastupanju zastare u odnosu na restitucijske zahtjeve.


O NIŠTETNOSTI, POBOJNOSTI I RASKIDANJU UGOVORA U SUDSKOJ PRAKSI
Predavači: Dragan Katić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Jadranko Jug, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
TEME:
 • Ništetnost ugovora (apsolutna ništetnost)
  • opći razlozi ništetnosti (protivnost Ustavu RH, prisilnim propisima i moralu društva)
  • ništetnost ugovora prema ZOO-u (poslovna sposobnost, mane volje, prividni ugovor, primjena sile, nesporazum, nemogućnost, nedopuštenost, neodređenost ili neodredivost činidbe, nedopuštenost pobude, nedostatak potrebnog oblika)
  • pravne posljedice ništetnosti (restitucija, zastara, moguća promjena sudske prakse u svezi zastare)
  • konverzija i konvalidacija ništetnih pravnih poslova
  • nepoštene odredbe ugovora
  • posebno o nepoštenim odredbama potrošačkih ugovora (slučaj "Franak", praksa suda EU)
  • postupovnopravni aspekti ništetnosti ugovora (isticanje ništetnosti, zainteresirana osoba, postavljanje zahtjeva, do kada sud pazi po službenoj dužnosti na ništetnost itd.)
 • Pobojnost ugovora (relativna ništetnost)
  • kad je ugovor pobojan – razlozi pobojnosti (ograničena poslovna sposobnost, mane volje i kad je to posebno propisano)
  • poništaj ugovora – osobe legitimirane pobijati ugovor – konvalidacija
  • posljedice poništaja (restitutio in integrum i razlike u odnosu na ništetnost)
  • prestanak prava na poništaj – pravna priroda roka u kojem se može zahtijevati poništaj
 • Raskid ugovora
  • kad se ugovor može raskinuti (neispunjenje, promijenjene okolnosti, nemogućnost ispunjenja)
  • posebno o raskidu ugovora o kupoprodaji, ugovora o djelu i ugovora o građenju
  • raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju
  • učinak raskida – oslobođenje od obveza, restitucija, zastarijevanje, itd.
  • postupovnopravni aspekti pobojnosti i raskidanja ugovora - sadržaj tužbenog zahtjeva na utvrđenje ništetnim, poništenje ugovora i utvrđenje da ugovor nije ni nastao
 • Opoziv darovanja
  • opoziv zbog osiromašenja darovatelja i zbog nezahvalnosti
  • oblik opoziva, prestanak prava na opoziv darovanja i učinak opoziva
  • postupovnopravni aspekti – sadržaj tužbenog zahtjeva itd.

Vrijeme i mjesto održavanja
21. 9. 2018., od 10.00 sati, Tuškanova 37, konferencijska dvorana, Zagreb - POPUNJENO
28. 9. 2018., od 10.00 sati, Tuškanova 37, konferencijska dvorana, Zagreb

PROGRAM
10:00 – 11:30 – prvi dio predavanja
11:30 – 12:00 – stanka za kavu
12:00 – 14:00 – drugi dio predavanja

Cijena Prijava
700,00 kn + PDV (875,00 kn) za premium pretplatnike IUS-INFO portala Prijavnica
790,00 kn + PDV (987,50 kn) za standard pretplatnike IUS-INFO portala Prijavnica
899,00 kn + PDV (1123,75 kn) za ostale sudionike Prijavnica

Osobitosti IUS-INFO pravnih praktikuma:

 • Ograničeni broj sudionika zbog što kvalitetnije obrade pojedine teme!
 • Postavljanje pitanja predavačima i sudjelovanje u raspravi!
 • Materijali za praktikum s konkretnim primjerima i sudskom praksom.
 • Iznimno povoljne cijene za pretplatnike IUS-INFO portala!

Dodatne informacije:

Ako su Vam potrebne dodatne informacije vezano uz pravne praktikume, na raspolaganju smo Vam svaki radni dan od 8 do 16 sati.

Nazovite nas ili nam pišite na:
LEXPERA d.o.o.
Tuškanova 37, Zagreb

Tel.: 01/5999-918
e-pošta: pravnipraktikum@iusinfo.hr

 

Pogledaj

Pravni praktikumi Darko Milković - Zašitita prava iz radnog ... Ana-Marija Končić - Upisi u zemljišne knji... Jelena Čuveljak - Predstečajne nagodbe... Damir Kontrec - Provedba ovršnog postu... Sessa i Katić - Primjena novele ZPP-a... Alen Rajko - Službenički odnosi u lokaln... Iris Gović Penić - Posebna područja radn... Sanja Vukina - Prava intelektualnog vlasn... Marin Mrčela - Kontradiktornost, konfron... Jelena Čuveljak - Europski parnični i ovrš... Ana Marija Končić - Potpunost i istinitost ... Darko Milković - Novi Zakon o radu i aktu... Sessa i Kontrec - Aktualna pitanja ovršno... Nakić i Seršić - Pomorsko dobro Alen Rajko - Aktualnosti u upravnom sporu Baran i Pavlic - Osnove prava EU Jelena Čuveljak - Aktualnosti i novosti u ste... Nevenka Baran - Sudski vještaci, procjenite... Tomislav Aralica - Smetanje posjeda u suds... Marin Mrčela - Pravni i praktični apekti oda... Katić i Jug - Stjecanje prava vlasništva u s... Iris Gović Penić - Najnovija praksa redovn... Tomislav Aralica - Bračna stečevina u sud... Berislav Matijević - Osiguranje od automo... Anita Hukelj - Medicinsko pravo - statusni... Sessa i Kontrec - Parnični postupak u suds... Mihelčić i Katić - Zastara u građanskoprav... Marin Mrčela - Kaznena djela protiv časti ... Ana-Marija Končić - Zemljišnoknjižno prav... Jelena Čuveljak - Parnični postupak pred ... Hrastinski Jurčec i Baran - Izvansudski i s... Barać-Ručević i Aralica - Stjecanje vlasni... Marković i Trgovac - Postupak izvršenja p... Milković i Gotovac - Aktualnosti u radnim... Damir Kontrec - Novela Ovršnog zakona ... Katulić i Cerin - Ususret primjeni europ... Mrčela i Vuletić - Liječnici u kaznenom ... Alen Rajko - Upravni postupak i upravni ... Jelena Čuveljak - Žalba u parničnom pos... Ana Marija Končić - Novela zakona o zem... Barać-Ručević i Aralica - Stjecanje vlasni... Katulić i Cerin - Početak primjene Opće ... Hrastinski Jurčec i Baran - Odgovornost ... Briški i Bašić - Gdje prestaje sloboda izra... Katić i Jug - O ništetnosti, pobojnosti i ra... Marin Mrčela - Europsko pravo i kaznena... Buljan i Čuveljak - Trgovačka društva u s... Vuković i Cerin - Legitimni interes kao p... Vuković i Borovček - GDPR u obradi osob... Damir Kontrec - Tužbe za zaštitu prava vl... Alen Rajko - Upravni postupak i upravni s... Barać-Ručević i Aralica - Stjecanje prava... Gović Penić i Milković - Aktualnosti iz rad... Buljan i Čuveljak - Novele Zakona o trgo... Vuković i Parlov Una - GDPR i marketing Jug, Katić, Bratković - Novela ZPP-a Belamarić, Majić - Zaštita vlasništva u pr... Končić i Kontrec - Novi Zakon o zemljišn... Vlatka Vuković - GDPR u radnim odnosim... Alen Rajko - Upravni postupak i upravni s... Anita Hukelj - Novine iz zakona i podzako... Baran i Orlić Zaninović - Odgovornost drž...
 
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite