c S
Aktualnosti
Redakcijski pročišćeni tekst: Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
Ovim se Zakonom utvrđuju zarazne bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku kao i mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti. 

Najnovije izmjene Zakona označene su plavom bojom.

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti