IUS-INFO CRO
Pretplati se na IUS-INFO Isprobaj uslugu IUS-INFO Pošalji prijatelju


Glasnik IUS NEWS           Datum: 13. ožujka 2014 Broj 11/2014

• Propisi
• Sudska praksa
• Članci


• IUS-INFO


•  Stečajne i likvidacijske postupke
•  Predstečajne nagodbe
•  EU sadržaji
•  Mišljenja i tumačenja
•  Izračun zateznih kamata

• Izračun plaća
• Izračun autorskog honorara
• Izračun ugovora o djelu
• Izračun poreza i prireza kod iznajmljivanja stana


• Prijava
• Odjava


  
Aktualno

Za Vas izdvajamo najvažnije pravne novosti.
• Saborska oporba ocijenila je da se Zakonom o uskrati isplate uvećanja plaće po osnovi godina radnog staža zemlja neće izvući iz krize, odnosno da bi rezultat mogle biti brojne tužbe. Više.

• Hrvatski sabor raspravljat će o Vladinu prijedlogu da se izmjeni Zakon o izboru članova u Europski parlament iz RH, odnosno smanji broj članova biračkih odbora na izborima za Europski parlament te uštedi 13,2 milijuna kuna pri svakoj provedbi izbora. Više.

• Nakon što na snagu stupi novi Obiteljski zakon, koji je u drugom saborskom čitanju, u idućih pet godina provest će se revizija svih rješenja po kojima je oko 18.500 osoba koje pate od duševnih smetnji potpuno lišeno poslovne sposobnosti, rečeno je na konferenciji u organizaciji Udruge "Sjaj", koja se bavi društvenom afirmacijom osoba s duševnim smetnjama. Više.

• Stranke saborske većine pokazale su puno razumijevanje za Vladin prijedlog da se zdravstveni doprinos, nakon dvije godine, s 13 vrati na 15 posto. Više.

• Zakonodavni okvir vezano za položaj žrtava i svjedoka u sudskim postupcima, dobar je i slijedi europske standarde, ali provedbe zakonskih odredaba, broj educiranih stručnjaka i potreban novac ispod su europskih standarda, zaključeno je na okruglom stolu "Poboljšanje pravnog, psihološkog i ekonomskog položaja žrtava i svjedoka", koji je održan u Ministarstvu pravosuđa. Više.

• Pučka pravobraniteljica Lora Vidović protivi se održavanju referenduma o službenoj uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina jer smatra da bi njegovo održavanje i eventualna izmjena Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina značila nedopustivo smanjenje prava pripadnika nacionalnih manjina u Hrvatskoj. Više.

• Vladin prijedlog Zakona da se broj ureda državne uprave sa sadašnjih 20 smanji na pet, Hrvatski sabor poslao je u drugo čitanje. Više.

• Ministar pravosuđa Orsat Miljenić potvrdio je kako njegovo ministarstvo priprema prijedlog Zakona o osobnom stečaju, kojim bi se dužnicima, kroz projekciju kolika im je imovina i iznos duga, omogućio povrat duga, dio kojega bi se mogao i otpisati. Više.

• Prijedlog novog Zakona o zaštiti potrošača, koji bi trebao donijeti dodatni iskorak u zaštiti potrošača, dobio je jednoglasnu podršku saborskog Odbora za gospodarstvo. Više.

 
Novosti iz zakonodavstva

• Radi usklađivanja sa zakonodavstvom EU, izmijenjen je i dopunjen Zakon o trgovini. Izmjene i dopune stupile su na snagu 6. ožujka 2014.

• Izmjenom Zakona o elektroničkoj trgovini i Zakona o elektroničkom potpisu uređuje se stvaranje pravnog okvira za nadležno postupanje inspektora, kao i uklanjanje eventualnih pravnih praznina u mogućnosti ovlaštenja i postupanja nadležnih inspektora. Izmjena je stupila na snagu 6. ožujka 2014.

• Izmjenama i dopunama propisano je, među ostalim, da inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pružanju usluga u turizmu i Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti provode nadležni turistički inspektori Ministarstva turizma umjesto gospodarskih inspektora Državnog inspektorata. Izmjene i dopune stupile su na snagu 6. ožujka 2014.

• Izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona povjerava se nadležnoj inspekciji Ministarstva financija te usklađuje plaćanje boravišne pristojbe za nautičare s drugačijim načinom plaćanja naknada iz područja pomorstva. Izmjene su stupile na snagu 6. ožujka 2014.

• Cilj izmjena Zakona o građevnim proizvodima je reguliranje inspekcijskih poslova koji se odnose na nadzor tržišta građevnih proizvoda. Izmjene su stupile na snagu 6. ožujka 2014.

• Izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi propisuju se novi poslovi carinske službe, normativno se uređuje ovlast izdavanja naredbi te se dodatno nomotehnički uređuju pojedine odredbe. Izmjene i dopune stupile su na snagu 6. ožujka 2014.

• Na temelju Zakona o tržištu kapitala donesen je Pravilnik o upravljanju rizicima i adekvatnosti kapitala investicijskih društava. Pravilnik se primjenjuje od 30. rujna 2014.

Pravilnik o određivanju privremenih graničnih prijelaza donesen je na temelju Zakona o nadzoru državne granice. Pravilnik stupa na snagu 15. ožujka 2014.

 
Aktualno iz rubrike v središtu

Ovrha protiv dužnikova nasljednika utvrđenog rješenjem o nasljeđivanju - pravomoćno rješenje o nasljeđivanju predstavlja ispravu na temelju koje će ovršni sud odrediti ovrhu protiv nasljednika dužnika iz ovršne isprave, koji je umro prije pokretanja ovrhe, a nasljednik kao ovršenik može se protiviti navedenoj ovrsi izjavljivanjem žalbe i isticanjem tvrdnje da ne odgovara za dugove dužnika (ostavitelja).

Karoshi - sedamdesetih godina prošlog stoljeća u Japanu je od strane Udruženja za industrijsku sigurnost i zdravlje identificiran novi društveni fenomen nazvan Karoshi, a koji doslovno znači smrt od premorenosti.

 
Iz EU sadržaja

• U presudi 14/83 Von Colson and Kammann Europski sud pravde pojašnjava da, za razliku od do tada poznatog izravnog učinka, direktiva može imati i indirektan učinak u nacionalnom pravu te od nacionalnih sudova traži izuzetno široku interpretaciju nacionalnog prava kako bi se ostvarili ciljevi direktive, čime je priznao učinak koji je vrlo blizak horizontalnom izravnom učinku.

Europski parlament odbacio izvješće o spolnoj jednakopravnosti - Europski parlament je u utorak s veoma malom razlikom u glasovima odbacio izvješće o jednakopravnosti muškaraca i žena u kojemu se pozivalo da im se zajamči ista plaća za isti posao.

 
Izbor iz sudske prakse

Naknada za oduzetu imovinu - za oduzete stanove na kojima su pravo stekle treće osobe, crkvi pripada pravo na naknadu kako je to utvrđeno zaključkom mješovitog povjerenstva - Visoki upravni sud Republike Hrvatske, broj odluke Us-10541/2010-7 od 27. veljače 2013.

Tijek zatezne kamate - oštećenik kojemu je dosuđena naknada za tuđu pomoć i njegu koju su mu pružali ukućani, pa se njezina visina utvrđuje po slobodnoj ocjeni prema cijenama u vrijeme donošenja sudske odluke, ima pravo i na zateznu kamatu koja teče od dana podnošenja odštetnog zahtjeva osiguratelju - Županijski sud u Zagrebu, broj odluke Gžn-2819/13-2 od 11. veljače 2013.

 
Aktualni članci

Teleworking - rad na daljinu - sve veći broj zaposlenika u EU može raditi na daljinu, daleko od prostora svojeg poslodavca, koristeći računalne mreže i telekomunikacije, pojava definirana kao rad na daljinu. Za hrvatsku ekonomiju i gospodarski rast stoga je poželjno što prije i u što većoj mjeri usvojiti rad na daljinu jer smanjuje stopu nezaposlenosti osoba u nepovoljnom položaju, dovodi strani kapital i povećava produktivnost.

Ugovor o najmu stana - u članku autorica razmatra pitanje uređenja međusobnih prava i obveza najmodavca i najmoprimca u svezi s najmom stana, a kroz sadržaj ugovora o najmu stana propisan Zakonom o najmu stanova, s osvrtom na zauzeta stajališta u sudskoj praksi i primjerkom ugovora.

 
Najava događanja

IUS-INFO Praktikum - Primjena novele Zakona o parničnom postupku iz 2013. godine - aktualna pitanja i dvojbe Zakon o parničnom postupku koji uređuje postupanje suda i stranaka u parničnim, ali i drugim građanskim postupcima, do sada je mijenjan i dopunjavan 24 puta. Primjena tih izmjena dovodila je sudionike postupka pred nove dileme na koje su praksa i teorija dugo tražile prave odgovore. Novela Zakona o parničnom postupku iz 2013. (NN br. 25/13), u arhitekturu parničnog postupka, unosi brojne novine koje parnični postupak do tada nije poznavao. Sve to, a osobito struktura postupka, stroža pravila o upravljanju postupkom, ukidanje nekih instituta, pravne posljedice zaključenja prethodnog postupka, pravila o jednom ukidanju prvostupanjske presude, dostavi i uručenju presude, postupanju u sporovima male vrijednosti, pred praktičare postavljaju nove dvojbe i izazove. Na ovom pravnom praktikumu, nakon godine dana primjene novele, pokušat će se dati odgovori na aktualna pitanja, iznijet će se mišljenja voditelja praktikuma o primjeni i tumačenju novih instituta parničnog postupka te osobito spornih novela, a posebno će se dati pregled svih novina koje donosi posljednja novela kao i njihov utjecaj na cjelokupan parnični postupak.

Sve najave seminara i savjetovanja pogledajte na portalu IUS-INFO.

 
 

© 2009-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Sva prava zadržana

Odjavu za primanje glasnika IUS NEWS možete obaviti klikom ovdje(link).