c S
Aktualnosti

Redakcijski pročišćeni tekst: Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona

Sukladno članku 107.a Zakona za potrebe plaćanja poreza u posebnim okolnostima, ovim dijelom Pravilnika određuje se provedba postupka odgode i/ili obročne otplate dospjele porezne obveze, oslobođenja od obveze doprinosa za sufinancirane neto plaće, oslobođenja od podmirivanja poreznih obveza te provedba ostalih odredbi o postupanju za vrijeme posebnih okolnosti.

Pravilnik je dopunjen dijelom Deset A: "Provedba postupka plaćanja poreza u posebnim okolnostima".

Najnovije izmjene Pravilnika označene su crvenom bojom i stupile su na snagu 9. travnja 2020.

ZAHTJEV ZA ODGODU PLAĆANJA USLIJED POSEBNIH OKOLNOSTI - obrazac

Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona