c S
Aktualnosti

Redakcijski pročišćeni tekst: Zakon o komunalnom gospodarstvu

Dopunom Zakona se propisuje da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom osloboditi obveznike plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti djelomično ili u potpunosti dok traju posebne okolnosti. 

Najnovije izmjene Zakona označene su crvenom bojom i stupile su na snagu 20. ožujka 2020.

Zakon o komunalnom gospodarstvu