c S
Dnevne novosti

Sabor donio novi Zakon o pravu na pristup informacijama

18.02.2013 07:24 ZAGREB, 15. veljače 2013.Hina, Hrvatski sabor donio je i s europskom pravnom stečevinom uskladio novi Zakon o pravu na pristup informacijama, koji predviđa uspostavu povjerenika za informiranje kao neovisnog tijela.

Povjerenik će imati žalbenu funkciju (ni jedno tijelo javne vlasti neće biti izuzeto od provjere povjerenika u drugostupanjskom postupku bez obzira jesu li podaci klasificirani ili ne), savjetodavnu (usmjeravao bio one koji će primjenjivati zakon), nadzornu i inspekcijsku ulogu.

Imat će i prekršajne ovlasti, a jednom godišnje izvještavat će Sabor o svemu što je uočio u realizaciji prava na pristup informacijama. Zakonom je određena mogućnost potpunog provođenja testa razmjernosti i javnog interesa u svim slučajevima u kojima je propisano da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informacijama.

Zastupnici su izmijenili Zakon o parničnom postupku, Zakon o DSV-u, Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, Zakon o građevnim proizvodima, te Zakon o HBOR-u.

S europskim direktivama usklađeni su Zakoni o materijalima koji dolaze u dodir s hranom, Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima, Zakon o provedbi (EZ) br. 689/2008 Europskog parlamenta i vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija, te Zakon o genetski modificiranim organizmima. U drugo čitanje upućene su izmjene Zakona o izvršavanju kazne zatvora.

Prihvaćena su izvješća o stanju u prostoru, o radu Državnog ureda za reviziju, o financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih predstavničkih tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave, te o državnim potporama. HNB-ovu Polugodišnju informaciju o financijskom stanju i provedbi monetarne politike za prvo polugodište 2012. zastupnici su primili na znanje.

U sabornici je počela rasprava uoči najavljenog izbora nove pučke pravobraniteljice između dvije kandidatkinje, no na početku rasprave klubovi HDZ-a, Hrvatskih laburista i IDS-a zatražili su stanku.