c S
Dnevne novosti

Sabor o izmjenama Zakona o zaštiti životinja

21.02.2013 07:24 ZAGREB, 20. veljače 2013.(Hina), Zastupnici Hrvatskog sabora s radom nastavljaju raspravom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životinja s Konačnim prijedlogom zakona kojim se usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije.

Predloženim izmjenama i dopunama nastoji se, među ostalim, osigurati jasnije tumačenje zakonskih odredbi što je, primjerice, bila osnovna namjera za preciznijim opisom značenja pojma „domaća životinja”. Zakonom o zaštiti životinja je zabranjeno držanje divljih životinja u cirkusima i njihovo nastupanje, a definiranjem pojma „divlje životinje“ (sve životinje, što uključuje i strane životinjske vrste, osim domaćih životinja, kućnih ljubimaca, službenih pasa i konja te radnih životinja) odredilo bi se koje su to životinje.

Budući da su pojedini organizatori cirkuskih predstava tumačili kako su domaće životinje ljame i deve te da ih mogu kao dio cirkusa uvesti na područje Republike Hrvatske, zakonom se željelo pojasniti kako se pojam „domaće životinje“ odnosi samo na životinje pripitomljene i udomaćene na području Republike Hrvatske, a ne i na strane životinjske vrste udomaćene u drugim zemljopisnim područjima.

Dopunom značenja pojma „domaća životinja” osigurat će se ne samo jasnije tumačenje, već će se, s obzirom na zabranu držanja divljih životinja (u koje se ubrajaju i strane životinjske vrste) u cirkusima i njihovo korištenje u cirkuskim predstavama, poboljšati i zaštita divljih životinja korištenih u cirkuskim predstavama.

Isto tako, predložena je izmjena članka kojim se osniva Povjerenstvo za zaštitu životinja na način da se osnuju dva odbora istoga Povjerenstva - i to za kućne ljubimce i farmske životinje, s obzirom da zbog velike različitosti područja isti članovi jednog Povjerenstva ne bi mogli kvalitetno obavljati zadaće određene predloženim izmjenama i dopunama Zakona.

Lov nedopuštenim stupicama je vrlo okrutan način lova i njihovo korištenje zabranjeno je na području Europske unije kao i uvođenje krzna i proizvoda dobivenih od određenih divljih životinjskih vrsta koje potječu iz zemalja gdje ih love stupicama ili metodama zamki koje ne odgovaraju međunarodnim humanim standardima hvatanja stupicom.

S obzirom na okrutne načine usmrćivanja i lova pojedinih vrsta životinja, predložene dopune se odnose i na zabranu uvoza koža i proizvoda od koža mladunaca određenih vrsta tuljana, na promet proizvodima od tuljana, na zabranu uporabe stupica i uvođenje u Republiku Hrvatsku krzna i proizvoda dobivenih od određenih divljih životinja ulovljenih stupicama, kao i na zabranu stavljanja na tržište krzna pasa ili mačaka te proizvoda koji sadrže krzno pasa ili mačaka.