c S
Dnevne novosti

Sabor izmijenio Zakon o poticanju investicija

25.02.2013 07:24 ZAGREB, 22. veljače 2013.Hina, Hrvatski sabor izmijenio je Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja.

Zakonskim izmjenama se projekt početne investicije definira kao ulaganje u dugotrajnu imovinu unesenu u vlasništvo nositelja poticajnih mjera, i to u minimalnom iznosu od 50 tisuća eura za mikro poduzetnike. Uz navedene uvjete morat će biti zadovoljen i onaj o otvaranju najmanje pet novih radnih mjesta koji su povezani s investicijom (u slučaju mikro poduzetnika tri radna mjesta).

Mijenja se i definicija izračuna opravdanih troškova otvaranja novih radnih mjesta koji su povezani s investicijom, tako da se izračunavaju kao bruto plaća u dvogodišnjem razdoblju, a ne kao postotak bruto plaće. Promijenjen je i članak kojim se omogućuje Vladi da određeni investicijski projekt proglasi od interesa za RH - to će područje ubuduće biti regulirano posebnim zakonom, onim o strateškim investicijama koji je u pripremi.

Sabor je donio i s direktivama EU uskladio novi Zakon o tržištu plina, koji uvodi novu kategoriju javne usluge, tzv. zajamčenu opskrbu plinom koju će obavljati zajamčeni opskrbljivač. Njome se kupcu priključenom na distribucijski plinovod jamči opskrba dovoljnom količinom plina u slučajevima kada njegov opskrbljivač iz bilo kojeg razloga prestane s radom. Definiran je posebni nacionalni interes opskrbe plinom, pa tako domaći prirodni plin mora biti isporučen u transportni, odnosno distribucijski sustav Hrvatske, te prvenstveno ponuđen opskrbljivačima u Hrvatskoj.

Pravo na posebnu zaštitu i određen oblik socijalne pomoći ostvarit će ugroženi kupci kojima će tijela nadležna za socijalnu skrb utvrđivati ugroženi socijalni status ili ugroženost života i zdravlja u slučaju ograničenja opskrbe prirodnim plinom. Određuju se i uvjeti za razdvajanje mrežne djelatnosti transporta plina od proizvodnje i opskrbe, i to primjenom triju modela - vlasničkim razdvajanjem, razdvajanjem po modelu neovisnog operatora sustava i razdvajanjem po modelu neovisnog operatora transporta.

Zastupnici su izmijenili Zakon o genetski modificiranim organizmima i Zakon o Državnom sudbenom vijeću, donijeli novi Zakon o sudovima te prihvatili novu Migracijsku politiku i Izvješće o stanju u prostoru.

Na prijedlog Vlade izabrali su novi sastav Upravnog vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) - za predsjednika je izabran Dražen Lučić, na njegova zamjenika Domagoj Jurjević, a za članove Zdravko Jurić, Nikola Popović i Marijan Bolarić. Svečanu prisegu pred zastupnicima je položila nedavno izabrana nova pučka pravobraniteljica Lora Vidović. Sabor je zaključio ovotjedno zasjedanje, a 7. sjednicu nastavlja 13. ožujka, raspravom o konačnom prijedlogu Zakona o dadiljama.