c S
Dnevne novosti

Izvansudske nagodbe pomažu mladim počiniteljima kaznenih djela

18.11.2013 07:16 ZAGREB, 15. studenog 2013.(Hina), U zadnjih deset godina više od tisuću slučajeva mladih koji su bili u sukobu sa zakonom rješeno je u izvansudskoj nagodbi, čime su dobili priliku da se promijene i ponovo uključe u društvo bez stigme počinjenoga djela, što dokazuje da je izvansudska nagodba postigla svoj cilj, rečeno je na predstavljanju priručnika "Izvansudska nagodba u kaznenom postupku prema mladima u sukobu sa zakonom".

Praksa je pokazala da upravo ta mjera značajno smanjuje mogućnost ponavljanja kaznenih djela. Stopa recidivizma kod djece i mladih koji su bili uključeni u izvansudsku nagodbu je između 10 i 13 posto, dok se u sukobu sa zakonom ponovno našlo čak 30 posto onih koji su bili uključeni u druge odgojne mjere, rečeno je na skupu. Podsjetivši kako je uvođenje izvansudske nagodbe bilo praćeno poteškoćama i osporavanjima, potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić ocijenila je kako rezultati izvansudske nagodbe pokazuju da treba ustrajavati na novim i dobrim projektima.

U tom kontekstu navela je kako je u novom Obiteljskom zakonu predviđena medijacija koju mnogi osporavaju i smatraju da neće polučiti rezultate, iako informacije iz centara za socijalnu skrb govore da se 70 posto ljudi može dogovoriti i tako izbjeći sud. Izvansudska nagodba je primjer kako što više djece vratiti na pravi put, a cilj nam je osigurati da takve nagodbe budu pristupačne svoj djeci u Hrvatskoj, kao odgovor na rastuću potrebu da ih ne kriminaliziramo već utječemo na pozitivnu promjenu njihova ponašanja, poručila je Opačić. V. d. predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku Đurđica Ivković podsjetila je na podatak MUP-a da su lani djeca i mladi počinili 4.438 kaznenih djela.

Na žalost, mnogi od njih ostaju zauvijek stigmatizirani kao počinitelji kaznenih djela. Izvansudska nagodba daje im priliku da se u izravnom susretu ispričaju žrtvi, dožive njenu patnju i poprave nastalu štetu. Dosadašnja praksa pokazala je veliku uspješnost svih takvih nagodbi, što znači da dijete dobiva šansu nastaviti svoj život na pravom putu, a žrtva potrebno obeštećenje koje nije uvijek materijalno, već i emocionalno, istaknula je Ivković. Niti jedna represija nije spriječila kazneno djelo, rekao je predsjednik udruge za mirenje Srđan Šimac koji također smatra da je izvansudska nagodba pravi put.

Priručnik "Izvansudska nagodba u kaznenom postupku prema mladima u sukobu sa zakonom" nastao je suradnjom UNICEF-a, Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva pravosuđa, Udruge za izvansudsku nagodbu, Pravosudne akademije, Državnog odvjetništva i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Urednica priručnika Nivex Koller Trbović s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta rekla je da su u njemu željeli prikazati zašto je izvansudska nagodba prihvaćena i koja je razlika u odnosu na ostale postupke.