c S
Dnevne novosti

Sabor o poreznim zakonima

21.11.2013 07:24 ZAGREB, 20. studenog 2013.(Hina), Sabor će u nastavku zasjedanja razmotriti prijedloge izmjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost, Zakona o porezu na dobit te Zakona o porezu na na dohodak.

Izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV) međustopa od 10 posto povećala bi se na 13 posto. Ta se stopa odnosi na ugostiteljstvo i turizam, časopise koji izlaze periodično, šećer, jestiva ulja i masti, dječju hranu, isporuku vode, ulaznice na koncerte te na časopise za kulturu i umjetnost. Vladine analize pokazuju da će dizanje međustope u 2014. i idućim godinama povećati proračunske prihode za otprilike 600 milijuna kuna.

Sniženom stopom PDV-a od 5 posto oporezivale bi se sve dnevne novine, osim onih koje u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju, neovisno o broju riječi. Izmjenama Zakona o porezu na dobit se, između ostaloga, poslovnim bankama omogućuje da poreznu osnovicu umanje za iznos otpisanih potraživanja socijalno ugroženih građana. Porez bi se naplaćivao s obzirom na iskazanu dobit, a tek na kraju poreznog razdoblja bilo bi moguće oslobađanje za reinvestiranu dobit.

Poreznu olakšicu imale bi samo najnerazvijenije jedinice lokalne samouprave. Izmjenama Zakona o porezu na dohodak predlaže se obveza podnošenja godišnje porezne prijave za građane koji u poreznom razdoblju ostvare drugi dohodak, s primjenom od 1. siječnja 2014., odnosno kod prijave poreza za 2014. godinu.

Ovisno o visini tih dodatnih prihoda, Vlada predlaže porezne stope od 12, 25 i 40 posto, a ističu da će se time najvišom stopom zahvatiti u primitke obveznika s visokim primanjima kao što su bonusi i nagrade, a koji su do sada prikazivani kao poseban prihod i bili oporezivani po stopi od 25 posto.