c S
Dnevne novosti

Ministarstvo: slobodno formiranje cijena derivata nakon usvajanja novog zakona o tržištu nafte

27.12.2013 07:26 ZAGREB, 24. prosinca 2013.(Hina), Ministarstvo gospodarstva priopćilo je kako će se tek nakon usvajanja novog Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata primjenjivati slobodno formiranje cijena naftnih derivata, a kako će Hrvatski sabor ponovno zasjedati tek nakon 15. siječnja 2014. taj bi zakon mogao biti usvojen najranije na tom zasjedanju.

Ministarstvo je reagiralo na sve češće spominjanje u medijima kako će se od 1. siječnja 2014. godine cijene nafte i naftnih derivata formirati slobodno, priopćenjem u kojem pojašnjava da je prijedlog zakona o tržištu nafte i naftnih derivata, kojim je regulirano slobodno formiranje cijena derivata, upućen Saboru, ali još nije usvojen. Nacrt prijedloga zakona o tržištu nafte i naftnih derivata usvojen je na 129. sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj 5. prosinca 2013. godine, i upućen je u Hrvatski sabor.

Tek usvajanjem novog zakona o tržištu nafte i naftnih derivata u Saboru stvorit će se uvjeti za slobodno formiranje cijena nafte i naftnih derivata na hrvatskom tržištu te sigurnu i kvalitetnu opskrbu tržišta nafte i naftnih derivata temeljenu na tržišnim principima, navode iz Ministarstva. S obzirom da će Hrvatski sabor ponovno zasjedati tek nakon 15. siječnja 2014. novi zakon o tržištu nafte i naftnih derivata može biti usvojen najranije na tom zasjedanju. Nakon usvajanja u Hrvatskom saboru, zakon će biti objavljen u Narodnim novinama, te 8 dana po objavi stupiti na snagu.

Tek tada će formiranje maloprodajnih cijena naftnih derivata biti slobodno, ističu iz Ministarstva gospodarstva. Podsjećaju kako se ulaskom Hrvatske u Europsku uniju i prethodnim transponiranjem direktiva Europske unije u Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata postigao cilj otvaranja tržišta nafte i naftnih derivata, odnosno prisutnost više energetskih subjekata na tržištu nafte i naftnih derivata. Naime, ukidanjem Pravilnika o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata i Pravilnika o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena ukapljenog naftnog plina formiranje cijena naftnih derivata u Hrvatskoj biti će slobodno, na tržišnim principima, kao i u većini država članica EU.

Kao posljedicu toga, u Ministarstvu očekuju zdravu tržišnu konkurenciju među distributerima naftnih derivata te ističu da se na taj način potiču investicije i ulaganja u maloprodaju naftnim derivatima. Dugoročno, u Ministarstvu očekuju i povoljne utjecaje na formiranje cijena naftnih derivata sukladno pozitivnoj praksi ostalih zemlja Europske unije. Također, prijedlogom zakona o tržištu nafte, određuje se obveza formiranja obveznih i operativnih zaliha naftnih derivata i djelovanje u slučajevima izvanrednog poremećaja opskrbe tržišta naftom i naftnim derivatima.

Vlada Republike Hrvatske moći će iznimno, u slučaju velikih poremećaja na tržištu ili ugroženosti državnih interesa - u cilju zaštite potrošača, regulacije tržišta ili drugih opravdanih razloga, uredbom propisati najvišu razinu maloprodajnih cijena za pojedine naftne derivate, za neprekinuto razdoblje od najduže 90 dana, podsjećaju iz Ministarstva.