c S
Dnevne novosti

Vlada predlaže novi sustav prodaje ovršenih nekretnina i pokretnina

17.01.2014 07:15 ZAGREB, 16. siječnja 2014.(Hina), Vlada je na sjednici u četvrtak utvrdila prijedloga zakona o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku, kojim po riječima ministra pravosuđa Orsata Miljenića, uvodi realne cijene i miče crno tržište, čime štiti interese vjerovnika i dužnika.

U Vladinu prijedlogu zakona, omogućava se daljnji razvoj agencijske ovrhe, prijenosom nadležnosti ovršne prodaje sa sudova na Financijsku agenciju. Vlada očekuje da će takav sustav biti transparentniji i učinkovitiji te da će se njime postići realne vrijednosti, a potencijalnim kupcima osigurati da na jednostavniji način, na jednom mjestu dođu do informacija o prodaji.

To će pak, kaže ministar Miljenić, donijeti sudjelovanje većeg broja kupaca na javnim dražbama, a s obzirom na to, on očekuje prodaju nekretnina po većim cijenama nego do sada. Predlaže se da Financijska agencija vodi Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku, čime se za te predmete ovrhe napušta vođenje očevidnika kod Hrvatske gospodarske komore. Premijer Zoran Milanović komentirao je da bi prihvaćanje Vladina prijedloga moglo uvesti reda i u poslovanje nekretninama u državnom vlasništvu i vlasništvu jedinica lokalne samouprave.

Prema njegovim riječima, često se, primjerice, događalo da država lokale u svom vlasništvu iznajmi za 200 eura, a onda odu u podnajam za 5.000 eura čime je država znatno oštećena. Na takav način, kaže Milanović, funkcionira dobar dio zagrebačkog Donjeg grada. Vlada je sa sjednice u Hrvatski sabor uputila i prijedlog zakona o izvlaštenju i određivanju naknade, s ciljem olakšanja investicijskih projekata.

U prijedlogu se tako ustanovljavaju kraći rokovi izvlaštenja za strateške investicijske projekte kao i upravni postupci koji ih prate. Ako se izvlaštenje predviđa zbog realizacije strateških investicijskih projekata, postupak će po prijedlogu Vlade voditi izravno Ministarstvo pravosuđa. U Vladi očekuju da će to rokove izvlaštenja skratiti s tri na jednu godinu. Vlada predlaže i uspostavu javno dostupnog registra izvlaštenih nekretnina kao i objavu rješenja o izvlaštenju.