c S
Dnevne novosti

Zaštićenim najmoprimicima želi se omogućiti otkup stanova ili najam

06.02.2014 07:24 ZAGREB, 5. veljače 2014.(Hina), Nacrtom prijedloga Zakona o najmu stanova predviđeno je da se stanovi vrate vlasnicima, a da se zaštićenim najmoprimcima omogući rješavanje stambenog pitanja otkupom drugog stana uz subvenciju države i lokalne samouprave ili najmom, izvijestilo je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.

Na kraju dvomjesečne javne rasprave o tom nacrtu su se s predstavnicima nadležnog ministarstva sastali predstavnici udruga vlasnika stanova u kojima žive zaštićeni najmoprimci te udruga zaštićenih najmoprimaca. Ministarstvo je izvijestilo sudionike da će do kraja ožujka obraditi sve zaprimljene primjedbe, prijedloge i mišljenja, nakon čega će početkom travnja organizirati novu javnu raspravu u trajanju od 15 dana. Predložene izmjene ministarstvo planira u svibnju uputiti na vladu, a zatim i u Sabor na dva čitanja.

Ministrica Anka Mrak-Taritaš izvijestila je sudionike da se predloženi zakon ne odnosi na nacionalizirane i konfiscirane stanove nego isključivo na stanove u privatnom vlasništvu u kojima žive zaštićeni najmoprimci. Ministarstvo predlaže da se stanovi vrate vlasnicima, a da se zaštićenim najmoprimcima omogući rješavanje stambenog pitanja otkupom drugog stana uz subvenciju države i lokalne samouprave ili najmom. Pitanje statusa vlasnika i zaštićenih najmoprimaca prvi put je otvoreno 2003., ali se nakon toga nije ništa događalo deset godina pa se ministarstvo odlučilo suočiti s problemom i ponuditi rješenje.

Ministarstvo je analizom došlo do brojke od 2600 stanova u privatnom vlasništvu u kojima se nalaze zaštićeni najmoprimci. Ministarstvo planira prioritetno riješiti 500 stanova u prve tri godine po usvajanju zakona. Status 600 stanova rješavao bi se u razdoblju od tri do deset 10 godina, a ostalih nakon toga roka. Procjena je da je u te svrhe potrebno osigurati od 800 do 900 milijuna kuna, izvijestilo je ministarstvo.

Predstavnici udruge Proljeće koja zastupa interese vlasnika stanova istaknuli su da svi uređeni pravni sustavi štite i jamče pravo vlasništva te da se društveno i privatno vlasništvo razlikovalo i u socijalizmu. Zauzeli su se za uvođenje tržišne najamnine i što brže donošenje zakona. Iako smatraju da konačnim rješenjem neće u potpunosti biti zadovoljna ni jedna strana, poručuju da se problem jednom mora riješiti.

Predstavnici Saveza udruga stanara Hrvatske koji zastupa interese zaštićenih najmoprimaca zauzeli su se za rješenje po kojem bi vlasnici stanova bili obeštećeni, a zaštićeni najmoprimci dobili pravo otkupa stana kao nositelji stanarskog prava. Smatraju da je standard za zamjenske stanove prenizak, da etalonska cijena ne može biti mjerilo jer je preniska te postavljaju pitanje obeštećenja dosadašnjeg ulaganja u održavanje stane.

Udruga stanara Hrvatske također se založila da zaštićenim najmoprimcima pripadne pravo otkupa. U suprotnom predlažu da im se ponudi zamjenski stan blizu lokacije stana u kojem jesu. Predlažu brzo rješavanje statusa jer su u stanovima mahom ljudi zrelije dobi. Smatraju da predviđena financijska sredstva neće biti dovoljna. Ministrica je rekla da će Ministarstvo razmotriti financijske okvire i mogućnosti i s Ministarstvom financija i ponuditi maksimum koji će imati na raspolaganju.