c S
Dnevne novosti

Vlada uputila izmjene Zakona o kazalištima u hitnu saborsku proceduru

07.02.2014 07:24 ZAGREB, 6. veljače 2014.Hina, Ministarstvo kulture moći će imenovati vršitelje dužnosti intendanta, odnosno ravnatelja nacionalnih kazališta, ako se o tim imenovanjima ne uspiju dogovoriti suosnivači kazališnih kuća, predlaže Vlada izmjenama Zakona o kazalištima koji je poslala u hitnu saborsku proceduru.

Predloženim izmjenama želimo riješiti postojeću zakonsku nedorečenost koja se pojavljuje u radu u slučaju kada intendanta nacionalnog kazališta ili ravnatelja javnog kazališta i javne kazališne družine trebaju sporazumno imenovati dva ili više osnivača, posebno kada je riječ o osnivačima koji imaju jednake osnivačke udjele od 50 posto, a sporazum se ne može postići, objasnila je ministrica kulture Andrea Zlatar Violić.

Stoga se izmjenama predlaže da u takvom slučaju vršitelja dužnosti intendanta, odnosno ravnatelja za nacionalna kazališta, imenuje Ministarstvo kulture, a za javna kazališta i družine nadležni uredi državne uprave u županijama, odnosno nadležni zagrebački gradski ured. Prema važećim odredbama zakona intendante nacionalnih kazališta kojima su osnivači gradovi i županije, imenuje i razrješava predstavničko tijelo osnivača na prijedlog kazališnog vijeća, a potvrđuje ih ministar kulture.

Po novom prijedlogu, ministar tj. ministrica kulture moći će također razriješiti intendante nacionalnih kazališta kojima je istekao mandat, te bez javnog natječaja imenovati vršitelja dužnosti, ako ga do dana isteka mandata ne razriješe osnivači kazališta i ne imenuju novog intendanta/vršitelja dužnosti.

Ravnatelja, pak, javnog kazališta kojemu je osnivač ili suosnivač država, imenovat će i razrješavati ministar kulture uz prethodno pribavljeno mišljenje suosnivača. Ako suosnivač ne dostavi svoj prijedlog u ruku od osam dana, ministar će imenovati i razrješiti ravnatelja bez pribavljenog mišljenja. Vlada je danas donijela i odluke o pokretanju postupka za sklapanje kolektivnog ugovora u osnovnoškolskom i srednjoškolskm obrazovanju te znanosti i visokom obrazovanju i imenovala pregovaračke odbore.