c S
Dnevne novosti

Sabor u ponedjeljak o referendumu o dvojezičnosti

14.07.2014 07:15 ZAGREB, 13. srpnja 2014.(Hina), Hvatski sabor u ponedjeljak će raspravljati o prijedlogu odluke u povodu zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma građanske inicijative "Stožer za obranu hrvatskog Vukovara".

Stožer je prikupio i u prosincu Saboru predao gotovo 600 tisuća valjanih potpisa za raspisivanje referenduma na kojemu bi građani odlučili hoće li pravo na ravnopravnu službenu uporabu svog jezika i pisma nacionalne manjine imati u sredinama u kojima čine više od polovice, umjesto sadašnje trećine ukupnog stanovništva. Odbor za Ustav Saboru je jednoglasno predložio da predloženo referendumsko pitanje uputi Ustavnom sudu na ocjenu ustavnosti.

Odbor smatra da takvo referendumsko pitanje ne bi bilo u skladu s Ustavom jer krši niz međunarodnih dokumenata, koji su po Ustavu iznad domaćeg prava, i preambulu Ustava, u kojoj je Hrvatska definirana kao država hrvatskog naroda i nacionalnih manjina. Upozorava da se Hrvatska Ugovorom o pristupanju EU obvezala da će "nastaviti jačati zaštitu manjina, uključujući i kroz djelotvornu provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina". Suprotno tom ugovoru, a onda i Ustavu, predloženo referendumsko pitanje ide u smjeru umanjenja prava nacionalnih manjina na uporabu svoga jezika i pisma, upozorava Odbor za Ustav.