c S
Dnevne novosti

Vrhovni sud: Za 90 dana odluka o povratu preplaćenih kamata konvertiranih kredita

13.12.2019 07:30 POTPIS
ZAGREB, 12. prosinca 2019. (Hina) - Vrhovni sud RH objavio je u četvrtak rješenje prema kojem će taj sud u roku od 90 dana donijeti odluku o tome mogu li korisnici kredita u švicarskim francima, koji su ga konvertirali u kredite u eurima, od banaka tražiti povrat preplaćenih kamata u vremenu do konverzije kredita.

Najviši sud  je priopćio da je u srijedu dopustio prijedlog Općinskog suda u Pazinu za rješavanje pitanja važnog za jedinstvenu primjenu prava, a koje glasi ''Je li sporazum o konverziji sklopljen na osnovi Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju nepostojeći ili ništetan u slučaju kada su ništetne odredbe osnovnog ugovora o kreditu o promjenjivoj kamatnoj stopi i valutnoj klauzuli''. Vrhovni sud je to pitanje ocijenio važnim jer postoji veći broj sličnih postupaka koji su pokrenuti ili se njihovo pokretanje očekuje u kraćem razdoblju pred prvostupanjskim sudovima.

Nakon donošenja odluke, svi sudovi u nastavljenim postupcima vezani su tim pravnim shvaćanjem, ističe se u priopćenju Vrhovnog suda. Na taj način, tzv. preskakajućom revizijom, koja postoji i u drugim državama Europe, Vrhovni sud donosi pravno shvaćanje unaprijed te omogućuje prvostupanjskim sudovima da brže i lakše donesu svoje odluke. ‘’Time će se povećati pravna sigurnost, jer neće biti moguće da sudovi donesu različite odluke o postavljenom pravnom pitanju, strankama će se omogućiti pravo na suđenje u razumnom roku, uz manje troškove postupka, i u krajnjoj liniji, smanjiti opterećenost Vrhovnog suda RH istovrsnim predmetima, zbog toga što više neće biti potrebe za ujednačavanjem različite sudske prakse sudova nižeg stupnja’’, stoji u priopćenju.

Ističe se i da je Vrhovni sud nakon donošenja rješenja odmah objavio svoje rješenje na e-oglasnoj ploči sudova. Prvostupanjski sudovi u svojim postupcima mogu odrediti njihove prekide, a stranke mogu u roku od 45 dana podnijeti svoja očitovanja o rješenju navedenog pitanja.

Prema presudi Vrhovnog suda po izvanrednoj reviziji iz travnja, kojom je utvrđeno da korisnici kredita u švicarskim francima, koji su kredite prema Zakonu o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju iz 2015. konvertirali u euro, imaju pravo na tužbe protiv banaka i pravo na povrat novca koji su im banke nezakonito oduzele, a što će se dokazati vještačenjem na općinskim sudovima.

Uz to, Vrhovni sud je tom presudom nedvosmisleno utvrdio kako je pogrešan zaključak nižestupanjskih sudova da potrošač nema pravni interes zahtijevati utvrđenje ništetnosti zbog toga što je sklopio dodatak ugovoru kojim su izmijenjene odredbe ugovora.

Zastara potraživanja za preplaćene kamate nastupila je 13. lipnja. Svi korisnici kredita koji do tog datuma nisu podnijeli tužbe, nisu vise mogli potraživati novac na preplaćene kamate.

Detaljnije na poveznici:

Gos 1/2019-5