c S
Dnevne novosti

Hrvatska građanima EU-a i EGP-a omogućuje korištenje 18 javnih usluga putem interneta

18.12.2019 07:30 LAPTOP
ZAGREB, 17. prosinca 2019. (Hina) - Hrvatska građanima Europske unije (EU) i Europskog gospodarskog prostora (EGP) omogućuje korištenje čak 18 javnih usluga putem interneta, čime se svrstala uz bok sedam najrazvijenijih zemalja, istaknuto je u utorak u Ministarstvu uprave na konferenciji u povodu završetka projekta ePIC.

Nositelj projekta "ePIC - Electronic Public Identification Croatia" je Fina, a partneri su ministarstva unutarnjih poslova, mora, prometa i infrastrukture, pravosuđa, graditeljstva i prostornoga uređenja te Narodne novine. Ukupna vrijednost projekta je 505.407 eura, od čega je iz Programa za povezivanje Europe sufinancirano 75 posto, to jest 379.055 eura.

Na konferenciji pod nazivom "Elektroničke javne usluge za EU državljane: Hrvatska kao primjer dobre prakse", održanoj u povodu završetka projekta ePIC predstavljeno je osam novorazvijenih javnih e-usluga, od njih ukupno 18, za državljane zemalja EU te EGP (Norveška, Island i Lihtenštajn). Pristup izvadcima iz zemljišnih knjiga, podnošenje zahtjeva za građevinske i lokacijske dozvole, kupnja vinjeta za plovilo te davanje suglasnosti za izdavanje putovnice ili osobne iskaznice za dijete, samo su neke od hrvatskih javnih e-usluga koje su od prosinca dostupne građanima EU putem interneta.

Državna tajnica Ministarstva uprave Katica Prpić istaknula je kako se time Hrvatska "svrstala uz bok sedam najrazvijenijih zemalja", a kao primjer navela je da se "nalazimo u društvu s jednom Estonijom", koja je najrazvijenija e-država na svijetu. Rekla je da sada državljani zemalja EU te EGP kad dođu u Hrvatsku mogu koristiti 18 e-usluga, a svakodnevno se i dalje razvijaju nove. 

Elektroničke usluge dostupne hrvatskim građanima omogućuje sustav e-Građani, koji je uspostavljen 2015. i na koji je trenutno prijavljeno 804.881 jedinstvenih korisnika, a građanima je dostupno čak 77 usluga. Prpić je rekla da se u Ministarstvu uprave razvija niz projekata, primjerice e-Poslovanje, e-Novorođenče, e/m-Potpis i e/m-Pečat - koji će uskoro biti dostupni građanima. Smatra da smo, što se tiče uprave, stupili u digitalno doba. Na konferenciji je istaknuto da je od 1. srpnja 2016. na razini EU počela primjena eIDAS Uredbe, čiji je cilj uklanjanje postojećih prepreka u prekograničnom korištenju sredstava elektroničke identifikacije među državama članicama, posebice u pristupu javnim e-uslugama za građane.

Riječ je čitavom nizu tehničkih i pravnih preduvjeta koje je potrebno zadovoljiti kako bi se građanima jedne EU članice omogućilo korištenje e-usluga drugih država članica EU te Europskog gospodarskog prostora (Norveška, Island i Lihtenštajn).Tijekom 2016. i 2017. Ministarstvo uprave je, uz potporu Fine, provelo projekt "Ensuring Access to Croatian Public e-services within e-Citizens Platform for EU/EEA Citizens" kojim je omogućena prekogranična autentifikacija, uspostavljena je platforma europe.gov.hr kao centralna platforma za hrvatske javne e-usluge za strance te je razvijeno prvih deset javnih e-usluga.

U svibnju 2018. počeo je projekt "ePIC - Electronic Public Identification Croatia", u sklopu kojeg je razvijeno osam novih elektroničkih usluga dostupnih državljanima EU i EGP: eNautika, ePomorac, ePlovilo, Osnivanje trgovačkih društava na daljinu, Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra - ZIS OSS, e-Dozvola, Pristup Elektroničkom oglasniku javne nabave, Suglasnosti u postupcima iz djelokruga rada Ministarstva unutarnjih poslova.