c S
Dnevne novosti

ESLJP: Vukres protiv Hrvatske - Sutkinja Visokog upravnog suda RH nije bila pristrana u predmetu podnositeljice

23.12.2019 07:30 Europski sud za ljudska prava je 19. prosinca 2019. objavio odluku koju je donio dana 26. studenoga 2019. kojom je zahtjev podnositeljice gđe Zdravke Vukres proglasio nedopuštenim na temelju čl. 35. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Podnositeljica zahtjeva je prigovarala da joj je povrijeđeno pravo na suđenje pred nepristranim sudom jer je M.Č., sutkinja i predsjednica vijeća Upravnog suda RH koje je odlučivalo u njenom upravnom postupku bila čelnica Uprave za građansko pravo pri Ministarstvu pravosuđa u vrijeme kad je to tijelo odbilo žalbu podnositeljice protiv rješenja Grada Zagreba.

Naime, nakon što je Grad Zagreb donio rješenje kojim je vlasnicima vraćena konfiscirana imovina koja je obuhvatila i stan u kojem je živjela podnositeljica, ona je protiv tog rješenja uložila žalbu Upravi za građansko pravo pri Ministarstvu pravosuđa. Nakon što je njezina žalba odbijena, podnositeljica je pokrenula upravni spor protiv tog rješenja pred Upravnim sudom RH.

U odnosu na podnositeljičine navode Europski sud je utvrdio da je tužena država Republika Hrvatska dokazala da M. Č. nije bila uključena u odlučivanje o podnositeljičinoj žalbi protiv rješenja Grada Zagreba. Između ostalog, Sud je utvrdio da je M. Č. postala privremena čelnica Uprave za građansko pravo dvije godine nakon što je Ministarstvo pravosuđa donijelo drugostupanjsko rješenje. Također, podnositeljica nije uspjela uvjeriti Sud da je sama činjenica da je M. Č. jedno vrijeme bila čelnica Uprave, dovela u pitanje nepristranost Upravnog suda. To dodatno i iz razloga što je tuženik u upravnom sporu bilo Ministarstvo pravosuđa, a ne i Uprava za građansko pravo tog ministarstva.