c S
Dnevne novosti

Za decentralizirane funkcije JLS-a 3 posto više, ukupno 2,412 milijarde kuna

30.12.2019 07:25 ZAGREB, 27. prosinca 2019. (Hina) - Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLS) iz državnog proračuna u idućoj godini za osiguranje minimalnih financijskih standarda preuzetih decentraliziranih funkcija bit će isplaćeno ukupno 2,412 milijarde kuna, odnosno 3 posto više nego u ovoj godini, odlučila je Vlada na sjednici u petak.
Vlada je usvojila uredbu o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije JLS-a za iduću godinu, osiguranih u državnom proračunu za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva.

"Ukupan iznos sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih standarda preuzetih decentraliziranih funkcija za 2020. godinu uvećan je za 80,59 milijuna i iznosi 2,412 milijarde kuna, to je povećanje od nešto preko 3 posto", rekao je potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić.

Najveći dio tih sredstava odnosi se na financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva i iznosi 929,7 milijuna kuna, a slijedi financiranje minimalnog standarda srednjih škola i učeničkih domova u iznosu od 460,2 milijuna kuna.

Vlada je donijela i uredbu o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (50 posto od naknade za priređivanje igra na sreću i 50 posto od prihoda iz dobiti Hrvatske lutrije) u idućoj godini, kojom se raspodjeljuje procijenjeni prihod od ukupno 553,5 milijuna kuna. Prema uredbi, 36,49 posto tih prihoda ide organizacijama koje promiču razvoj sporta, 17,74 posto onima koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom, 13 posto onima koje se bave kulturom, 11,43 posto onima koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću, 10,68 posto onima koje pridonose razvoju civilnog društva, 4,7 posto onima koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga u svih drugih oblika ovisnosti, 3,38 posto onima koje se bave tehničkom kulturom te 2,53 onima koje se bave izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih.

Novac za bolnice

Vlada je donijela i odluku o dodjeli ukupno 20 milijuna kuna bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač država za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala. Novac je osiguran preraspodjelom sredstva u državnom proračunu unutar proračuna Ministarstva zdravstva. Najviše će biti doznačeno Kliničkom bolničkom centru (KBC) Zagreb - 5,6 milijuna kuna, a slijede KBC Split - 2,93 milijuna kuna, KBC Sestre milosrdnice - 2,9 milijuna kuna i KBC Rijeka - 2,2 milijuna kuna.

Vlada je dala i suglasnost Ministarstvu zdravstva za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna u 2021. i 2022. godini za projekt nadogradnje, rekonstrukcije i opremanja dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC-a Sestre milosrdnice.Ukupni će projekt koštati 45,71 milijun kuna, a u 2021. godini iz proračuna bi se za njega osiguralo 31,14 milijun kuna te u 2022. godini 14,56 milijuna kuna.

Usvojen je i plan zakonodavnih aktivnosti za iduću godinu, kojim je predviđeno da će Banski dvori u proceduru donošenja uputiti 125 zakonskih prijedloga od kojih se 61 odnosi na usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s onim EU-a.