c S
Dnevne novosti

Marić: Više od 91 posto obveznika upisalo podatke u Registar stvarnih vlasnika

07.01.2020 07:25 ZAGREB, 3. siječnja 2020. (Hina) - Do kraja prošle godine više od 91 posto obveznika odnosno preko 155 tisuća, upisalo je podatke u Registar stvarnih vlasnika, a oni koji se nisu upisali morat će objasniti zašto to nisu učinili, rekao je u petak ministar financija Zdravko Marić.

Kazao je da je namjera Registra stvarnih vlasnika stvaranje baza podataka o stvarnim vlasnicima i to ne samo trgovačkih društava. Naime, za razliku od sudskog registra radi se o puno detaljnijem registru u kojem su udruge, zaklade i niz drugih institucija.

"Krajem godine, kada je bio rok za popunjavanje podataka (...) preko 91 posto obveznika upisalo je podatke, dakle govorimo o preko 155 tisuća obveznika, odnosno onih koji su unijeli svoje podatke u Registar stvarnih vlasnika. Rok na razini EU-a je 10. siječnja, a onda će se svi registri povezivati do 10. ožujka iduće godine", naveo je Marić uoči Vladine sjednice.

Po njegovim riječima, svrha registra je i da se utječe na dodatno smanjivanje rizika za pranje novca, financiranja terorizma i raznih vrsta poreznih prijevara.Dostupnost podataka bit će javna, ljudi će se moći identificirati i dobiti određenu razinu podataka koji ih zanimaju, a tijela državne vlasti, poglavito ona koje su u sustavu sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma i tijela kaznenog progona imat će potpuni uvid u podatke. "Za one koji se nisu upisali do sada, a ima ih nešto više od osam posto, utvrdit će se zašto se nisu upisali", rekao je Marić. 

Registar stvarnih vlasnika ustrojen je na temelju odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, a operativno ga, u ime Ministarstva financija - Ureda za sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, vodi Fina. Rokovi upisa podataka u registar počeli su teći od 3. lipnja, osim za udruge za koje su rokovi počeli 1. srpnja 2019. godine. Pravni subjekti i upravitelj trustova dužni su bili upisati podatak o stvarnom vlasniku u registar najkasnije do 31. prosinca 2019. godine. 

Prema zakonskim odredbama, stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizička osoba (ili osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koja izvršava krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom. Zakon obvezuje da u registar podatke o stvarnom vlasniku odnosno stvarnim vlasnicima podatke moraju dati trgovačka društva, podružnice stranih trgovačkih društava, udruge, zaklade, fundacije, ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.

Od obveze upisa podataka o stvarnom vlasniku u registar izuzete su ustanove kojima su država ili lokalne jedinice jedini osnivači. Dionička društva koja kotiraju na uređenom tržištu vrijednosnih papira nisu dužna u registar upisati podatak o svom stvarnom vlasniku, već samo podatke o tome na kojoj burzi kotiraju i od kada, te imaju li izdane dionice na donositelja.