c S
Dnevne novosti

Izmjene Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih kvalifikacija

10.01.2020 07:25 ZAGREB, 9. siječnja 2020. (Hina) - Izmjenama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, koje je Vlada sa sjednice u četvrtak uputila u saborsku proceduru, prenosi se Direktiva EU o ispitivanju proporcionalnosti prije donošenja novih propisa kojima se reguliraju profesije. 
Direktiva propisuje obvezu država članica da provedu ex ante (prethodnu) ocjenu proporcionalnosti kako bi se spriječilo uvođenje neopravdanih ograničavajućih uvjeta za rad u profesiji, objasnio je ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović, navevši da je cilj Direktive i predloženih izmjena spriječiti neopravdana ograničenja pristupu obavljanja reguliranih profesija. Naime, radi razvoja jedinstvenog EU tržišta u području usluga potrebno je ukinuti sva ograničenja koja nisu opravdana zaštitom javnog interesa, a posebno zaštitom javnog zdravlja. 

"Kako bi se utvrdilo da su pojedina ograničenja za pristup profesiji opravdana, potrebno je provesti ispit proporcionalnosti. On se provodi kroz jasne kriterije koji uzimaju u obzir postojeća ograničenja, prirodu rizika, slobodno kretanje osoba i usluga unutar EU i druge elemente koji omogućuju ocjenu proporcionalnosti. Provedbom ispita proporcionalnosti ovaj zakon utjecat će na povećanje mobilnosti stručnjaka i slobodu  pružanja usluga", ocijenio je Aladrović. 

Vlada je dala i suglasnost za unos materijalne imovine u temeljni kapital trgovačkog društva Zrakoplovno-tehnički centar, ukupne vrijednosti 122,628 milijuna kuna. Zrakoplovno-tehnički centar osnovan je odlukom Vlade 23. rujna 2009. godine radi obavljanja poslova održavanja, obnove, popravka zrakoplova i zrakoplovno-tehničkih sredstava. Na neodređeno vrijeme i bez naknade prenesena mu je na upravljanje i korištenje oprema i sredstva za rad koja su bila u posjedu Zrakoplovno-tehničkog zavoda, koji je djelovao u okviru Ministarstva obrane, a današnjom odlukom ta se materijalna imovina unosi u temeljni kapital društva. 

Vlada je donijela i odluke o osnivanu četiriju nacionalnih povjerenstava - za ocjenu trofeja i izložbe, za gospodarenje dabrom, za gospodarenje smeđim medvjedom i za gospodarenje mačkom divljom. Zadaća je prvog povjerenstva potvrđivanje vrhunskih trofeja divljači i ocjenjivanje trofeja divljači koji se žele iznijeti iz Hrvatske, a ostalih triju izrada i provedba Plana gospodarenja za svaku od životnija. Premijer Andrej Plenković na kraju sjednice kratko je izvijestio da je "rotacija kontigenta hrvatskih časnika i dočasnika, koja je bila u NATO-ovoj misiji u Iraku, sretno prešla u Hrvatsku u proteklih nekoliko dana, dok je novi kontigent prešao u Kuvajt.