c S
Dnevne novosti

Smjernice Hanfe za rješavanje odštetnih zahtjeva za naknadu štete na vozilima

24.01.2020 07:32 ZAGREB, 23. siječnja 2020. (Hina), Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) u četvrtak je donijelo smjernice i preporuke kojima detaljnije razrađuje obveze osiguratelja u rješavanju odštetnih zahtjeva za naknadu štete na vozilima, a za što je zakonski rok 60 dana od dana primitka odštetnog zahtjeva. 
Upravno vijeće Hanfe na današnjoj je sjednici donijelo "Smjernice i preporuke za postupanje po članku 12. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu prilikom rješavanja odštetnih zahtjeva za naknadu štete na vozilu", priopćeno je iz Hanfe.  "Smjernice su donesene u cilju zaštite potrošača, ujednačavanja poslovne prakse osiguratelja na hrvatskom tržištu i pravovremenog rješavanja odštetnih zahtjeva za naknadu štete na vozilima", ističu iz Hanfe.

Naime, člankom 12. Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu propisana je obaveza osiguratelja da u roku od 60 dana od dana primitka odštetnog zahtjeva utvrdi osnovanost i visinu odštetnog zahtjeva te podnositelju zahtjeva dostavi ili obrazloženu ponudu za naknadu štete ili utemeljeni odgovor (ukoliko je upitna odgovornost za naknadu štete ili visina štete). Danas donesenim Smjernicama, pak, Hanfa detaljnije propisuju postupanje osiguratelja. 

Smjernicama je, između ostalog, propisano da je prilikom zaprimanja i obrade odštetnog zahtjeva osiguratelj obavezan upoznati oštećenog s njegovim pravima u postupku, a kako bi oštećenik znao adekvatno postaviti odštetni zahtjev te da bi se izbjegli prijepori i nejasnoće u postupku rješavanja zahtjeva. 

Osiguratelj će po zaprimanju odštetnog zahtjeva morati voditi računa o roku od 60 dana za njegovo rješavanje te aktivno komunicirati s oštećenikom i nastojati što prije pribaviti potrebne podatke, s obzirom da se rok od 60 dana neće produžavati u slučaju traženja dodatne dokumentacije, ističu iz Hanfe.

"U slučajevima kada postoji realna mogućnost da će propisani rok od 60 dana biti prekoračen osiguratelj je dužan oštećenoj osobi isplatiti nesporni iznos naknade štete kao predujam, a ostatak kada i ako se za to ispune uvjeti. Obaveza isplate predujma propisana je i u slučajevima kada osiguratelj priznaje odgovornost za naknadu štete, ali je visina štete sporna", objašnjavaju iz Hanfe.

Ako se u odštetnom zahtjevu tražiti naknada štete plaćanjem popravka vozila u servisnoj radionici, osiguratelj će, predviđaju smjernice, morati pisano i transparentno obavijestiti stranku o svim eventualnim posljedicama takve odluke, poput mogućnosti da račun popravka vozila bude viši od iznosa na koji oštećeni ima pravo, nemogućnosti naknade isplate nespornog iznosa na račun oštećenoga i drugo.

Ukoliko račun popravka odgovara procjeni štete osiguratelja, obaveza plaćanja računa nastupiti će odmah, a najkasnije u roku od 60 dana. Ako, pak, postojati razlika u iznosu računa i procijenjene štete, osiguratelj će isplatiti nesporni dio bez odlaganja, uz detaljno obrazloženje oštećenom o nastaloj razlici.

U slučajevima sporna visine štete ili kada se ne priznaje odgovornost za naknadu štete, osiguratelj će morati dostaviti osiguraniku uputu o načinu podnošenja prigovora, ističu iz Hanfe u priopćenju o danas usvojenim smjernicama i preporukama.