c S
Dnevne novosti

Sabor: Donesen Zakon o privatnoj zaštiti, prihvaćena izvješća HRT-a i Hine

03.02.2020 07:10 ZAGREB, 31. siječnja 2020. (Hina) - Hrvatski sabor u petak je donio novi Zakon o privatnoj zaštiti kojim se preciziraju ovlasti čuvara i zaštitara te nastoji podići razina kvalitete obavljanja zaštitarskih usluga u Republici Hrvatskoj, a koji će zamijeniti važeći iz 2003.
U Hrvatskoj postoje 53 trgovačka društva za tjelesnu i tehničku zaštitu, 111 obrta tehničke zaštite i 147 unutarnjih čuvarskih službi s ukupno više od 16.500 aktivnih osoba s dopuštenjem za obavljanje poslova privatne zaštite. Novina je što će čuvarske poslove ubuduće mogle obavljati i osobe koje imaju završenu samo osnovnu školu. Trenutačno je niža stručna sprema, odnosno jednogodišnja ili dvogodišnja srednja škola, minimalan stupanj obrazovanja za obavljanje čuvarskih poslova. Također, novina je i da se izrađuje metodologija procjene rizika prije uspostave privatne zaštite, propisuju se uvjeti koje za obavljanje te djelatnosti u Hrvatskoj moraju ispunjavati pravne osobe i obrtnici te fizičke osobe koje dolaze s područja EU-a te se, vezano za to, regulira obavljanje povremenih i privremenih poslova privatne zaštite. Ukida se odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite, a uvodi se i sigurnosna provjera ne samo za odgovorne osobe iz pravnih osoba nego i za druge osobe iz registara osnivača trgovačkog društva.

Sabor je većinom glasova prihvatio Izvješće o radu programskog vijeća HRT-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. , kao i Izvješće o radu Upravnog vijeća Hine za 2018. godinu. Prihvaćeno je i izvješće za 2018. godinu o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije kao i ono o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda. Potvrđeno je imenovanje Filipa Hameršaka za predsjednika i Ivice Poljičaka za potpredsjednika Upravnog vijeća Hrvatskoga memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, te da se za člana Vijeća ponovno imenuje Miroslav Akmadža kojemu mandat istječe 3. ožujka ove godine. Dnevni red dopunjen je s 11 novih točaka među kojima  je i prijedlog zakona o popisu stanovništva.