c S
Dnevne novosti

Sabor danas o Izvješću o radu probacijske službe za 2018.

07.02.2020 07:10 ZAGREB, 6. veljače 2020. (Hina) - Hrvatski sabor s radom nastavlja u petak raspravom o izvješću iz 2018. godine o radu probacijske službe koja djeluje u svrhu zaštite društvene zajednice od počinitelja kaznenog djela, njegove resocijalizacije i reintegracije u zajednicu utjecanjem na rizične čimbenike koji su povezani s činjenjem kaznenih djela.

Tijekom 2018. godine probacijska služba zaprimila je 4211 novih predmeta u rad, dok je u istom izvještajnom razdoblju završeno 4358 predmeta. Zadnjeg dana 2018. probacijski uredi imali su u radu 3763 predmeta, navodi se u Izvješću. Osobe uključene u probaciju odradile su ukupno 568.082 sata rada za opće dobro. Tijekom 2018. godine probacijski uredi su uspostavili suradnju za izvršavanje rada za opće dobro s 40 novih pravnih osoba, tako da je trenutno na raspolaganju 1245 pravnih osoba u kojima se može izvršavati ova sankcija.Od zaprimljenih predmeta u 2018. godini, 35,5 posto zaprimljenih predmeta odnosi se na izradu izvješća na zahtjev suca izvršenja, 28,1 posto predmeta odnosi se na rad za opće dobro, a 14,5 posto predmeta na uvjetni otpust i 11,9 posto predmeta na uvjetnu osudu sa zaštitnim nadzorom i/ili posebnom obvezom i/ili sigurnosnom mjerom.

U manjoj mjeri su zastupljeni predmeti koji se odnose na izradu izvješća na zahtjev kaznionice/zatvora (4,4 posto), izvršavanje obveza po rješenju državnog odvjetnika (1,8 posto), predmeti koji se odnose na pogodnosti izlaska iz zatvora (1,3 posto) te izvršavanje djelomične uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom/posebnom obvezom/sigurnosnom mjerom (1,1 posto).

U studenome 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o probaciji koji se uskladio s ostalim kaznenim propisima te implementirao pozitivnu praksu nastalu pri izvršavanju probacijskih poslova kao i preporuke proizašle iz provedenih analiza tijekom provođenja EU projekta. Donošenjem Pravilnika o izvršavanju psihosocijalnog tretmana izrečenog počinitelju kaznenog djela s obilježjem nasilja u prosincu 2018. godine otvorena je mogućnost da se ovaj tretman provodi unutar probacijskog ureda, u okviru tretmanskih programa namijenjenih počiniteljima kaznenih djela rodno uvjetovanog i drugog nasilja, navodi se u Izvješću.